เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและเทคนิค
1. นำแบบที่ได้รับ ไปเช็คหน้างานจริง เพื่อกำหนดและวัดระยะสำหรับติดตั้ง 2. เขียนแบบ-ถอดแบบ สำหรับให้ฝ่ายผลิตไปดำเนินการ รวมถึง ตรวจสอบและก แก้ไขให้ถูกต้อง 3. ควบคุมการติดตั้งงานทดลองผลิตภัณฑ์...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 มี.ค. 58
2 . ธุรการประสานงาน
- ประสานงานธุรการโครงการ - ทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเก็บเอกสาร - ใช้โปรแกรม Microsoftได้ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถมาปฏิบัติงาน ที่ลำลูกกาคลอง 8 ได้

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 มี.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ