เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานทางด้าน ราว ระเบียง บันได 2. ทำการเปิด PR และ PO 3.ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย ต่อรองราคาสินค้า 4.ดูแลระบบการซื้อ เอกสารซื้อ ควบคุมสินค้าคงเหลือ

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
24 ก.ค. 57
2 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงภายในโรงงาน 2. ดูแลซ่อมเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าต่างๆ 3. ดูแล-แก้ไขอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ