เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - อบรม และประเมิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (แยกอุรุพงษ์)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการฝึกอบรม ประสานงานในการดำเนินการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 2. รับผิดชอบดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ภายในและประสานงาน จัดกิจกรรมภ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป
8 ธ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-รับแจ้งซ่อม (ประจำสำนักงานสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งซ่อมรถบรรถทุก - บันทึกรายละเอียดประวัติการซ่อมลงในระบบ - ประสานงานกับช่างและพนักงานขับรถ - ติดตามความคืบหน้าการซ่อมรถ - บันทึกการเบิกจ่ายอะไหล่รถ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไช้Microsoft Offi...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
8 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง - กะเช้า ประจำศูนย์ลาดกระบังรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2. การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 3. มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
8 ธ.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ