เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QC,QA
1. ตรวจสอบคุณภาพของงานเหล็ก/งานไม้ ให้ตรงตามมาตรฐาน 2. ประสานงานและตรวจสอบงานกับช่างที่เข้าดำเนินการแก้ไขงานให้เรียบร้อย 3. จัดเตรียมและควบคุมเครื่องมือในการวัด 4. วิเคราะห์ และดำเนินการแก้ไขข้อบ...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ย. 57
2 . SITE ENIGNEER (โฟร์แมนควบคุมงาน)
1. ตรวจเช็คพื้นที่ก่อนการติดตั้ง 2. ควบคุมการติดตั้งงาน 3. ควบคุมประสานงานและดูงานตาม Site งานต่างๆ 4. ประสานงานระหว่างลูกค้า โครงการ ผู้รับเหมา 5. แก้ปัญหาในระหว่างการดำเนินโครงการ

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
23 ก.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ