เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รับสมัครบุคคลทุพพลภาพ (คนพิการ) ด่วนมาก !!
(ผู้ช่วยพนักงาน) ดูแลความสะอาดและเตรียมอุปกรณ์ภายในร้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน *มีบัตรประจำตัวคนพิการ *มีความพิการที่เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ขึ้นลงบันไดได้ *สา...

Starbucks Coffee (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน รายได้ 45 บาท/ชั่วโมง
31 ก.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ