เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลงานเอกสาร, งานคอมพิวเตอร์, เดินเอกสาร, ควบคุมงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 13,000 บาท
1 ก.ย. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายยานยนต์ ประจำสำนักงาน-สระบุรี/ลาดกระบัง
- งานบริหารการซ่อมรถขนส่ง วางแผนงานซ่อมให้ได้คุณภาพ ประสานงานกับฝ่ายช่าง ควบคุมตรวจสอบการซ่อมให้เสร็จตามกำหนดเวลา - งานบริหารด้านสต็อกอะไหล่ งานจัดหาอะไหล่ งานจัดเก็บอะไหล่ งานเบิกจ่ายอะไห...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
1 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังสินค้า/ แจ้งซ่อม (ประจำศูนย์ลาดกระบัง)
ด่วนมาก!!

-รับผิดชอบงานอะไหล่รถ - ยางรถยนต์ (โปรแกรมสำเร็จรูป) -งานเอกสารด้านคลังสินค้า -ประสานงานกับช่างและพนักงานขับรถ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไช้Microsoft Office ได้คล่อง -มีความรู้เรื่องอะไหล่รถจะพิจารณาเป...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
1 ก.ย. 57
4 . หัวหน้าฝ่ายยานยนต์ ประจำลาดกระบัง
1. ดูแลบริหารจัดการฝ่ายยานยนต์และสโตร์ให้มีประสิทธิภาพ 2. มีแผนการบำรุงรักษารถ ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์บรรทุก 3. ระบบการควบคุมตรวจสอบการทำงานของช่าง และพนักงานสโตร์ 4. วางแผนการตรวจสอบงานซ่อมทั้งภายใ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
1 ก.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

1.ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2.การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 4.มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
1 ก.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ