เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์
หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์: -ตรวจสอบความถูกต้อง การรับ-ตัดจ่ายให้ถูกต้อง -ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานของพนักงานในการรับ,จัดเก็บ,จัดส่งให้ถูกต้อง -จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานและมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคั...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
2 . พนักงานขายหน้าร้าน บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd)
-แนะนำสินค้า นำเสนอ เปิดการขายและปิดการขายสินค้าแฟชั่นภายในร้านค้า ให้ได้ตามเป้าหมายการขายของธุรกิจ -รับผิดชอบด้านการจัดการหน้าร้าน สต๊อกสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและค...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000++
18 เม.ย. 57
3 . Store Manager บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd)
-แนะนำสินค้า นำเสนอ เปิดการขายและปิดการขายสินต้าแฟชั่นภายในร้านค้าให้ได้ตามเป้าหมายการขายของธุรกิจ -รับผิดชอบด้านการจัดการหน้าร้าน สต๊อกสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้ก...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 เม.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่สินค้าคงคลัง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับ-จ่ายสินค้า ประจำวัน - บันทึกข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องและเสร็จตามกำหนดเวลา - จัดทำเอกสารการตรวจนับ Stock สินค้าประจำวัน และรายเดือน - รายงานสินค้าที่อายุน้อยกว่า หรื...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 เม.ย. 57
5 . Visual Merchadise and Display Supervisor บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.,Ltd.)
1.To identify the visual merchanise and display works at store level according to the brand characters and essence. 2. Highlight the best store presentation with seasonal collection from various impo...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
6 . Sales and Marketing Manager บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.Ltd.)
1. To drive the sales performance toward company target and profitability goals, across channels (counter in department store and own shops) 2. To developing the potential new business and explore th...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
7 . Buyer and Product Management Manager บริษัทในเครือ(Tokyo Runway Marketing Co.Ltd.)
1. Processing the purchase order from overseas and systeming into internal management 2. Establishing the primiary and essential information for the current season performance and benefits to the nex...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
8 . ช่างเทคนิค ด่วน
รับผิดชอบดำเนินการเดินเครื่องบรรจุสาหร่าย และบำรุงรักษาเครื่อง

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
18 เม.ย. 57
9 . Sales Manager-MT/TT
Sales Manager-MT -ควบคุมเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด, การจัดทำประมาณการขายรายเดือนรายลูกค้ารายSKUs และภาพรวมของเขต -การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ -ตรวจต...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
10 . Marketing Executive
- Support marketing team for all marketing jobs which are concerning products and brand activation - Coordinate and support marketing projects such as sourcing the information or material - Imple...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
11 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
รับผิดชอบดูแลระบบคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โดยครอบคลุมระบบ คุณภาพ ISO 9001:2008, GMP, HACCP, ISO 22000

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบด้านงานบัญชีจ่าย และบัญชีทั่วไป

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
13 . พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วน!!
- ขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย - สุขภาพแข็งแรง - เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
14 . เลขานุการ CSO ด่วนมาก!!!
- ติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดการเอกสารเข้า-ออก - รวบรวม จัดเก็บ รักษาเอกสารทุกรายการ - มีประสบการณ์ เล่ขานุการฝ่ายขาย - ประสานงาน และจัดเตรียมงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่ / ผช.หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่ง ผช.หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หน้าที่: 1. ควบคุมดูแลงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2-3 ปี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หน้าที่: 1. ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ