เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Machine Maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุงในงานเครื่องจักรกล)
ปฏิบัติหน้าที่และควบคุมดูแลทีมซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ดังนี้ การซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องจักร (ในกระบวนการ Assembly, Machining, Heat Treatment, และ Casting) จัดหา จัดเตรียม และซ่อมบำรุงรักษาอุปกร...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 58
2 . W/H & Logistics Engineer
Maintaining and improving logistic and distribution parts in factory Maintaining and improving Warehouse Management Maintaining and improving environment both safety and health

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 58
3 . CQA Technician
- ตรวจสอบและรายงานปัญหาจากการเคลมงานของลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้าและร่วมกันตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุให้กับผู้แทนจำหน่าย - ตรวจสอบและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ - ติดตั้งเกียร์กับตัวร๔เพื่อทำการทดสอบอาการ...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 58
4 . Cutting Tool Engineer
This person is in Maintenance Department and has responsibilities in Implement testing of cutting tool (cost reduction, quality improvement. Manage Cutting Tool regrinding process to get good qual...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Based on Company's Structure
24 มี.ค. 58
5 . QC Technician
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมคุณภาพทั้งหมด ร้องขอ ดำเนินการ และกำหนดวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่สอดคล้อง ควบคุมเกี่ยวกับงานเครื่องมือวัด ทบทวนกระบวนการผลิต รวมถึงรูปแบบของผลิตภ...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 10,500
24 มี.ค. 58
6 . Part Purchasing Staff
Part Price Contract and Cost Reduction for both domestic and oversea parts - RFQ Quotation - Price & Cost analysis - Standardization - Cost Reduction - Supplier Evaluation

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
24 มี.ค. 58
7 . Utilities / Facilities Maintenance Engineer
Implement corrective, preventive and predictive maintenances to improve activities for all utilities such as Air Compressor, Cooling Tower, Water Supply, Gas Supply, etc. Ensure buildings are in g...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
24 มี.ค. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ