เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin
- จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - จัดทำเอกสารตั้งเบิกประจำเดือน - ประสานงานหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร

บริษัท พิศา-ดนัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ