เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำราชเทวี กรุงเทพ)
•ควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกบัญชีทั้งหมด •ตรวจสอบรายงานและเอกสารทางบัญชี (voucher ทั้งหมด) •ตรวจทานรายงานภาษีก่อนนำส่งสรรพากรและจัดทำ tax reconciliation ประจำเดือน •โค้ช ฝึกสอน ทีมงาน ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 35,000-45,000
21 ต.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง(อาวุโส-ผู้ช่วยหัวหน้างาน)
•วางแผนการสรรหาว่าจ้างพนักงานตามที่แต่ละหน่วยงานร้องขอ •สรรหาผู้สมัครผ่านช่องทางต่างๆ และหาช่องทางการสรรหาใหม่ๆ ให้ตามเวลาที่กำหนด •จัดทำ และ Update เว็บไซด์รับสมัครงาน และ ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job De...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
21 ต.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานสระบุรี
- บันทึกบัญชี & คีย์ข้อมูลด้านบัญชี - ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี - ประสานงานกับลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท
21 ต.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (ถนนพระราม 6 แยกอุรุพงษ์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารชุดจ่าย การดำเนินงานด้านจ่าย - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ - ทำการกระทบยอดรายการใน Statement - มีความรู้ด้านภาษี Vat , Tax ภพ.30 ภงด.3 ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
21 ต.ค. 60
5 . หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประจำราชเทวี กรุงเพทฯ)
- บริหารควบคุมดูแลระบบไอทีขององค์กร - มีความรู้ด้าน network, Lan, การเชื่อมต่อสัญญาณ ฯลฯ - เคยดูแล Server และระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่างๆ - Set up โปรแกรมต่างๆ ได้ (หากมีพื้นฐานการเขียนโปรแก...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 25,000+ ขึ้นไป
21 ต.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ