เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Staff (S3)
Urgently Require!!

Scheduled appointments for customers and mail • Developed innovative sales management tools that increased efficiency in achieving targets as well as ensured maintenance of positive appearance cleanli...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Salary Structure
17 ธ.ค. 57
2 . Programmer/System Analyst
Urgently Require!!

1.ติดต่อประสานงาน, ให้คำแนะนำ และเก็บความต้องการระบบของ user ตาม Module ที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามความต้องการของ user 3.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการพัฒนาระบบตามท...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษั?
17 ธ.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ