เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรขาย
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ต.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ