เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 59
2 . QC Engineer
- Planning and implementation regarding the quality policy in business place - Operation regarding quality assurance - Requisition, implementation and validation of collective and preventive action ...

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
6 พ.ค. 59
3 . Part Purchasing Staff
Part Price Contract and Cost Reduction for both domestic and oversea parts - RFQ Quotation - Price & Cost analysis - Standardization - Cost Reduction - Supplier Evaluation

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
4 พ.ค. 59
4 . Legal Staff
- To review International Contract - To negotiate with customers, suppliers or relevant person. - To check the internal compliance and governance - To collect information following instructions by ...

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 พ.ค. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ