เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Barista
Barista (พนักงานประจำร้านรายชั่วโมงๆ ละ 55 บาท) Barista (พนักงานประจำร้านรายเดือน 13,000 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558) วุฒิ ม.6 ขึ้นไป พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี - ถ้าเคยผ่านงานด้านบริการจ...

Starbucks Coffee (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน 13,000 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2,558
24 ส.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ