เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการงาน QC (ภาคสนาม)
- ตรวจสอบงานของฝ่ายติดตั้ง - ประสานงานทั่วไป - ออกตรวจหน้างาน - เข้าประชุมร่วมกับโครงการต่างๆ - สรุปข้อมูล โครงการ ส่งให้ฝ่ายบริหารพิจารณา

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59
2 . Foreman
1.ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับบริษัท

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ