เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงาน (ที่สำนักงานเมืองทองธานี 1 อัตรา และนพวงศ์ หลายอัตรา)
- ฝึกงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) (หลายอัตรา) - ฝึกงานในสายงานการค้าต่างประเทศ ( 1 อัตรา ) (ประจำสำนักงานเมืองทองธานี)

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลประจำโรงงานโรจนะ (จ.อยุธยา) 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลประจำโรงงานนพวงศ์ (จ.ปทุมธานี) 1 ตำแหน่ง - จัดทำและจัดเก็บเอกสาร,บันทึกข้อมูล,ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
28 เม.ย. 60
3 . พนักงานขาย ( PC ) ประจำ ศรีวารี 1 อัตรา / ประจำ Big C ราชดำริ 2 อัตรา
- แนะนำสินค้าของ บมจ.เถ้าแก่น้อยฯ ให้กับลูกค้า - ดูแล Stock สินค้า - สรุปและรายงานยอดขายให้หัวหน้างานทราบ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
28 เม.ย. 60

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
28 เม.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- เก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้จริงในแต่ละวัน เพื่อคำนวนต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้น - สังเกตการณ์ในสายการผลิต เพื่อรายงานและวิเคราะห์สาเหตุที่ต้นทุนผิดปกติ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
28 เม.ย. 60
6 . หัวหน้าแผนกอาวุโสห้องปฏิบัติการ / QA Supervisor
- วางแผนการสอบเทียบและฝึกอบรม ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปทุกกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005, GLP - วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมแจ้งเข้าสาหร่าย ตลอดจนควบค...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
28 เม.ย. 60
7 . Production Supervisor
- รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบ มาตรฐานคุณภาพและทันเวลาที่ต้องการของลูกค้า

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
28 เม.ย. 60
8 . พนักงานขับรถตู้ (ประจำสำนักงานโรงงานโรจนะ)รับสมัครด่วน !
- ขับรถตู้ให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ - ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
28 เม.ย. 60
9 . พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
ควบคุมดูแล การเดินเครื่องบรรจุของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 60
10 . ERP System Officer/ SAP Functionalรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องระบบ ERP , SAP ใน Module ต่างๆ ของบริษัทฯ - ให้คำปรึกษาแก่ User ตาม Change Request และระบบแจ้งปัญหา - Set Config , Authorization - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Checker) / พนง.ขับรถโฟล์คลิฟท์ / พนง.ขับรถ แผนกขนส่ง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับ-จ่ายสินค้าประจำวันจาก Supplier - บันทึกข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องและเสร็จตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในการรับ-จ่ายสินค้า - ตรวจสอบการบันทึกรายงานการจั...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
28 เม.ย. 60
12 . Application Developer/Supervisorรับสมัครด่วน !
Application Developer หน้าที่รับผิดชอบ: - การสร้าง ออกแบบ พัฒนา แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ - ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User - ดูแลและพัฒนา ABAP ในส่วนที่รับมอบ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 60
13 . หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ/Int.Sales & Marketing Supervisor
- ติดต่อประสานงานทั้งกับลูกค้าและภายในองค์กร ให้มีการติดตามออเดอร์เข้ามาตามเป้าหมาย และดูแลรายละเอียดต่างๆในออเดอร์นั้นๆอย่างถูกต้อง - รับชำระเงินและส่งสินค้าได้ตามต้องการ และติดตามยอดขายให้บรรลุเป้...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 60
14 . Marketing Officer
- Support marketing team for all marketing jobs which are concerning products and brand activation - Coordinate and support marketing projects such as sourcing the information or material - Imple...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัย รับสมัครด่วน !
- ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ