เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

General Nice Group
1 อัตรา
25 ส.ค. 58
2 . รองผู้อำนวยการใหญ่
บริหารจัดการโรงงานไฟฟ้า และโรงงานถ่านโค้ก

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรอง
25 ส.ค. 58
3 . Assistant Project Manager
ดูแลและรับผิดชอบงานประสานงานโครงการ ใบอนุญาติ งานประชาสัมพันธ์

General Nice Group
25 ส.ค. 58

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ต่อรอง
25 ส.ค. 58
5 . Sr. Electrical Engineer
วิศวกรรมไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
6 . Project Manager / BKK Office
วิเคราะห์ระบบงานบัญชีและการเงิน วางแผนโครงการ

General Nice Group
25 ส.ค. 58

General Nice Group
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
8 . ล่ามภาษาจีนกลาง / 中泰翻译
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ส.ค. 58
9 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

General Nice Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ Import - Export
- ดูแลรับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้า และงานด้านเอกสาร การนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด - ติดต่อประสานงานกับทางท่าเรือ และจัดส่งเอกสารให้กับทางท่าเรือ - ตรวจสอบใบขนส่งสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...

General Nice Group
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ