เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชี(ด้านจ่าย)
- จัดทำรายงานภาษีภงด.3,53,ภพ.30 - จัดทำ Voucher จ่ายทั้งหมดของบริษัทฯ - ทำบันทึกรายการทรัพย์สิน บริษัทฯ - ทำสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน - เก็บรายการต้นทุน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
2 . จนท.ฝ่ายขายและการตลาด
-หาข้อมุล และรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเป้าหมาย -เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนองาน -ประสานงาน และรับรายละเอียดจากลูกค้า เพื่อทำรายการใบเสนอราคา -ติดตามงานขาย -ทำรายงาน สรุปยอดขาย รายเดือน www.thaistair.com

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ