เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ถนนพระราม 6รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงาน - ตรวจและจัดทำสถิติเวลาการทำงานพนักงาน - จัดทำเอกสารของฝ่ายบุคคล

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000 -15,000 บาท ขึ้นไป
16 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง - กะเช้า ประจำศูนย์ลาดกระบังรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2. การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 3. มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
16 ม.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ