เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายขาย (สำนักงานกรุงเทพฯ)
1. ดูแลงานขายบริการรถขนส่ง - บริการลูกค้าที่ต้องการจ้างขนส่ง, ทำสัญญาต่างๆกับผู้ว่าจ้าง 2. ดูแลงานขายและการเพิ่มยอดขายสินค้า - หาลูกค้ารายใหม่, ติดตามออเดอร์, พัฒนาช่องทางการขาย 3. ตรวจสอบ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง ศูนย์ลาดกระบัง
1. ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2. การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 3. มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 13,000-17,000 บาท
18 ส.ค. 60
3 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถบรรทุก /ช่างไฟฟ้า
ด้วยบริษัทฯเพื่มกำลังรถบรรทุกจำนวนมาก ต้องการน้อง ๆ ที่จะเริ่มทำงานและมีความรักในอาชีพช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุกจำนวน 20 อัตรา ประจำสระบุรีและลาดกระบัง ระหว่างฝึกอบรมช่างจะได้รับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 300...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ