เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
- ทำการตลาด - จัดทำโปรโมชั่น

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
1 ก.พ. 58

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
1 ก.พ. 58
3 . ธุรการ
ติดต่อประสานงาน กับบริษัทต่าง ๆ หรือลูกค้า

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
1 ก.พ. 58
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
ฝ่ายหัวหน้างาน เทรนงานสอนงานพนักงานใหม่

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
1 ก.พ. 58
5 . ผู้จัดการประจำสาขา
บริหารงานภายในออฟฟิศ วางแผนงาน

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
1 ก.พ. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ