เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA SUPERVISOR
-ควบคุมบริหารจัดการกระบวนการประกัน/ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและ สินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและนโยบายบริษัท -บริหารจัดการแผนกและผู้ใต้บังคับให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายบริษัท -ติดต่อประสานงานใ...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ