เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT support (ประจำราชเทวี กรุงเพทฯ)
1) มีความรู้ความสามารถในสายงานซ่อมบำรุงดูแลเครื่องคอมพ์ฯ และอุปกรณ์ส่วนควบ 2) มีความรู้ด้าน network, Lan, การเชื่อมต่อสัญญาณ ฯลฯ 3) เคยดูแล Server และระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่างๆ

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
30 ก.ย. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย จป.(ไม่ต้องเป็น จป.วิชาชีพ)
1. วางแผนความปลอดภัยงานขนส่งสินค้า 2. ควบคุมดูแลตรวจสอบงานให้เป็นไปตาม j.d และ นโยบายองค์กร 3. วางแผนลดอุบัติเหตุ 4. ปฏบัติและควบคุมให้ฝ่ายความปลอดภัยปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 5. บริหารบุค...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
24 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขากรุงเทพฯ - ถนนพระราม 6
ด่วนมาก!!

- มีความรู้ด้านภาษี Vat , Tax ภพ.30 ภงด.3 , 53 - มีความรู้ในการตรวจสอบ รายการเงินสดย่อย - และบัญชีทั่วไป

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
24 ก.ย. 57
4 . หัวหน้าฝ่ายยานยนต์ ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

- งานบริหารการซ่อมรถขนส่ง วางแผนงานซ่อมให้ได้คุณภาพ ประสานงานกับฝ่ายช่าง ควบคุมตรวจสอบการซ่อมให้เสร็จตามกำหนดเวลา - งานบริหารด้านสต็อกอะไหล่ งานจัดหาอะไหล่ งานจัดเก็บอะไหล่ งานเบิกจ่ายอะไห...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
24 ก.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังสินค้า/ จัดซื้อ (ประจำศูนย์ลาดกระบัง)
ด่วนมาก!!

-รับผิดชอบงานอะไหล่รถ - ยางรถยนต์ (โปรแกรมสำเร็จรูป) -งานเอกสารด้านคลังสินค้า -ประสานงานกับช่างและพนักงานขับรถ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไช้Microsoft Office ได้คล่อง -มีความรู้เรื่องอะไหล่รถจะพิจารณาเป...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
24 ก.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ