เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

- ตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารชุดจ่าย การดำเนินงานด้านจ่าย - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ - ทำการกระทบยอดรายการใน Statement - มีความรู้ด้านภาษี Vat , Tax ภพ.30 ภงด.3 ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 15,000+ บาท
8 ต.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - สรรหา ประจำศูนย์ลาดกระบัง
ด่วนมาก!!

- ดำเนินการสรรหาพนักงานในทุกๆ ช่องทาง ให้ได้ตามเป้าหมาย (มีประสบการสรรหาพนักงานขับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - ดำเนินการสัมภาษณ์ - จัดทำสัญญาจ้าง - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - รวบรวมเอกสารผู้สมัคร - ติ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
8 ต.ค. 58
3 . หัวหน้า ฝ่ายความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) - ประจำสำนักงานสระบุรี
ด่วนมาก!!

-กำกับดูแล บริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ - จัดทำแผนการทำงานประจำปี และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานที่กำหนดได้ - สามารถอบรมให้ควา...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+ ขึ้นไป
8 ต.ค. 58
4 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี AR
ด่วนมาก!!

- จัดทำหรือตรวจตราการลงบัญชีต่างๆของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสมาคมนักบัญชี และนโยบายของบริษัทฯ - ดูแลและควบคุมงานบัญชีให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - จัดทำบัญ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท
8 ต.ค. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ