เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Engineer / Production Planning Control
1. To check and ensure that all process paremeters arae as per standerd recipe . 2. Safe operation at work palces in order to make sure that there is no manpower and equiopment loss . 3. cordina...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
10 positions
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 57
2 . QA Engineer (Rayong Plant)
• Acting as certifying staff to ensure that products qualify for Statements of Conformity or Release Certificates • Auditing and improving the issue of the authorised release certificate and certific...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
5 positions
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 57
3 . Purchasing Executive
Responsive for all process in Purchasing and would be as follows: - Sourcing of new suppliers for various raw material / related materials - Price trend monitoring - Collection of market inform...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
3 Position
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 57

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
5 positions
เงินเดือน Negotiable
19 ธ.ค. 57
5 . Sales Executive (Rayong Plant / Office BKK)
• Market development for the company’s products (PP, PET and compounded material chips) • Sales to injection moulding and extrusion market mainly in Thailand • To act as the interface between the p...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 position
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ