เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคบริการ
ด่วน!!

- ออกบริการ ติดตั้ง แก้ไข ทำความสะอาดตัวระบบเครื่องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

Ricoh (Thailand) Ltd.
เงินเดือน รายเดือน + ค่าJobsงาน/ครั้ง
11 ก.พ. 59
2 . Data Analyst
- งานข้อมูลใส่สูตรใน MS. Excel เกี่ยวกับ PivotTable, Vlookup และอื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Ltd.
11 ก.พ. 59
3 . SQA Pre-Sales Engineer
- สนับสนุนงานด้านการบริการลูกค้าในส่วนงานทางด้าน Network Cabling Network Design,Computer Network,Network Connectivity CCTV System

Ricoh (Thailand) Ltd.
เงินเดือน 20,000
11 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลเบิกจ่าย ของในคลังสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Ltd.
11 ก.พ. 59
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน - ออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (ไปกับรถบริษัท) - งานเอกสารทั่วไป และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + อินเซนทีฟ
11 ก.พ. 59
6 . Administrative Staff
- งานธุรการประสานงานและงานด้านข้อมูล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
11 ก.พ. 59
7 . Programmer (Asp.net, JAVA, SQL)
- เขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาระบบงานใหม่ตามกระบวนการพัฒนาระบบ - แก้ไขโปรแกรม เพื่อปรับปรุงระบบงานเดิม ให้รองรับความต้องการทางธุรกิจ - ทดสอบโปรแกรม/ระบบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -...

Ricoh (Thailand) Ltd.
11 ก.พ. 59
8 . Bill Collector (พนักงานเก็บเงิน ในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล)
- เก็บเงินจากลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล ตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive
11 ก.พ. 59
9 . ช่างเทคนิค / พนักงานเติมหมึก / พนักงานประกอบเครื่อง
- ตรวจเช็ค แก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ๊นเตอร์ (มีการสอนงานให้ก่อน) สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท - ค่าล่ว...

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าอื่นๆ
11 ก.พ. 59
10 . Sales Representative / IT Sales Representative
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ สาธิตการใช้งานสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย - ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ออกเยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มลูกค้าเ...

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
11 ก.พ. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ