เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.ฝ่ายขายและการตลาด
-หาข้อมุล และรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเป้าหมาย -เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนองาน -ประสานงาน และรับรายละเอียดจากลูกค้า เพื่อทำรายการใบเสนอราคา -ติดตามงานขาย -ทำรายงาน สรุปยอดขาย รายเดือน

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 57
2 . SITE ENIGNEER (โฟร์แมนควบคุมงาน)
1. ตรวจเช็คพื้นที่ก่อนการติดตั้ง 2. ควบคุมการติดตั้งงาน 3. ควบคุมประสานงานและดูงานตาม Site งานต่างๆ 4. ประสานงานระหว่างลูกค้า โครงการ ผู้รับเหมา 5. แก้ปัญหาในระหว่างการดำเนินโครงการ

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
28 พ.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ