เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
- วางแผนและควบคุมการผลิต(งานไม้ และ งานเหล็ก) - บริหารการผลิตในแผนกช่วยผู้จัดการ - จัดสรรบุคลากรในแผนกให้เหมาะสมกับงาน - ดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการผลิตจนสิ้นสุดกระบวนการ - จัดทำรายงา...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
19 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและวิศวกรรม(เขียนแบบ Auto Cad)
1.เขียนแบบ-ถอดแบบ สำหรับให้ฝ่ายผลิตไปดำเนินการ รวมถึง ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ