เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสืบทรัพย์บังคับคดี
- ตรวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตั้งเรื่องยึด อายัด ถอนบังคับคดี - สืบทรัพย์ ถ่ายรูป วาดแผนที่ - ติดต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานที่ดิน กรมบังคับคดี ศาล ฯลฯ - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พิศา-ดนัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
2 . วิทยากร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ( Trainer Audit )
- สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กำหนด - สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ - ทำหน้าที่จัดเตรียม และวางแผนฝึกอบรมพนักงานเร่งรัดหนี้สิน - เป็นผู้ฝึ...

บริษัท พิศา-ดนัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ