เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ดูแล รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดหา เปรียบเทียบ ต่อรองราคา สินค้า

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 60
2 . Foreman
1.ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับบริษัท

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ