เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

General Nice Group
1 อัตรา
7 ต.ค. 58
2 . รองผู้อำนวยการใหญ่
บริหารจัดการโรงงานไฟฟ้า และโรงงานถ่านโค้ก

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรอง
7 ต.ค. 58

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ต่อรอง
7 ต.ค. 58
4 . พนักงานฝ่ายผลิต (Coke Plant Operator)
ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต สามารถขับรถตักได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

General Nice Group
10 อัตรา
7 ต.ค. 58
5 . ล่ามภาษาจีนกลาง / 中泰翻译
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
7 ต.ค. 58
6 . พนักงานระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment Operator)
-ดูแลและปฏิบัติการระบบบำบัดน้ำ ภายในโรงงาน

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครางสร้างบริษัทฯ
7 ต.ค. 58
7 . Turbine Operator
Turbine Operate in power plant

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน negotiation
7 ต.ค. 58
8 . ช่างไฟฟ้า (Electrical Technician)
-ซ่อมบำรุงไฟฟ้า -ควบคุมระบบไฟฟ้า -ควบคุม Generator

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
7 ต.ค. 58
9 . ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ Boiler Technician ( ต้องมีใบ Certificate )
- มีความรู้ด้านหม้อไอน้ำ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ผ่านการอบรมการควบคุมหม้อไอน้ำ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ

General Nice Group
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
10 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
- มีความรู้ด้านเครื่องกล - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ