เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายโปรโมชั่น
เดินจัดโปรโมชั่น การตลาด

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
4 ก.ค. 58
2 . การตลาด
เดินติดต่อประสานงาน กับบริษัทต่าง ๆ หรือลูกค้า

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
4 ก.ค. 58
3 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
ฝ่ายหัวหน้างาน เทรนงานสอนงานพนักงานใหม่

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
4 ก.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ