เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและวิศวกรรม(เขียนแบบ Auto Cad)
1.เขียนแบบ-ถอดแบบ สำหรับให้ฝ่ายผลิตไปดำเนินการ รวมถึง ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
2 . จนท.ฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
-หาข้อมุล และรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเป้าหมาย -เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนองาน -ประสานงาน และรับรายละเอียดจากลูกค้า เพื่อทำรายการใบเสนอราคา -ติดตามงานขาย -ทำรายงาน สรุปยอดขาย รายเดือน www.thaistair.com

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ