เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Staff (S3)
1.Issue quotation and breakdown to customer and follow up the result 2.Issue and send monthly forecast 3.Use customer system for confirmed forecast, delivery for 1st lot of new model and other cust...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 57
2 . IT Staff (S2)
IT Staff 1. รับผิดชอบงานด้าน implement the new system. 2. ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับระบบ Database System 3. พัฒนาระบบตามคำร้องขอของ User 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Database , ODBC, SQL...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 ก.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ