เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำเอกสารและดูแลการวางบิล 2. เก็บเงินลูกหนี้และเจ้าหนี้ 3. ทำใบสำคัญจ่าย,ใบสำคัญรับ 4. ตรวจสอบรายงานภาษีและขอใบอนุญาตต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ