เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support/IT Infrastructure
-Knowledge in Microsoft Windows based workstations and Microsoft Office Knowledge and understanding in PC hardware, PC peripherals - Knowledge in Microsoft Windows Server, Internet Information Server...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Position
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
2 . System AnalystUrgently Required !
1.Maintain and support business applications and also to gather and analyse new requirement from users in case of any new enhancement is needed 2.Ensure that all applications are operate as normal o...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน Company Structure (Automotive)
16 ม.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ