เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ต่อรอง
17 เม.ย. 58
2 . Sr. Electrical Engineer
วิศวกรรมไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 58
3 . Project Manager / BKK Office
วิเคราะห์ระบบงานบัญชีและการเงิน วางแผนโครงการ

General Nice Group
17 เม.ย. 58
4 . ล่ามภาษาจีนกลาง / 中泰翻译
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 เม.ย. 58
5 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 58
6 . พนักงาน ห้องทดลอง (Lab)
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุบกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 58
7 . Accounting & Finance Manager (BKK Office)
•Plan, monitor, develop and manage company’s Accounting & Finance function in order to ensure accuracy and on time submission. •Establish Accounting & Finance policy, procedures and system to meet th...

General Nice Group
เงินเดือน negotiation
17 เม.ย. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ