เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและเทคนิค
1. นำแบบที่ได้รับ ไปเช็คหน้างานจริง เพื่อกำหนดและวัดระยะสำหรับติดตั้ง 2. เขียนแบบ-ถอดแบบ สำหรับให้ฝ่ายผลิตไปดำเนินการ รวมถึง ตรวจสอบและก แก้ไขให้ถูกต้อง 3. ควบคุมการติดตั้งงานทดลองผลิตภัณฑ์...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 58
2 . Project Co-Ordinator
1.ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับบริษัท 2.ควบคุมงานติดตั้ง บันได รั้ว ประตู กันตก 3.ติดต่อประสานงานภายในบริษัท และตรวจเช็คหน้างานก่อนส่งงาน

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ