เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค (โครงการ TIP7 กม.19 เส้นคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ)
- ซ่อมเครื่องPrinter, เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ (มีการสอนงานให้ก่อน) สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท - ค่าล่วงเวลา(โอที) - เบี้ยขยัน 400...

Ricoh (Thailand) Ltd.
26 ก.ค. 60
2 . IT Solutions Programmer
เขียนโปรแกรม บนมือถือ และ Web base เพื่อสนับสนุนการทำงาน ฝ่ายขายและฝ่ายบริการ

Ricoh (Thailand) Ltd.
26 ก.ค. 60
3 . IT Sales Representative (พื้นที่ โคราช,จ.ชัยภูมิ,จ.บุรีรัมย์,จ.สุรินทร์)
- เสนอขายสินค้า , สาธิต , ปิดการขาย , จัดทำ Forecast - ประสานงานกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจและพึงพอใจในการให้บริการ - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมแวะเยี่ยมลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่

Ricoh (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
26 ก.ค. 60
4 . National Business Coordinator
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ -NRM Administrative work (งานธุรการทั่วไปของ NRM) -MIF Relationship Check (ประสานงานให้ข้อมูล MIF แก่ RA) -General RFI from RA (ประสานงานตรวจสอบข้อมูลทั่วไปแก่ RA) -Win &...

Ricoh (Thailand) Ltd.
25 ก.ค. 60
5 . Business Planning
-Supervise business planning section -make a business plan -Fact analysis of monthly P/L result of IMS division (Thailand, Vietnam) -Plan and promote P/L improvement measurement (Thailand, Vietnam)...

Ricoh (Thailand) Ltd.
25 ก.ค. 60
6 . IT Sales Representative
- นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ สาธิตการใช้งานสินค้า - ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บันทึกข้อมูลและรายงานผลระบบงานขาย - เยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มล...

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
25 ก.ค. 60
7 . International Coordinator
- แปลคู่มือเอกสารจากต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Ltd.
25 ก.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน - งานเอกสารทั่วไป และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท - ค่าล่วงเวลา(โอที) - ปรับเงินเดือนประจำปี - เงินโบนัสประจ...

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + อินเซนทีฟ
25 ก.ค. 60
9 . วิศวกรบริการ (Customer Engineer)
- ให้บริการด้าน IT service (75% software และ 25% hardware) - ดำเนินการติดตามปัญหาการติดตั้งและบำรุงรักษาจากลูกค้า และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า - ให้คำแนะนำ และสอนวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นแ...

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
25 ก.ค. 60
10 . Sales Representative
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ สาธิตการใช้งานสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย - ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ออกเยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มลูกค้าเ...

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
25 ก.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ