เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
-สรรหาว่าจ้างบุคคลเข้าทำงาน -บันทึกการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน -จัดทำภาษีเงินได้ประจำปี -ทำเงินเดือนพนักงาน -ยืนเข้าประกันสังคมพนักงาน -และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงส้างบริษัท
20 ก.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ