เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ
1. ตรวจสอบและเสนอเเนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์แผนงานโครงการด้านความปลอดภัย 3. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภั...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ