เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงภายในโรงงาน 2. ดูแลซ่อมเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าต่างๆ 3. ดูแล-แก้ไขอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 59
2 . Foreman
1.ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับบริษัท

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ