เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
-ขับรถรับส่งนายญี่ปุ่่น จากศรีราชามาบริษัทที่หนองใหญ่ ชลบุรี

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ15,000 บาท/เดือน
23 เม.ย. 57
2 . Safety Officer
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 - ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 57
3 . Project Enginer Asst.Manager
Urgently Required!!!

- Management of plant maintenance. - Manage and work rebuilding. - Control and manage construction. - Responsible for the power plant.

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 57
4 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Urgently Required!!!

- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
23 เม.ย. 57
5 . Lab Supervisor
- ควบคุมและทำการทดสอบตัวอย่าง อ่านผลการทดสอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบการเตรียมตัวอย่างที่ทำการทดสอบในแต่ละวัน - เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี และทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ / สารเคมี ก่...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 เม.ย. 57
6 . Sale Supervisor
- ขายสินค้าให้กับโรงงานแปรรูป - ประสานงานกับลูกค้า - แนะนำและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 57
7 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามตารางตรวจเช็คประจำวัน - ซ่อมบำรุง และปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรตามแผนประจำปี - ซ่อมบำรุง และปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม - วางแผน จั...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 57
8 . Sale & Marketing Manager
• Take care in finding and expansion of newmarketing and follow up the selling. • Planing and create the branches for selling out the product in the good way which has provided. • Take care the cus...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน NA
23 เม.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.รับผิดชอบการจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าในประเทศชำระเงินให้กับพนักงาน ผ่านระบบ SCB Business net 2.รับชอบการสั่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้การค้าในประเทศ และค้าใช้จ่ายต่าง ๆ 3.รับผิดชอบการติดต่อประ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 เม.ย. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ