เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและเทคนิค
1. นำแบบที่ได้รับ ไปเช็คหน้างานจริง เพื่อกำหนดและวัดระยะสำหรับติดตั้ง 2. เขียนแบบ-ถอดแบบ สำหรับให้ฝ่ายผลิตไปดำเนินการ รวมถึง ตรวจสอบและก แก้ไขให้ถูกต้อง 3. ควบคุมการติดตั้งงานทดลองผลิตภัณฑ์...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 58
2 . Foreman
1.ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับบริษัท 2.ควบคุมงานติดตั้ง บันได รั้ว ประตู กันตก 3.ติดต่อประสานงานภายในบริษัท และตรวจเช็คหน้างานก่อนส่งงาน 4.คุมงานทีมสี และ ทีมติดตั้งหน้างาน

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ QC,QA
1. ตรวจสอบคุณภาพของงานเหล็ก/งานไม้ ให้ตรงตามมาตรฐาน 2. ประสานงานและตรวจสอบงานกับช่างที่เข้าดำเนินการแก้ไขงานให้เรียบร้อย 3. จัดเตรียมและควบคุมเครื่องมือในการวัด 4. วิเคราะห์ และดำเนินการแก้ไขข้อบ...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ