เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง ประจำศูนย์ลาดกระบังรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2. การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 3. มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
27 พ.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
- ควบคุมการทำงานของฝ่ายบัญชีการเงินทั้งระบบ - จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และข้อกำหนดทางกฎหมาย - ตรวจทานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกด้าน ( AP,AR,GL ) - จัดทำ และวางแผนการทำงานทาง...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ค. 59
3 . หัวหน้าบัญชี - GL ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ถนนพระราม 6รับสมัครด่วน !
- มีประสบการณ์บัญชี ด้าน GL อย่างน้อย 2-5 ปี - กระทบยอดบัญชี Bank Reconcile - บันทึกรายการบัญชีทรัพย์สิน และจัดทำค่าเสื่อม - บันทึกรายการบัญชีในระบบ Express และปรับปรุงรายการ (หากมีพื้นฐา...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
24 พ.ค. 59
4 . เจ้าหน้า IT ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ถนนพระราม 6
1.สามารถดูแลและควบคุมระบบงานที่ใช้งานอยู่ให้สามารถทำงานได้อย่างเป็น ปกติ รวมถึงสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากปัญหาของระบบ งานได้ ( Maintain and Support ) 2.ดูแลระบบเครือข่ายในก...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 15,000 + บาท ขึ้นไป
24 พ.ค. 59
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง - ประจำศูนย์ระยอง (ถนนมาบยา)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม และดูแลการจัดคิวรถให้กับพนักงานจัดส่ง - ประสานงานลูกค้า และ พนักงานจัดส่ง กรณีหน้างานเกิดปัญหา - สรุปรายงานเที่ยวการวิ่งงานในแต่ละวัน และแบบรายเดือน - หากมีทักษะการคิดคำนวน อัตราการใช...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 18,000 บาาท ขึ้นไป
24 พ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ