เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ขับรถโฟร์คลิฟท์ จ่ายงานโหลดของขึ้นรถ โหลดของเข้าพื้นที่จัดเก็บ 2. จัดเตรียมพื้นที่เก็บสินค้า 3. นับาต๊อกสินค้า 4. ตรวจนับสินค้าที่เข้ามาเก็บ 5. เบิกจ่ายสินค้าและจัดเตรียมสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน NA
18 ส.ค. 60
2 . Electrician
1 ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 2 ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมแซม เครื่องจักรถ้าระบบขัดข้องต้องเร่งแก้ไข ให้กระบวนการผลิตสามารถผลิตต่อได้ 3 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมื...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
3 . Accounting Officer
Responsives for : - Handle General accounting function including day to day operations - Monitor and maintain for general ledger, Account Payable - Perform daily accounting routines such as ha...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 positions
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
4 . IT TechnicalUrgently Required !
- Managing critical Windows. - Perform systems administration tasks such as providing technical support installation, configuration and upgrades of OS and middleware software. - Maintain the effecti...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
5 . Purchasing Officer
Responsive for all process in Purchasing and would be as follows: - Sourcing of new suppliers for various raw material / related materials - Price trend monitoring - Collection of market inform...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ