เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าบัญชี - GL ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ถนนพระราม 6รับสมัครด่วน !
- มีประสบการณ์บัญชี ด้าน GL อย่างน้อย 2-5 ปี - กระทบยอดบัญชี Bank Reconcile - บันทึกรายการบัญชีทรัพย์สิน และจัดทำค่าเสื่อม - บันทึกรายการบัญชีในระบบ Express และปรับปรุงรายการ (หากมีพื้นฐา...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
4 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - สรรหา สำนักงานสระบุรีรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการสรรหาพนักงานในทุกๆ ช่องทาง ให้ได้ตามเป้าหมาย (มีประสบการสรรหาพนักงานขับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - ดำเนินการสัมภาษณ์ - จัดทำสัญญาจ้าง - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - รวบรวมเอกสารผู้สมัคร - ติ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
4 พ.ค. 59
3 . ธุรการฝ่ายขาย ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ถนนพระราม 6
- ดูแล และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในฝ่ายขาย - รับโทรศัพท์ ประสานงานกับทางลูกค้า - จัดทำรายงานสรุปยอดขาย หรือรายงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 13,000 บาท
4 พ.ค. 59
4 . เจ้าหน้า IT ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ถนนพระราม 6
1.สามารถดูแลและควบคุมระบบงานที่ใช้งานอยู่ให้สามารถทำงานได้อย่างเป็น ปกติ รวมถึงสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากปัญหาของระบบ งานได้ ( Maintain and Support ) 2.ดูแลระบบเครือข่ายในก...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 15,000 + บาท ขึ้นไป
4 พ.ค. 59
5 . ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้าฝาย - เลขานุการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. จัดประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมใดๆ ที่ผู้บริหารกำหนด 2. จัดทำวาระการประชุม จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร นัดหมายผู้เข้าร่วมประชุม 3. จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงติดตามผลมติของที่ประชุมจากฝ่ายต่างๆ 4. คว...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
4 พ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ