เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- ทดลองตัดแต่งวัตถุดิบเนื้อไก่ และจัดทำรายละเอียดของวัตถุดิบเนื้อไก่ - ติดตามการทดลองผลิตและการผลิตสินค้าใหม่ใน Line การผลิต - ดำเนินการจัดทำตัวอย่างสินค้าใหม่ตามสูตรสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - จัดเต...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ก.ค. 57
2 . Project Enginer Asst.Manager
Urgently Required!!!

- Management of plant maintenance. - Manage and work rebuilding. - Control and manage construction. - Responsible for the power plant.

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ก.ค. 57
3 . วิศวกรเครื่องกล
1. ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิเคราะห์ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ TIS/OHSAS 18001

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ก.ค. 57
4 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Urgently Required!!!

- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
30 ก.ค. 57
5 . วิศวกรควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- ควบคุมระบบบำบัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงาน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
30 ก.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับชำระเงินจากลูกค้า เงินสด,โอน และนำส่งผู้บังคับบัญชา - รับผิดชอบเอกสารการรับชำระเงินจากการขายสินค้า - จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
7 . ช่างเขียนแบบ
- เขียนแบบเครื่องมือหรือเครื่องจักร - เขียนแบบเครื่องกลที่เกี่ยวกับงาน - คำนวนพื้นที่และอัตราการใช้วัสดุ

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
30 ก.ค. 57
8 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
- ควบคุมการรับ จัดเก็บ จ่ายสินค้าในคลังสินค้า - จัดทำรายงานสต็อคให้ถูกต้อง

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
9 . Sale Supervisor
พบลูกค้าเก่า/หาลูกค้าใหม่- ประสานงานกับลูกค้า แนะนำและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ออกนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอสินค้าหรือหาลูกค้ารายใหม่

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 - ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ