เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อประจำธนาคารกสิกรไทย สาขา ดาวคนอง/ราษฏร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม - จัดการงานด้านเอกสารของทีม - งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ - ศุกร์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 14,000 บาท
26 ก.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำพื้นที่ สยามสแควร์ ราชดำริ หลังสวนรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน : บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงิ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
26 ก.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
-จัดการงานด้านข้อมูลและเอกสาร -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -รวบรวมข้อมูล /จัดทำรายงานต่างๆ

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
26 ก.ค. 60
4 . ผู้ช่วยสนับสนุนงาน ประจำธนาคารกสิกรไทยราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนการทำงานให้ฝ่ายบรรลุเป้าหมาย 2. สนับสนุนข้อมูลเชิงการลงทุนให้กับทีมที่ปรึกษาการลงทุน 3. ประสานงานด้านการเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนของธนาคาร 4. ประสานงานด้านการติดตามข้อมูล 5. งานเอกสารที่ได้...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน ป.ตรี 12,000-15,000 บาท
26 ก.ค. 60
5 . เลขานุการประจำธ.กสิกรสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 14,000-15,000 บาท
26 ก.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสายงานCSP ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่น ๆ

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 13,500-15,000
26 ก.ค. 60
7 . พนักงานต้อนรับหลักทรัพย์กสิกรไทย
1.ดูแลและต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคารกสิกรไทย 2.เปิดบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย 3.ให้ข้อมูล คำแนะนำในการทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า 4.ช่วยเหลืองานในสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000+Incentive
26 ก.ค. 60
8 . ผู้ช่วยสนับสนุนงาน IT อาคารราษฎร์บูรณะ,แจ้งวัฒนะ (รับด่วน)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ดูแลระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง - ตอบและแก้ไขปัญหาต่างให...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 -15,000
26 ก.ค. 60
9 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
10 . BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำ พื้นที่ ระนอง ชุมพรรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน: บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงิน...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
26 ก.ค. 60
11 . BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า พื้นที่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี(บางละมุง)รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน : บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย โอน รับฝาก เงินตรา และตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงิ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
26 ก.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำพื้นที่ สุขสวัสดิ์ ประชาอุทิศ พระประแดงรับสมัครด่วน !
- บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา - บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร - ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงินระบบ E...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
จำนวนมาก
26 ก.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT สนับสนุนสายงาน CSP ประจำสนง.ใหญ่ราษฎร์บูรณะ รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 15,000
26 ก.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สำนักงานแจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) รับด่วนจำนวนมาก!! รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วัน จันทร์ - วันศุกร์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
วุฒิปวส. 80 อัตรา / วุฒิป.ตรี 80 อัตรา
เงินเดือน ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
26 ก.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer )พนักงานต้อนรับประจำสาขารับสมัครด่วน !
1.แนะนำ / เชิญชวน /ฝาก /ถอน ให้ใช้บริการผ่านช่องทาง K PLUS / เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ /Smart Bill 2.ดูแล และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคารกสิกรไทย 3.ให้ข้อมูล คำแนะนำในการทำธุรกรรมทางกา...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-17,200 บาท
26 ก.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ