เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายผลิต
- ทำงานในจุดงานที่เหมาะสมทั้งฝ่ายผลิต และหน่วยงานอื่นๆ - ทำงานตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 59
2 . Technician
- ดูแลและควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผิต - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
3 Positions
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 59
3 . Lab Technician & Technician
QA ตรวจคุณภาพ - ดูแลกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยของเครื่องก่อนทำการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท - ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 59
4 . QA Engineer (Rayong Plant)
• Acting as certifying staff to ensure that products qualify for Statements of Conformity or Release Certificates • Auditing and improving the issue of the authorised release certificate and certific...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 positions
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 59
5 . CS Officer (Rayong Plant)รับสมัครด่วน !
- Manage the import/export and documentsneeded for receiving and delivery of both raw materials and finished goods to customers - Cooperate with the goverment section Customer, BOI, Revenue departmen...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน NA
25 เม.ย. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ