เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขากรุงเทพฯ - ถนนพระราม 6
ด่วนมาก!!

- มีความรู้ด้านภาษี Vat , Tax ภพ.30 ภงด.3 , 53 - มีความรู้ในการตรวจสอบ รายการเงินสดย่อย - และบัญชีทั่วไป

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
24 ต.ค. 57
2 . ช่างระบบไฟรถยนต์+ช่างเครื่อง+ช่วงล่าง
ซ่อมบำรุงรถยนต์ (แท็กซี่) โดยเน้นระบบไฟฟ้ารถยนต์ เดินไฟภายในรถทั้งคัน แก้ไขปัญหาระบบไฟได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้การซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างมาบ้าง **ประจำทำงานที่ศูนย์ซ่อมบำรุง ซอยสะพาน 99 เขตบา...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 14,000+เบี้ยขยัน
24 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย- จป. ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

1. ควบคุมดูแลงานความปลอดภัย ในส่วนงานขนส่ง-logistic 2. ทำการตรวจวัดสารเสพติด แอลกอฮอล์ พนักงานขับรถ 3. ทำการตรวจสอบการเดินรถของพนักงานขับรถ ผ่าน GPS 4. ตรวจสอบ และประสานงานกรณีเกิดอุบัติเหตุในงาน พ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000.- 15,000 บาท
24 ต.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังสินค้า/ จัดซื้อ (ประจำศูนย์ลาดกระบัง)
ด่วนมาก!!

-รับผิดชอบงานอะไหล่รถ - ยางรถยนต์ (โปรแกรมสำเร็จรูป) -งานเอกสารด้านคลังสินค้า -ประสานงานกับช่างและพนักงานขับรถ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไช้Microsoft Office ได้คล่อง -มีความรู้เรื่องอะไหล่รถจะพิจารณาเป...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
24 ต.ค. 57
5 . ผู้ช่วย/หัวหน้า ฝ่ายความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) - ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

-กำกับดูแล บริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ - จัดทำแผนการทำงานประจำปี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานที่กำหนดได้ - สามารถอบรมให้ควา...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
24 ต.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ