เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Employee Relations Staff (นักศึกษาจบใหม่)
1) Support investigations, conflict resolutions and training of company policy and procedure. 2) Investigates and assists in resolution when case happen. 3) Coordinates with Welfare Committee to cre...

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
2 . Information System Engineer (IS)
Responsible for all IS matters concerning to the planning, administration, Equipment Management, System operation & management, main business system maintenance, Local system maintenance IS members ...

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 58
3 . Industrial Engineering Engineer (IE)
Directly manage the labour productivity. Confirm the manpower plan. Promote shop floor improvement activities. Promote "JEPS" activity (trained by the company) Analysis the line productivity Make...

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 58
4 . CQA Engineer (Customer Quality Assurance)
Product evaluation (actually claimed product, deviation permit, leak, and new product) Task activity, and market quality investigation analysis, Promote to solve very important task.

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
5 . Part Purchasing Staff
Part Price Contract and Cost Reduction for both domestic and oversea parts - RFQ Quotation - Price & Cost analysis - Standardization - Cost Reduction - Supplier Evaluation

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 58
6 . Utilities / Facilities Maintenance Technician
ปฏิบัติการ ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าและพลังงาน (เช่น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า, หม้อแปลง, อาคารควบคุมก๊าซ, อื่นๆ)

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ