เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) สอบและสัมภาษณ์วันที่18/1/2560ประจำ นนทบุรี
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถ.ประชาชื่น และ เทศบาลเมืองนนทบุรี สอบพร้อมสัมภาษณ์ ณ ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนรามคำแหง151 สำรองที่นั่งสอบติดต่อ : 091-120-7830 คุณศิริวรรณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) รายล...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ประจำกสิกรไทย อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 )
1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของลูกค้า ในการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร 2. บันทึกข้อมูล ดึงข้อมูล และจัดเก็บดูแลระบบฐานข้อมูลลูกค้า 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำสรุปรายงานเสนอผู้...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-13,500 บาท
16 ม.ค. 60
3 . Call Center ประจำที่ธนาคารกสิกรไทยพหลโยธิน
ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรสัพท์ ปฏิบัติงาน จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 10,500-12,000 บาท
16 ม.ค. 60
4 . เลขานุการผู้บริหาร (ประจำกสิกรไทย อาคารเดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 )
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
16 ม.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำ ธ.กสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่น ๆ

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท
16 ม.ค. 60
6 . เลขานุการ ประจำธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ
-จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย รับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ -จัดทำบัญทึก / จดหมาย / ตรวจสอบ E-mail -ดูแลงานเอกสารเข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ -ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลกับผู้เ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
16 ม.ค. 60
7 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักพหลโยธิน รับด่วน!
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
8 . BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า สอบข้อเขียน วันที่17 มกราคม 2560 ประจำจังหวัด นครปฐมรับสมัครด่วน !
***เพื่อประจำจังหวัด นครปฐม รายละเอียดงาน: บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60
9 . BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า พื้นที่ภาคตะวันออกรับสมัครด่วน !
**เพื่อประจำสาขาในโซนพื้นที่ จันทบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว รายละเอียดงาน : บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกปร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO)สอบและสัมภาษณ์วันที่19/1/2560 ประจำหลักสี่ แจ้งวัฒนะ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หลักสี่ แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด สอบพร้อมสัมภาษณ์ ณ ธนาคารกสิกรไทยสาขาสะพานนนทบุรี สำรองที่นั่งสอบติดต่อ : 091-120-7830 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) รายละเอียดงาน : บริการธุร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อประจำธนาคารกสิกรไทย รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม - จัดการงานด้านเอกสารของทีม - งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ - ศุกร์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
16 ม.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สำนักงานแจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) รับด่วนจำนวนมาก!! รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วัน จันทร์ - วันศุกร์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
วุฒิปวส. 80 อัตรา / วุฒิป.ตรี 80 อัตรา
เงินเดือน ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
16 ม.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center K-Bank)รับสมัครด่วน !
- แนะนำข้อมูลและบริการของธนาคารกสิกรไทยแก่ลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ - รับฟังปัญหาข้อข้องใจและข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการให้บริการของธนาคาร

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 13,000 - 17,000 บาท (เงินเดือน + Incentive + OT + ค่าเดินทาง)
16 ม.ค. 60
14 . พนักงานต้อนรับประจำสาขากสิกรไทย สัมภาษณ์ในวันที่ 11-17 ม.ค. 60 ทราบผลทันที รับสมัครด่วน !
1. ดูแล และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคารกสิกรไทย 2. ให้ข้อมูล คำแนะนำในการทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า 3. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ 4. แนะนำช่องทางการให้บริการที่สะดวก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
16 ม.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่จัดการเรียนรู้ (ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ)รับสมัครด่วน !
- ผู้ช่วยวิทยากร / อำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ / เวลาอบรม สัมมนาพนักงาน - จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสัมมนาในแต่ละครั้ง - จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,800 บาท + อื่นๆ
16 ม.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ