เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายขายผู้หญิง
ออกพบลูกค้าทั้งลูกค้ารายเก่าทีบริษัทมีให้อยู่แล้ว และหาลูกค้าใหม่เพิ่ม,ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทวางไว้

บริษัท เวกก้า ปิ๊กเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000
26 มี.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ