เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและเทคนิค
1.เขียนแบบ-ถอดแบบ สำหรับให้ฝ่ายผลิตไปดำเนินการ รวมถึง ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
2 . จนท.ฝ่ายขายและการตลาด
-หาข้อมุล และรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเป้าหมาย -เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนองาน -ประสานงาน และรับรายละเอียดจากลูกค้า เพื่อทำรายการใบเสนอราคา -ติดตามงานขาย -ทำรายงาน สรุปยอดขาย รายเดือน

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอลูกค้า 2. สามารถสร้าง Model เสนอตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 3. เขียนแบบ งาน 3 มิติ ตามที่ลุกค้ากำหนดได้ 4. ออกแบบ และ คิดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตาม Product ของบริษัทฯ

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ