เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support (ประจำไปรษณีย์ไทย สนง.ใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ)
- Support ปัญหาด้าน IT, Computer - ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์, อีเมล์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ระยะเวลาการจ้างสัญญาจ้าง 5 ปี , ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์-วันอาทิตย์ สลับวันหยุด) ...

Ricoh (Thailand) Ltd.
28 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลเบิกจ่าย ของในคลังสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Ltd.
28 ก.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน - งานเอกสารทั่วไป และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + อินเซนทีฟ
28 ก.ค. 59
4 . ช่างเทคนิคบริการ (ประจำศูนย์แจ้งวัฒนะ)
- ออกบริการ ติดตั้ง แก้ไข ทำความสะอาดตัวระบบเครื่องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

Ricoh (Thailand) Ltd.
เงินเดือน รายเดือน + ค่า Jobs งาน/ ครั้ง
28 ก.ค. 59
5 . SYSTEM ENGINEER / CUSTOMER ENGINEER ( FIELD SERVICE)
- ให้บริการด้าน IT service (75% software และ 25% hardware) - ดำเนินการติดตามปัญหาการติดตั้งและบำรุงรักษาจากลูกค้า และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า - ให้คำแนะนำ และสอนวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นแ...

Ricoh (Thailand) Ltd.
28 ก.ค. 59
6 . Sales Representative / IT Sales Representative
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ สาธิตการใช้งานสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย - ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ออกเยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มลูกค้าเ...

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ