เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse / Recycling Material Supervisor
1. Supervise and Manage a goup of Recycling Material Operator & Warehouse team 2. Handling operator skills in Recycling Material / Warehouse and continuous improvement for efficiency of...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3 positions
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 57
2 . Export Executive / Customer Service
•Responsible for preparing export documents and coordinating with shipping/freight forwarders for arranging export shipments to company. Coordinate with all functions within the company to obtain the ...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 57
3 . Purchasing Executive
Responsive for all process in Purchasing and would be as follows: - Sourcing of new suppliers for various raw material / related materials - Price trend monitoring - Collection of market inform...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
3 Position
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 57

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
5 positions
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 57
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ