เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล (อาวุโส)รับสมัครด่วน !
- จัดทำทะเบียนแฟ้มประวัติพนักงานรายบุคคลเฉพาะกลุ่มที่รับผิดชอบ - ประสานงานด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กร - ร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยงานราชการหรือบริษัทกำหนด - จัดทำข้อมูลพนักงานให้เป็นไปตามปัจจุ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
2 . หัวหน้างานแผนกสุขาภิบาล / เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
-Design and review job activity and manpower -Define relating quality procedure and work instruction -Confirm conforming relating actual activity with system -Estabish quality target (KPI)and actio...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
-จัดการคลังสินค้าตามนโยบายบริษัท -ปรับปรุงข้อมูลในระบบภายในแผนกคลังสินค้า -ตรวจเช็ค สต็อคสินค้าภายในคลังสินค้า

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
4 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)Urgently Required !
- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 ตำแหน่ง(ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
5 . หัวหน้างานแผนกห้องปฎิบัติการจุลชีว
- ควบคุมการปฎิบัติงานภายในห้องปฎิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายฯที่กำหนด - บริหารจัดการห้องปฎิบัติการให้เป็นไปตามมาตราฐานกำหนด

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
9 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการเงิน สรุปปิดงานสิ้นวัน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - จัดทำเอกสารด้านการเงินตามที่หน่วยงานมอบหมาย - ตรวจสอบเอกสาร ด้านการเงินจากผู้ใช้บริการภายใน/ภายนอก

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
7 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (KIRIMI) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในการตัดแต่ง ไก่สด ตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ - วางแผนการในการบริหารอัตรากำลังควบคู่แผนการผลิตประจำวัน - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานให้กับทีมงานในไลน์ผลิตได้

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
8 . พนักงานฝ่ายผลิต (รับทันที)
1. ปฎิบัติงานด้านตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2. ตรวจสอบผลิตสินค้าแปรรูปให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบให้ทันเวลา 3.ปฎิบัติงานตามระเบียบและคู่มือปฎิบัติงาน

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
120 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชืพ (ระดับผช.หัวหน้างาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและกำหนดความปลอดภัยในการทำงาน - รวมประชุมและบริหารนโยบายความปลอดภัย - สอบสวนรายงานอุบัติเหตุประจำวัน - ตรวจสอบความปลอดภัยภายในอาคาร โรงงาน - ดูแลข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานราชการใน...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
10 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
ขับรถผู้บริหาร ตรวจเช็คสภาพรถประจำวัน งานด้านตรวจสภาพรถตามที่ทางบริษัทมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ก.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ