เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP ประจำสำนักงานสระบุรี (ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย)
ด่วนมาก!!

- ตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารชุดจ่าย การดำเนินงานด้านจ่าย - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ - ทำการกระทบยอดรายการใน Statement - มีความรู้ด้านภาษี Vat , Tax ภพ.30 ภงด.3 ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 + บาท
8 ก.พ. 59
2 . หัวหน้า ฝ่ายความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) - ประจำสำนักงานสระบุรี
ด่วนมาก!!

-กำกับดูแล บริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ - จัดทำแผนการทำงานประจำปี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานที่กำหนดได้ - สามารถอบรมให้ควา...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+ ขึ้นไป
8 ก.พ. 59
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง - ประจำศูนย์ระยอง (ถนนมาบยา)
ด่วนมาก!!

- ควบคุม และดูแลการจัดคิวรถให้กับพนักงานจัดส่ง - ประสานงานลูกค้า และ พนักงานจัดส่ง กรณีหน้างานเกิดปัญหา - สรุปรายงานเที่ยวการวิ่งงานในแต่ละวัน และแบบรายเดือน - หากมีทักษะการคิดคำนวน อัตราการใช...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 18,000 บาาท ขึ้นไป
8 ก.พ. 59
4 . ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้าฝายบุคคล - อบรมและประเมินผล ประจำสำนักงานกรุงเทพ ถนนพระราม 6 (แยกอุรุพงษ์)
1. จัดทำและการออกรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร 2. สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม ( Training Survey ) 3. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และทำการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลการทราบ ถึงหลักสูตรฝึกอบรม ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาาท ขึ้นไป
8 ก.พ. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ