เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Logistic Supervisor
1.บริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ 2.จัดการด้านสินค้าคงคลัง เช่น การรับสินค้านำเข้า การจ่ายวินค้า การถือหยิบจับ ความปลอดภัย การจัดระเบียบสินค้าและพื้นที่สะอาดเหมาะสม 3.สามารถเป็นผู้ประสานงาน สอนงา...

Ricoh (Thailand) Ltd.
28 ส.ค. 59
2 . ช่างเทคนิคบริการ (ประจำศูนย์แจ้งวัฒนะ, ศูนย์สีลม)
- ออกบริการ ติดตั้ง แก้ไข ทำความสะอาดตัวระบบเครื่องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

Ricoh (Thailand) Ltd.
เงินเดือน รายเดือน + ค่า Jobs งาน/ ครั้ง
28 ส.ค. 59
3 . Branch Stock (ศูนย์มักกะสัน)
- ดูแลระบบงานคลังสินค้าที่ศูนย์มักกะสัน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Ltd.
28 ส.ค. 59
4 . Senior Accountant
- งานด้านบันทึกข้อมูลเข้าระบบบัญชี , งานReport - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Ricoh (Thailand) Ltd.
28 ส.ค. 59
5 . SYSTEM ENGINEER / CUSTOMER ENGINEER ( FIELD SERVICE)
- ให้บริการด้าน IT service (75% software และ 25% hardware) - ดำเนินการติดตามปัญหาการติดตั้งและบำรุงรักษาจากลูกค้า และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า - ให้คำแนะนำ และสอนวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นแ...

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
28 ส.ค. 59
6 . Sales Representative / IT Sales Representative
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ สาธิตการใช้งานสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย - ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ออกเยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มลูกค้าเ...

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
28 ส.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ