เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า
- เดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคารและภายในอาคาร - ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน - ตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามตารางตรวจเช็คประจำวัน - เช็คค่าน้ำ ค่าไฟประจำวัน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่ส่งประสานงานส่งออก
1. ติดต่อประสานงานลูกค้า 2. ติดต่อรถ จองรถ 3. จัดทำ Job Sheet 4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า 5. สรุปและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกประจำเดือน 6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ก.พ. 59
3 . Sanitation Supervisor (หนองใหญ่/ชลบุรี)
ด่วนที่สุด!!!

- ตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยต่างๆ - ดูแลผู้ใต้บังคับในสายงาน - มีความรู้เรื่องระบบ ISO14001-OHSAS/ISO2008/BRC เป็นอย่างดี

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ก.พ. 59
4 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Urgently Required!!!

- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
6 ก.พ. 59
5 . พนักงานขาย
หาข้อมูลลูกค้าใหม่ จัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างยอดขายและทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
6 ก.พ. 59
6 . หัวหน้า GMP
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับใต้บัญชา - ควบคุมเบิกจ่าย ควบคุม Stock วัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการผลิต และเป็นไปตามหลัก GMP - ตรวจสอบเอกสารรายงาน รวมถึงการแจ้งปัญหา ติดตามปัญหา และประเมินปัญหานำ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
6 ก.พ. 59
7 . Supervisor Planning
ด่วนมาก!!!

- ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - คำนวนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า - วางแผนการจ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 ก.พ. 59
8 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
9 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB)
1. สามารถปฏิบัติงานทดสอบสารเคมีก่อนนำมาใช้งาน 2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานอื่น ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 3. ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการและปรับปรุงเพื่อให้ผลการทดสอบถูกต้องแ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company Basic Salary
6 ก.พ. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ