เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Technician
- ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าภายในบริษัท ตลอดจนวางแผนการ ซ่อมบำรุง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
5 Positions
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 58
2 . Technician
- ดูแลกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยของเครื่องก่อนทำการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท - ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 58
3 . Production Engineer / Process Engineer
1. To check and ensure that all process parameters area as per standard receive. 2. Safety operation at work places in order to make sure that there is no manpower and equipment loss . 3. coordi...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
5 positions
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 58
4 . QA Engineer (Rayong Plant)
• Acting as certifying staff to ensure that products qualify for Statements of Conformity or Release Certificates • Auditing and improving the issue of the authorised release certificate and certific...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 positions
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 58
5 . Customer Service Officer
• Responsible for preparing import documents and coordinating with shipping/freight forwarders for arranging export shipments to company. Coordinate with all functions within the company to obtain the...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
4 positions
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ