เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Accouting Manager
- ดูแลและรับผิดชอบงานบัญชี รายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่าย

General Nice Group
12 ก.พ. 59

General Nice Group
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
3 . รองผู้อำนวยการใหญ่
บริหารจัดการโรงงานไฟฟ้า และโรงงานถ่านโค้ก

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรอง
12 ก.พ. 59
4 . Assistant Sales Manager / BKK Office
- หาฐานลูกค้า - ขายสินค้าของบริษัทฯ

General Nice Group
12 ก.พ. 59
5 . Assistant Executive Secretary(สนง.กรุงเทพ)
ประสานงานหน่วยงานภายนอก,งานราชการ, งานอื่นๆ

General Nice Group
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
6 . ล่ามภาษาจีนกลาง / 中泰翻译
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.พ. 59
7 . Turbine Operator
Turbine Operate in power plant

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน negotiation
12 ก.พ. 59
8 . ผู้จัดการแผนกมวลชนสัมพันธ์
งานมวลชนสัมพันธ์

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
9 . ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ Boiler Technician ( ต้องมีใบ Certificate )
- มีความรู้ด้านหม้อไอน้ำ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ผ่านการอบรมการควบคุมหม้อไอน้ำ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
10 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ(อาวุโส)
-ดูแลรับผิดชอบงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯและมี ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน -ดูแลด้านการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ,จัดทำเงินเดือน,ภงด1,เงินสบทบประกัน สังคม,กองทุนเงินทดแทน -สัมภา...

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ