เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Section Manager for Sanitation
-Design and review job activity and manpower -Define relating quality procedure and work instruction -Confirm conforming relating actual activity with system -Estabish quality target (KPI)and actio...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
24 พ.ค. 59
2 . Assistant Section Manager for QA
-ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ -ตอบcomplainของลูกค้า -ติดตามวิเคราะห์ข้อมูล

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
24 พ.ค. 59
3 . Sanitation Supervisor (หนองใหญ่/ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยต่างๆ - ดูแลผู้ใต้บังคับในสายงาน - มีความรู้เรื่องระบบ ISO14001-OHSAS/ISO2008/BRC เป็นอย่างดี

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 59
4 . Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)Urgently Required !
- Management of plant maintenance. - Organize and control systems for the processing of chicken feather - The water used in the factory. - Management and control of wastewater treatment plan...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
24 พ.ค. 59
5 . ช่างไฟฟ้า
- เดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคารและภายในอาคาร - ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน - ตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามตารางตรวจเช็คประจำวัน - เช็คค่าน้ำ ค่าไฟประจำวัน

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
6 . หัวหน้า GMP
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับใต้บัญชา - ควบคุมเบิกจ่าย ควบคุม Stock วัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการผลิต และเป็นไปตามหลัก GMP - ตรวจสอบเอกสารรายงาน รวมถึงการแจ้งปัญหา ติดตามปัญหา และประเมินปัญหานำ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 พ.ค. 59
7 . Supervisor Planningรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการวางแผนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - คำนวนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า - วางแผนการจ...

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 59
8 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานการผลิตชิ้นส่วนไก่ประจำวัน 2.ควบคุมการทำงานการผลิตชิ้นไก่ให้ถูกต้องตามสเปคและส่งมอบตามเวลา 3.ปรับปรุงและพัฒนางานการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ