เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ดูแลจัดการตามคำสั่งซื้อต่างๆ รวมไปถึงดูแลเรื่องข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างช่วงได้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ติดตามงานคำสั่งซื้อตามP/Oจำนวน และระยะเวลาการส่งมอบรวมทั้งการต...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ์NA
30 ก.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ