เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician
- ดูแลกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยของเครื่องก่อนทำการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท - ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน N/A
3 ก.ย. 58
2 . Production Engineer / Process Engineer
1. To check and ensure that all process parameters area as per standard receive. 2. Safety operation at work places in order to make sure that there is no manpower and equipment loss . 3. coordi...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
5 positions
เงินเดือน N/A
3 ก.ย. 58
3 . Customer Service Officer
• Responsible for preparing import documents and coordinating with shipping/freight forwarders for arranging export shipments to company. Coordinate with all functions within the company to obtain the...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
4 positions
เงินเดือน N/A
3 ก.ย. 58
4 . Accounting Supervisor / Accounting Manager
Responsives for : - General Accounting of Manufacturing Company. - VAT, Withholding Tax, AP, Cash and Bank Payments. - Financial Audit and BOI Audits. - Physical Verification of Inventory. -...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 positions
เงินเดือน N/A
31 ส.ค. 58
5 . Accounting Officer
Responsives for: - General Accounting of Manufacturing Company. - VAT, Withholding Tax, AR and AP, Cash and Bank Payments. - Financial Audit and BOI Audits.

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 positions
เงินเดือน NA
31 ส.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ