เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรขาย
ด่วนมาก!!!

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
ด่วนมาก!!!

-ดำเนินการจัดทำระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการด้านคุณภาพอื่นๆ -ควบคุมและจัดทำเอกสารทางด้านระบบบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการด้านคุณภาพอื่นๆ -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ