เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
- ควบคุมการทำงานของฝ่ายบัญชีการเงินทั้งระบบ - จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และข้อกำหนดทางกฎหมาย - ตรวจทานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกด้าน ( AP,AR,GL ) - จัดทำ และวางแผนการทำงานทาง...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
29 ก.ค. 59
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี - GL ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ถนนพระราม 6รับสมัครด่วน !
- มีประสบการณ์บัญชี ด้าน GL อย่างน้อย 2-5 ปี - กระทบยอดบัญชี Bank Reconcile - บันทึกรายการบัญชีทรัพย์สิน และจัดทำค่าเสื่อม - บันทึกรายการบัญชีในระบบ Express และปรับปรุงรายการ (หากมีพื้นฐา...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
29 ก.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - อบรม และประเมิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (แยกอุรุพงษ์)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการฝึกอบรม ประสานงานในการดำเนินการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 2. รับผิดชอบดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ภายในและประสานงาน จัดกิจกรรมภ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป
29 ก.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย- จป. ประจำศูนย์ระยอง (ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานความปลอดภัย ในส่วนงานขนส่ง-logistic 2. ทำการตรวจวัดสารเสพติด แอลกอฮอล์ พนักงานขับรถ 3. ทำการตรวจสอบการเดินรถของพนักงานขับรถ ผ่าน GPS 4. ตรวจสอบ และประสานงานกรณีเกิดอุบัติเหตุในงาน พ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- 15,000 บาท
29 ก.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง - กะดึก ประจำสำนักงานสระบุรีรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2. การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 3. มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
29 ก.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ