เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์
1. ขับรถโฟร์คลิฟท์ จ่ายงานโหลดของขึ้นรถ โหลดของเข้าพื้นที่จัดเก็บ 2. จัดเตรียมพื้นที่เก็บสินค้า 3. นับาต๊อกสินค้า 4. ตรวจนับสินค้าที่เข้ามาเก็บ 5. เบิกจ่ายสินค้าและจัดเตรียมสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน NA
27 เม.ย. 60
2 . Electrical Technician / Maintenance / Utilities
1 ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 2 ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมแซม เครื่องจักรถ้าระบบขัดข้องต้องเร่งแก้ไข ให้กระบวนการผลิตสามารถผลิตต่อได้ 3 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมื...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
27 เม.ย. 60
3 . ฝ่ายผลิต
- ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านจำนวนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทำกิจกรรมภายในและภายนอกในฐานะของสมาชิกองค์กรเอกชน

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 เม.ย. 60
4 . CS Officer (Rayong Plant)รับสมัครด่วน !
- Manage the import/export and documentsneeded for receiving and delivery of both raw materials and finished goods to customers - Cooperate with the goverment section Customer, BOI, Revenue departmen...

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน NA
27 เม.ย. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ