เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน(ผลิตไฟฟ้า,ถ่านโค้ก)
• Being responsible for managing the operations of company factory in Rayong. • Contacting and dealing with the government agencies and private agencies in order to manage the plant • Managing and e...

General Nice Group
2 อัตรา
28 ก.ค. 57
2 . ล่ามผู้บริหาร (ภาษาจีน)
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ก.ค. 57
3 . จป.วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการจัดระบบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม - มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย...

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ