เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . BOI / Import-Export
1.ดำเนินการขอใช้สทิธิประโยชน์ภายใต้ระบบ BOI ตามขั้นตอนที่กำหนด 2.วางแผน ตรวจสอบ ดูแลดำเนินการให้การนำเข้า-ส่งออก สินค้าภายใต้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.จัดเตรียม และตรวจสอบเอกส...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ