เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer/System Analyst
Urgently Require!!

1.ติดต่อประสานงาน, ให้คำแนะนำ และเก็บความต้องการระบบของ user ตาม Module ที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามความต้องการของ user 3.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการพัฒนาระบบตามท...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษั?
26 ม.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ