เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QC,QA
1. ตรวจสอบคุณภาพของงานเหล็ก/งานไม้ ให้ตรงตามมาตรฐาน 2. ประสานงานและตรวจสอบงานกับช่างที่เข้าดำเนินการแก้ไขงานให้เรียบร้อย 3. ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้งาน ฯลฯ

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
2 . ธุรการประสานงาน
- ประสานงานธุรการโครงการ - ทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเก็บเอกสาร - ใช้โปรแกรม Microsoftได้ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถมาปฏิบัติงาน ที่ลำลูกกาคลอง 8 ได้

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ