เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ดูแล รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดหา เปรียบเทียบ ต่อรองราคา สินค้า

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
18 เม.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
16 เม.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ