เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
- รับเงิน, ตรวจสอบเงินและเอกสาร, นำเงินเข้าธนาคาร - ตรวจสอบเอกสาร, จัดทำบิล, วางบิล, ออกใบกำกับภาษี - จัดทำรายงาน ทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน - จัดทำรายงานประกอบงบการเงิน

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 24,000 - 30,000 บาท
28 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
- คีย์ข้อมูลบัญชีเข้าระบบ - จัดทำเอกสารให้เรียบร้อย - ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 9,000-14,000
28 เม.ย. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง
- ดูแล/ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ดูแล/ควบคุมการจัดส่งประจำศูนย์ลาดกระบัง - ดูแล/ควบคุมเรทเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ผู้สมัครสามารถเสนอเงินเดือนได้ตามเหมาะสม
28 เม.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง ประจำสำนักงานสระบุรี
1. ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2. การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 3. มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
28 เม.ย. 60
5 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน ประจำสำนักงาน-สระบุรีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและสรุปรายได้ค่าเที่ยว ของพนักงานขับรถ ( พขร.) 2. สรุปรายละเอียดเพื่อจัดทำการวางบิลลูกค้าให้ตรงรอบ 3. ควบคุมการรับเช็คและตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับ และการนำฝ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+ บาท ขึ้นไป
28 เม.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ