เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธนาคารกสิกรไทยพหลโยธิน (เฉพาะวุฒิ ปวช. และ ปวส.)
1.บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 3.รวบรวมข้อมูลสรุปเป็นรายงาน โดยใช้โปรแกรม Excel 4.วิเคราะห์ข้อมูล

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-10,500 บาท
30 ก.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักพหลโยธิน สัญญาจ้าง 1 ปี รับสมัครด่วน !
- ทำงานด้านเอกสารทั่วไป - เตรียมเอกสารรายละเอียดของลูกค้า - เช็คข้อมูลลูกค้าในระบบ - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ) ** หากใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
30 ก.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้าน IT ปฏิบัติงานทีธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่พหลโยธิน
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน -มีความชำนาญโปรแกรม Access ดูแลระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 -18,000 บาท
30 ก.ย. 59
4 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักพหลโยธิน
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 59
5 . BCO/Teller KBank โซนพื้นที่ นครปฐม ลพบุรี สระบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต
สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO **เพื่อประจำสาขาในโซนพื้นที่ นครปฐม ลพบุรี สระบุรี สุราษฎร์ธานี(บนฝั่ง) สุราษฎร์ธานี(บนเกาะสมุย)และภูเก็ต สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสาขาของธนาคารกสิกรไท...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
30 ก.ย. 59
6 . BCO /Teller KBank โซนพื้นที่ชลบุรี (รอบนอก),ชลบุรี(ในเมือง
สอบสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าBCO **เพื่อประจำสาขาในโซนพื้นที่ ชลบุรี (รอบนอก),ชลบุรี (ในเมือง) สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่ ชลบุรี (รอบนอก),ชลบุรี (ในเมื...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
30 ก.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำพื้นที่ เยาวราช เจริญกรุง วรจักร จักรวรรดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) รายละเอียดงาน : บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างปร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
30 ก.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำพื้นที่ พัฒนาการ ศรีนครินทร์
รายละเอียดงาน : บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงิ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
30 ก.ย. 59
9 . เลขานุการ (ประจำธนาคารกสิกรไทย ราษฎร์บูรณะ)รับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
จำนวนมาก!!
เงินเดือน 13,000 บาท
30 ก.ย. 59
10 . พนักงานต้อนรับประจำธนาคารกสิกรไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์
1. ดูแล และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคารกสิกรไทย 2. ให้ข้อมูล คำแนะนำในการทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า 3. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ 4. แนะนำช่องทางการให้บริการที่สะดวก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
30 ก.ย. 59
11 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (IT) ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท
30 ก.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อประจำธนาคารกสิกรไทย รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเครดิต สินเชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ SME - ตรวจสอบ ประมวลผล - ติดต่อให้ข้อมูลประสานงานกับสำนักงานใหญ่ และศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SME ตามสาขาต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
30 ก.ย. 59
13 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สำนักงานแจ้งวัฒนะ (เมืองทอง)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วัน จันทร์ - วันศุกร์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
วุฒิปวส. 30 อัตรา / วุฒิป.ตรี 30 อัตรา
เงินเดือน ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
30 ก.ย. 59
14 . เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center K-Bank)รับสมัครด่วน !
- แนะนำข้อมูลและบริการของธนาคารกสิกรไทยแก่ลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ - รับฟังปัญหาข้อข้องใจและข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการให้บริการของธนาคาร

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 13,000 - 17,000 บาท (เงินเดือน + Incentive + OT + ค่าเดินทาง)
30 ก.ย. 59
15 . พนักงานต้อนรับประจำสาขากสิกรไทย (Service Assistant)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคารกสิกรไทย 2. ให้ข้อมูล คำแนะนำในการทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า 3. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ 4. แนะนำช่องทางการให้บริการที่สะดวก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
30 ก.ย. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ