เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QC
- ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด - ปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพ และขั้นตอนปฏิบัติ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 มิ.ย. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ