เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำศูนย์ลาดกระบัง (ไม่ต้องเป็น จป.วิชาชีพ)
- ดูแลความปลอดภัยของพนักงานขับรถ - ตรวจสอบหน้างาน กรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก - ตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอลพนักงานขับรถ - อบรมพนักงานขับรถให้ขับขี่ปลอดภัย - งานเอกสารและสถิติต่าง ๆ (ต้องใช้คอมพิวเตอร์ w...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 14,000-16,000 บาท
24 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขากรุงเทพฯ - ถนนพระราม 6
ด่วนมาก!!

- ตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารชุดจ่าย - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ - ทำการกระทบยอดรายการใน Statement - มีความรู้ด้านภาษี Vat , Tax ภพ.30 ภงด.3 , 53 - มีความรู้ในการตรวจสอบ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
24 เม.ย. 58

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 14,000-16,000
24 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง - (กะดึก) ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

1.ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2.การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 4.มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
24 เม.ย. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ