เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถให้กับผู้บริหาร - ดูแล ทำความสะอาด รถผู้บริหาร - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + วุฒิ และประสบการณ์
26 พ.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ