เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Service Business Process Engineer
-Identify, Analyze and prioritize key areas for continual service process improvement in term of efficiency, effectiveness and productivity. -Support other people in execution of service process impr...

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
28 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน - งานเอกสารทั่วไป

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + อินเซนทีฟ
28 ส.ค. 58
3 . Digital Support Engineer
Position : Digital Support Engineer - Support to solution business - Able to travel up-country and overseas - Conduct training - Support Hardware-Software - Coordinate with sales and technician.

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
28 ส.ค. 58
4 . Service Knowledge Development
- สนับสนุนงานด้านบริการลูกค้า, งานด้าน Web Programming, Web Base Application, Data Base Design, JAVA script, PHP, SQL, HTML

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
28 ส.ค. 58
5 . Helpdesk Engineer
1. ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการติดต่อขอรับบริการ,ติดตามงาน,ร้องขอข้อมูลและแจ้งข้อร้องเรียน 2. ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการรับบริการเกี่ยวกับการขอคำแนะนำและปรึกษาการแก้ไขปัญหาเครื่องใช้สำนักงานทางโทรศัพท์ 3....

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
28 ส.ค. 58
6 . ช่างเทคนิคบริการ (ศูนย์แจ้งวัฒนะ)
ด่วน!!

- ออกบริการ ติดตั้ง แก้ไข ทำความสะอาดตัวระบบเครื่องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายวัน + ค่าJobงาน
28 ส.ค. 58
7 . On-Site Technician Support
- ดูแล สนับสนุน ตรวจ เช็ค อาการเครื่องคอมพิวเตอร์ ไอทีที่หน้างานลูกค้า ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
28 ส.ค. 58
8 . SYSTEM ENGINEER / CUSTOMER ENGINEER ( FIELD SERVICE)
- ให้บริการด้าน IT service (75% software และ 25% hardware) - ดำเนินการติดตามปัญหาการติดตั้งและบำรุงรักษาจากลูกค้า และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า - ให้คำแนะนำ และสอนวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นแ...

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
28 ส.ค. 58
9 . Technician (ช่างเทคนิค) / พนักงานประกอบเครื่อง
ด่วนมาก!!

ตรวจเช็ค แก้ไข ซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
28 ส.ค. 58
10 . Sales Representative / IT Sales Representative
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ สาธิตการใช้งานสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย - ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ออกเยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มลูกค้าเ...

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
28 ส.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ