เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (ถนนพระราม 6 แยกอุรุพงษ์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารชุดจ่าย การดำเนินงานด้านจ่าย - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ - ทำการกระทบยอดรายการใน Statement - มีความรู้ด้านภาษี Vat , Tax ภพ.30 ภงด.3 ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป
18 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - อบรม และประเมิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (แยกอุรุพงษ์)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการฝึกอบรม ประสานงานในการดำเนินการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 2. รับผิดชอบดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ภายในและประสานงาน จัดกิจกรรมภ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป
18 ส.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง - กะดึก ประจำสำนักงานสระบุรีรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2. การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 3. มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
18 ส.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ