เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
-จัดทำแผนการผลิตประจำวัน ให้ได้ตามแผนหรือความต้องการของลูกค้า -วางแผนการผลิตประจำวันและประจำสัปดาห์ -ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ต.ค. 58
2 . วิศวกรรมเครื่องกล
1. ดูแลเครื่องจักรและซ่อมบำรุง รับงานและมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. จัดการ/ ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านช่าง 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ต.ค. 58
3 . วิศวกรระบบเครื่องทำความเย็น
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็น, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบห้องเย็น, ระบบ Chiller, ระบบ Cooling, Tower, ห้องChill Room เป็นต้น

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
8 ต.ค. 58
4 . ช่างเขียนแบบ
- เขียนแบบเครื่องมือหรือเครื่องจักร - เขียนแบบเครื่องกลที่เกี่ยวกับงาน - คำนวนพื้นที่และอัตราการใช้วัสดุ

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
8 ต.ค. 58
5 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ต.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB)
1. สามารถปฏิบัติงานทดสอบสารเคมีก่อนนำมาใช้งาน 2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานอื่น ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 3. ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการและปรับปรุงเพื่อให้ผลการทดสอบถูกต้องแ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company Basic Salary
8 ต.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการทางบัญชีประจำวันทีเกี่ยวข้อง - บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-บัญชีแยกประเภท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
8 ต.ค. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ