เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Document control
ควบคุมเอกสาร/จัดทำเอกสารในระบบ

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรอง
25 ต.ค. 57

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
3 . Project Manager
วิเคราะห์ระบบงานบัญชีและการเงิน วางแผนโครงการ

General Nice Group
25 ต.ค. 57
4 . Assistant Sales Manager
หาฐานลูกค้า ขายสินค้าของบริษัทฯ

General Nice Group
25 ต.ค. 57
5 . Manager(Report to CEO)
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก

General Nice Group
25 ต.ค. 57
6 . ล่ามภาษาจีนกลาง / 中泰翻译
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
งานมวลชนสัมพันธ์

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
8 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
9 . พนักงาน ห้องทดลอง (Lab)
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุบกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
10 . Accounting & Finance Manager (BKK Office)
•Plan, monitor, develop and manage company’s Accounting & Finance function in order to ensure accuracy and on time submission. •Establish Accounting & Finance policy, procedures and sy...

General Nice Group
เงินเดือน negotiation
25 ต.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ