เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.ฝ่ายขายและการตลาด
-หาข้อมุล และรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเป้าหมาย -เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนองาน -ประสานงาน และรับรายละเอียดจากลูกค้า เพื่อทำรายการใบเสนอราคา -ติดตามงานขาย -ทำรายงาน สรุปยอดขาย รายเดือน

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
1. เขียนแบบการผลิต แยกรายละเอียด กำหนดขนาด ระยะ 2. กำหนดและจัดทำรายการรายละเอียดของวัตถุดิบในงาน 3. ทำการทดลอง ประกอบ ติดตั้งเพื่อตรวจสอบ 4. กำหนดขั้นตอน กระบวนการ และอุปกรณ์ ช่วยตรวจสอบความผิดพลาด...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ