เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการฝ่ายผลิต
ออกเอกสารเกี่ยวกับการผลิต จัดทำใบ PR ในฝ่าย รวบรวมข้อมูลการผลิตส่งยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำเอกสาร ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อปรับปรุงพัฒนา 2. ออกแบบและพัฒนางานผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. เขียนแบบ และดำเนินการทดสอบ 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ