เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงภายในโรงงาน 2. ดูแลซ่อมเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าต่างๆ 3. ดูแล-แก้ไขอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ย. 58
2 . ธุรการบัญชี
- เปิด Invoice ใบวางบิล ใบเสร็จ - สรุปข้อมูลรายการต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ - ติดตามหนี้ - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ