เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ ฝ่ายติดตั้งโครงการ
ขับรถ ขนส่ง สินค้า และ คนงาน ออกไปติดตั้งหน้างาน ดูงานเก็บสี และการติดตั้งหน้างานบ้าง รู้จักเส้นทาง ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่ต้องออกหน้างานตามใบรายการ

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
16 ธ.ค. 57
2 . จนท.ฝ่ายขายและการตลาด
-หาข้อมุล และรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเป้าหมาย -เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนองาน -ประสานงาน และรับรายละเอียดจากลูกค้า เพื่อทำรายการใบเสนอราคา -ติดตามงานขาย -ทำรายงาน สรุปยอดขาย รายเดือน

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ธ.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ