เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Staff
1. ปฏิบัติงานและทวนสอบการตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการผลิตของ QC และเจ้าหน้าที่ผลิตให้เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด 2. ตรวจสอบงานสำเร็จรูปและออกใบรับรองผลวิเคราะห์ให้แก่ลูกค้า 3. รวบรว...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 60
2 . Electrical Technician / Maintenance / Utilities
1 ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 2 ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมแซม เครื่องจักรถ้าระบบขัดข้องต้องเร่งแก้ไข ให้กระบวนการผลิตสามารถผลิตต่อได้ 3 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมื...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 60
3 . ฝ่ายผลิต
- ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านจำนวนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทำกิจกรรมภายในและภายนอกในฐานะของสมาชิกองค์กรเอกชน

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 60
4 . QA/QC Engineer
-Strict control over outgoing quality, through involvement of self as well as QA-staff, -Data analysis and report of properties of BOPET fil -ISO system (9001 &14001) audits and compliancem, Erema,...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
1 positions
เงินเดือน Negotiation
22 มี.ค. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ