เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชี, บัญชีตรวจสอบ บัญชีสินทรัพย์ AP คอมมิชชั่น
- ตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่ายของ Project ต่างๆ - จัดสรรตารางสำหรับหัวหน้างานและจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน - ใบ Invoices / amount receivable - จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ - ลงบันทึกการได้รับเอกส...

บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด
ตำแหน่งละ 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + วุฒิ และประสบการณ์
21 เม.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ