เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter
Urgently Require!!

Perform interpretation and translation functions in the meetings, office, visit customers and translation, support to Japanese and Engineering.

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Salary Structure
26 พ.ย. 57
2 . Programmer/System Analyst
Urgently Require!!

1.ติดต่อประสานงาน, ให้คำแนะนำ และเก็บความต้องการระบบของ user ตาม Module ที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามความต้องการของ user 3.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการพัฒนาระบบตามท...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษั?
26 พ.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ