เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Coordinator
1.ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับบริษัท 2.ควบคุมงานติดตั้ง บันได รั้ว ประตู กันตก 3.ติดต่อประสานงานภายในบริษัท และตรวจเช็คหน้างานก่อนส่งงาน

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ติดต่อประสานงาน กับไซด์งานโครงการต่างๆ - ทำเอกสารเปิดบิล / วางบิล - ทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเก็บเอกสารการบัญชี - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ