เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PROJECT ENGINEER
1.ติดตามจัดเก็บข้อมูลงาน DEV.ใหม่ และการแก้ไขโมลด์เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลิต MOLD PRODUCTION 2.ตรวจสอบชิ้นงานและจัดเก็บข้อมูลของ MOLD PRODUCTION ใหม่เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์...

บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ