เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้า ฝ่ายความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) - ประจำสำนักงานสระบุรี
ด่วนมาก!!

-กำกับดูแล บริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ - จัดทำแผนการทำงานประจำปี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานที่กำหนดได้ - สามารถอบรมให้ควา...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+ ขึ้นไป
4 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง - ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

- ดูแลการจัดคิวรถให้กับพนักงานจัดส่ง - ประสานงานลูกค้า และ พนักงานจัดส่ง กรณีหน้างานเกิดปัญหา - สรุปรายงานเที่ยวการวิ่งงานในแต่ละวัน และแบบรายเดือน - หากมีทักษะการคิดคำนวน อัตราการใช้เชื่อเพลิ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000
4 ส.ค. 58
3 . พนักงานวิ่งอะไหล่ ประจำลาดกระบัง (มีรถมอเตอร์ไซค์)
ด่วน!!

ซื้ออะไหล่/ส่งอะไหล่กรณีซ่อมรถ/รถเสีย หากมีประสบการณ์เรื่องการจัดซื้อ จัดหา อะไหล่รถยนต์ประเภท รถบรรทุก รถขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 10,000 + บาท ขึ้นไป
4 ส.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ