เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Evisceration Room officer
1.ควบคุมกระบวนการผลิต 2.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ควบคุมและอบรมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามคู่มือและระเบียบปฎิบัติงาน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 59
2 . Live Bird & Evisceration Asst. Section Supervisor
1.ควบคุมการตรวจรับเข้าผลิตภัณฑ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2.ควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพที่ตั้งไว้ 3.ควบคุมอบรมพนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานตามคู่มือและระเบียบอย่างเคร่งครัด

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
1.สรุป Downtime เครื่องจักรและการผลิตประจำเดือน เพื่อให้ผู้บริหารนำไปวิเคาระห์ได้ 2.ประสานงานกิจกรรม TPM เครื่องจักร และจัดเครียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.จัดเตรียม presentation เพื่อให้ผู้บริหารนำไปประ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
4 . KAIZEN CENTER
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พูดอังกฤษได้ดี ดูแลเรื่องการปรับปรุงงานต่างๆภายใน plant ติดตามงาน ดูแลระบบฐานข้อมูลตาม Pas system program และประสานงานกับ IT ดูแลเรื่องKaizen report ติดตามและให้คำปรักษา เป็น...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
5 . Assistant Section Manager for Sanitation
-Design and review job activity and manpower -Define relating quality procedure and work instruction -Confirm conforming relating actual activity with system -Estabish quality target (KPI)and actio...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
22 ต.ค. 59
6 . Asst.Supervisor for QA
-ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ -ตอบcomplainของลูกค้า -ติดตามวิเคราะห์ข้อมูล

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
22 ต.ค. 59
7 . Sanitation Supervisor (หนองใหญ่/ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยต่างๆ - ดูแลผู้ใต้บังคับในสายงาน - มีความรู้เรื่องระบบ ISO14001-OHSAS/ISO2008/BRC เป็นอย่างดี

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 59
8 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)Urgently Required !
- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
22 ต.ค. 59
9 . พนักงานขาย
หาข้อมูลลูกค้าใหม่ จัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างยอดขายและทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ต.ค. 59
10 . Supervisor Planningรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการผลิตไก่ - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - คำนวนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าให้เพียงพอต...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ