เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin
ทำข้อมูล,คีย์รายงาน,ทำเอกสารตั้งเบิก,ประสานงาน,อื่นๆ

บริษัท พิศา-ดนัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
2 . บัญชี-การเงิน
-ลงบัญชี รับ-จ่าย -ออกใบกำกับภาษี -คิดค่าคอมฯ , ตั้งเบิก

บริษัท พิศา-ดนัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ประสานงาน
ดูแลระบบ Network ประสานงานกับธนาคาร

บริษัท พิศา-ดนัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ