เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (IT) ประจำธ.กสิกรอาคารราษฏร์บูรณะ
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วัน จันทร์ - วันศุกร์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
20 ก.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
-จัดการงานด้านข้อมูลและเอกสาร -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -รวบรวมข้อมูล /จัดทำรายงานต่างๆ

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
20 ก.ย. 60
3 . เลขานุการประจำธ.กสิกรสำนักงานใหญ่พหลโยธิน,กสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
20 ก.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธนาคารกสิกรไทยสาขาเมืองไทยภัทรรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่น ๆ

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-13,000 บาท
20 ก.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสายงานCSP ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่น ๆ

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-14,000
20 ก.ย. 60
6 . พนักงานต้อนรับหลักทรัพย์กสิกรไทยรับสมัครด่วน !
1.ดูแลและต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคารกสิกรไทย 2.เปิดบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย 3.ให้ข้อมูล คำแนะนำในการทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า 4.ช่วยเหลืองานในสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000+Incentive
20 ก.ย. 60
7 . เลขานุการผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
20 ก.ย. 60
8 . BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำ พื้นที่ ระนอง ชุมพรรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน: บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงิน...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
20 ก.ย. 60
9 . BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า พื้นที่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน 1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด และให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่า...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
20 ก.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำพื้นที่ อนุสาวรีย์ชัย ดุสิต เสาชิงช้ารับสมัครด่วน !
- บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา - บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร - ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงินระบบ E...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
จำนวนมาก
20 ก.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำพื้นที่ฝั่งธนบุรีรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน : บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงิ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
หลายอัตรา
20 ก.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT สนับสนุนสายงาน CSP ประจำสนง.ใหญ่ราษฎร์บูรณะ รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 15,000
20 ก.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม - จัดการงานด้านเอกสารของทีม - งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ - ศุกร์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 13,000 บาท
20 ก.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สำนักงานแจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) รับด่วนจำนวนมาก!! รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วัน จันทร์ - วันศุกร์

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
วุฒิปวส. 80 อัตรา / วุฒิป.ตรี 80 อัตรา
เงินเดือน ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
20 ก.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer )พนักงานต้อนรับประจำสาขารับสมัครด่วน !
1.แนะนำ / เชิญชวน /ฝาก /ถอน ให้ใช้บริการผ่านช่องทาง K PLUS / เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ /Smart Bill 2.ดูแล และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคารกสิกรไทย 3.ให้ข้อมูล คำแนะนำในการทำธุรกรรมทางกา...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-17,200 บาท
20 ก.ย. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ