เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ที่ปรึกษาการบริการ (S/A)
-ต้อนรับและส่งมอบลูกค้าและดูแลลูกค้า -บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด -ทำหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายงาน

บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ