เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
-จัดทำแผนการผลิตประจำวัน ให้ได้ตามแผนหรือความต้องการของลูกค้า -วางแผนการผลิตประจำวันและประจำสัปดาห์ -ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 - ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.ย. 57
3 . Project Enginer Asst.Manager
Urgently Required!!!

- Management of plant maintenance. - Manage and work rebuilding. - Control and manage construction. - Responsible for the power plant.

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ก.ย. 57
4 . วิศวกรควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- ควบคุมระบบบำบัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงาน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
12 ก.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับชำระเงินจากลูกค้า เงินสด,โอน และนำส่งผู้บังคับบัญชา - รับผิดชอบเอกสารการรับชำระเงินจากการขายสินค้า - จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 57
6 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
- ควบคุมการรับ จัดเก็บ จ่ายสินค้าในคลังสินค้า - จัดทำรายงานสต็อคให้ถูกต้อง

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 57
7 . Sale Supervisor
พบลูกค้าเก่า/หาลูกค้าใหม่- ประสานงานกับลูกค้า แนะนำและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ออกนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอสินค้าหรือหาลูกค้ารายใหม่

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 57
8 . หัวหน้า GMP
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับใต้บัญชา - ควบคุมเบิกจ่าย ควบคุม Stock วัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการผลิต และเป็นไปตามหลัก GMP - ตรวจสอบเอกสารรายงาน รวมถึงการแจ้งปัญหา ติดตามปัญหา และประเมินปัญหานำ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
12 ก.ย. 57
9 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ