เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Document Control Staff
- Document control for transportation Charge (BECC,NSSPT2,NSSPT1,SMTL,ETC) - Document of General Affiars. - Collect and keep document from customer and sub-contractor. - ISO System. - Other

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 60
2 . Customer Service Staff
-Cutomer Service Rrlations and Regular conference - Plaining trailers and driver on white board and booking trailers and driver -Group the coils per trailer for the cfficient delivery - Sending coi...

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ม.ค. 60
3 . Staff Finance
•Daily cash on hand and in bank balance report and bank reconciliation. •Data input on supplier’s invoices, Inventories. •Perform Finance & Accounting Journals Transaction / Documents filing. •A/P,...

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ม.ค. 60
4 . Staff/General Affairs
1. Responsible for General Administrative job, Stationary Control. 2. Responsible for Social Security fund, welfare, insurance, training, time attendance and take care of staff’ data. 3. Input data ...

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ม.ค. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ