เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ (สำนักงานกรุงเทพ)
พนักงานขับรถ (สำนักงานกรุงเทพ ) ด่วน

General Nice Group
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
2 . ล่าม(ภาษาจีน)
- ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม แปลในที่ประชุม - สรุปผลและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ดูแลรายละเอียดงานในส่วนที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 57
3 . จป.วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการจัดระบบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม - มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย...

General Nice Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ