เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter
Urgently Require!!

1. To assist in meeting intterpretation, document translation and preparing minutes meeting internally and externally upon request. 2.Coordinate between Thai,Japanese and English secretarial jobs, H...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure (Automotive)
2 ก.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ