เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Service Staff
-Cutomer Service Rrlations and Regular conference - Plaining trailers and driver on white board and booking trailers and driver -Group the coils per trailer for the cfficient delivery - Sending coi...

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ม.ค. 58
2 . Customer service section
- Person in charge for customer - Transport & Warehouse planing and issue order to operation andfollwing - Customer satisfaton

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ม.ค. 58
3 . ISO (Asst.Mgr)
- ดูแลควบคุมระบบคุณภาพทั้งหมดของบริษัท - ควบคุมมาตรฐาน ISO 9001:2008 - จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ISO และใบบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานให้แผนกต่างๆ และจัดทำมาตรฐาน Internal audit - ติดต่อประส...

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ม.ค. 58
4 . Staff Finance
•Daily cash on hand and in bank balance report and bank reconciliation. •Data input on supplier’s invoices, Inventories. •Perform Finance & Accounting Journals Transaction / Documents filing. •A/P,...

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 58
5 . Staff GA
-Handle full set of recruitment process such as advertising, screening, interviewing, employment contract, probation process. -Execute payroll, tax, provident fund, social security fund, workmen’s co...

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ม.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ