เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA/QC Staff
1. ปฏิบัติงานและทวนสอบการตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการผลิตของ QC และเจ้าหน้าที่ผลิตให้เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด 2. ตรวจสอบงานสำเร็จรูปและออกใบรับรองผลวิเคราะห์ให้แก่ลูกค้า 3. รวบรว...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 60
2 . Electrician
1 ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 2 ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมแซม เครื่องจักรถ้าระบบขัดข้องต้องเร่งแก้ไข ให้กระบวนการผลิตสามารถผลิตต่อได้ 3 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมื...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 60
3 . ฝ่ายผลิต
- ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านจำนวนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทำกิจกรรมภายในและภายนอกในฐานะของสมาชิกองค์กรเอกชน

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 60
4 . Production Technician
- ดูแลและควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 Positions
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 60
5 . Production Engineer (แนบเรซูเม่ภาษษอังกฤษ)
. Planning and controlling the production process. . Developing operator skills in line with continuous improvement practices. . Monitoring and managing the continuous improvement and efficiency of ...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 position
เงินเดือน NA
24 ต.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ