เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยช่าง
1.ปฏิบัติงานตามคำส่งผู้บังคับบัญชาได้ 2.ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขตามใบแจ้งซ่อม

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
7 ธ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค
1. ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามตารางตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 2. ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรตามแผนประจำปีและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน 3. วางแผน จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือใน...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ธ.ค. 59
3 . Evisceration Room officer
1.ควบคุมกระบวนการผลิต 2.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ควบคุมและอบรมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามคู่มือและระเบียบปฎิบัติงาน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
7 ธ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
1.สรุป Downtime เครื่องจักรและการผลิตประจำเดือน เพื่อให้ผู้บริหารนำไปวิเคาระห์ได้ 2.ประสานงานกิจกรรม TPM เครื่องจักร และจัดเครียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.จัดเตรียม presentation เพื่อให้ผู้บริหารนำไปประ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 59
5 . Assistant Section Manager for Sanitation
-Design and review job activity and manpower -Define relating quality procedure and work instruction -Confirm conforming relating actual activity with system -Estabish quality target (KPI)and actio...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
7 ธ.ค. 59
6 . Asst.Supervisor for QA
-ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ -ตอบcomplainของลูกค้า -ติดตามวิเคราะห์ข้อมูล

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
7 ธ.ค. 59
7 . Sanitation Supervisor (หนองใหญ่/ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยต่างๆ - ดูแลผู้ใต้บังคับในสายงาน - มีความรู้เรื่องระบบ ISO14001-OHSAS/ISO2008/BRC เป็นอย่างดี

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
7 ธ.ค. 59
8 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)Urgently Required !
- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
7 ธ.ค. 59
9 . พนักงานขาย
หาข้อมูลลูกค้าใหม่ จัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างยอดขายและทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
7 ธ.ค. 59
10 . Supervisor Planningรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการผลิตไก่ - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - คำนวนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าให้เพียงพอต...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
7 ธ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ