เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ถนนพระราม 6
ด่วนมาก!!

- ดูแลงานเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงาน - ตรวจและจัดทำสถิติเวลาการทำงานพนักงาน - จัดทำเอกสารของฝ่ายบุคคล

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000 -15,000 บาท ขึ้นไป
25 ก.พ. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสำนักงาน-สระบุรี
ด่วนมาก!!

1. ควบคุมการรับเช็คและตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร 2. ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค รวมทั้งเงินสดย่อยโดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท 3. จัดลำดั...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 -14,000 บาท
25 ก.พ. 58
3 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง - (กะดึก) ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

1.ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2.การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 4.มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
25 ก.พ. 58
4 . พนักงานขายและวิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล
ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินเชื่อเงินสด กรอกข้อมูลประวัติลูกค้า ตรวจสอบเอกสาร&วิเคราะห์สินเชื่อ ประสานการปล่อยสินเชื่อ คีย์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
25 ก.พ. 58
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย- จป. ประจำสำนักงานสระบุรี
ด่วนมาก!!

1. ควบคุมดูแลงานความปลอดภัย ในส่วนงานขนส่ง-logistic 2. ทำการตรวจวัดสารเสพติด แอลกอฮอล์ พนักงานขับรถ 3. ทำการตรวจสอบการเดินรถของพนักงานขับรถ ผ่าน GPS 4. ตรวจสอบ และประสานงานกรณีเกิดอุบัติเหตุในงาน พ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน 12,000.- 15,000 บาท
25 ก.พ. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ