เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Enginer Asst.Manager
Urgently Required!!!

- Management of plant maintenance. - Manage and work rebuilding. - Control and manage construction. - Responsible for the power plant.

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 57
2 . วิศวกรเครื่องกล
1. ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิเคราะห์ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ TIS/OHSAS 18001

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 57
3 . วิศวกรควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- ควบคุมระบบบำบัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงาน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
21 ส.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- ทดลองตัดแต่งวัตถุดิบเนื้อไก่ และจัดทำรายละเอียดของวัตถุดิบเนื้อไก่ - ติดตามการทดลองผลิตและการผลิตสินค้าใหม่ใน Line การผลิต - ดำเนินการจัดทำตัวอย่างสินค้าใหม่ตามสูตรสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - จัดเต...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับชำระเงินจากลูกค้า เงินสด,โอน และนำส่งผู้บังคับบัญชา - รับผิดชอบเอกสารการรับชำระเงินจากการขายสินค้า - จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
6 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
- ควบคุมการรับ จัดเก็บ จ่ายสินค้าในคลังสินค้า - จัดทำรายงานสต็อคให้ถูกต้อง

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
7 . Sale Supervisor
พบลูกค้าเก่า/หาลูกค้าใหม่- ประสานงานกับลูกค้า แนะนำและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ออกนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอสินค้าหรือหาลูกค้ารายใหม่

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 57
8 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
17 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ