เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ ISO
ด่วนมาก!!!

ดูแลและควบคุมเอกสารทั้งระบบ ISO 9000/TS16949

บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ