เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
22 ม.ค. 58
2 . พนักงานเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ หรือภาคสนาม
-มีความสามารถในการติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ -มีเทคนิคในการเจรจาต่อรองเก็บเงินให้ได้มากที่สุด -พอรู้ข้อกฎหมายด้านการเช่าซื้อ และสามารถแก้ปัญหาและหาทางออกให้ลูกค้าได้ -ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน รวมค่าคอมมิชชั่นและอื่นๆ 15,000-20,000 บาท/เดือน
22 ม.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย- จป. ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

1. ควบคุมดูแลงานความปลอดภัย ในส่วนงานขนส่ง-logistic 2. ทำการตรวจวัดสารเสพติด แอลกอฮอล์ พนักงานขับรถ 3. ทำการตรวจสอบการเดินรถของพนักงานขับรถ ผ่าน GPS 4. ตรวจสอบ และประสานงานกรณีเกิดอุบัติเหตุในงาน พ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000.- 15,000 บาท
22 ม.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสระบุรี)
ด่วนมาก!!

เจ้าหน้าที่ประจำคลัง -จัดซื้ออะไหล่เกี่ยวกับรถบรรทุก -บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อม และการเบิกจ่ายอะไหล่ -ตรวจสอบรายการและจำนวนอะไหล่ที่จัดซื้อก่อนนำอะไหล่เข้าจัดเก็บใน สโตร์ให้เป็นระเบียบ -จัดอะไห...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 8,500 ถึง 12,000 บาท
22 ม.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง - (กะดึก) ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

1.ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2.การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 4.มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
22 ม.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ