เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.เทคนิคขั้นสูง/จปว.)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน - ดูแลเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย - ประสานง...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ