เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin
-ทำข้อมูล,คีย์รายงาน,ทำเอกสารตั้งเบิก,ประสานงานอื่นๆ

บริษัท พิศา-ดนัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ลงบัญชี รับ-จ่าย - ออกใบกำกับภาษี - คิดค่าคอมฯ ตั้งเบิก

บริษัท พิศา-ดนัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ