เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ASSISTANT STORE MANAGER (ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน)
• ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้านไม่น้อยกว่า3 ปี

Starbucks Coffee (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน 21,000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
5 ต.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ