เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อปรับปรุงพัฒนา 2. ออกแบบและพัฒนางานผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. เขียนแบบ และดำเนินการทดสอบ 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ QC,QA
1. ตรวจสอบคุณภาพของงานเหล็ก/งานไม้ ให้ตรงตามมาตรฐาน 2. ประสานงานและตรวจสอบงานกับช่างที่เข้าดำเนินการแก้ไขงานให้เรียบร้อย 3. จัดเตรียมและควบคุมเครื่องมือในการวัด 4. วิเคราะห์ และดำเนินการแก้ไขข้อบ...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ