เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ISO (Asst.Mgr)
- ดูแลควบคุมระบบคุณภาพทั้งหมดของบริษัท - ควบคุมมาตรฐาน ISO 9001:2008 - จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ISO และใบบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานให้แผนกต่างๆ และจัดทำมาตรฐาน Internal audit - ติดต่อประส...

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ธ.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ