เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
เดินทำการตลาด ของธุรกิจ

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
27 พ.ค. 58
2 . ฝ่ายโปรโมชั่น
เดินจัดโปรโมชั่น การตลาด

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
27 พ.ค. 58
3 . การตลาด
เดินติดต่อประสานงาน กับบริษัทต่าง ๆ หรือลูกค้า

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
27 พ.ค. 58
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
ฝ่ายหัวหน้างาน เทรนงานสอนงานพนักงานใหม่

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
27 พ.ค. 58
5 . ผู้จัดการประจำสาขา
- บริหารงานภายในออฟฟิศ - วางแผนงาน - ดูพื้นที่การตลาด

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
27 พ.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ