เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ที่ปรึกษาการบริการ (S/A),QC
-ต้อนรับและส่งมอบลูกค้าและดูแลลูกค้า -บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด -ทำหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายงาน

บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ