เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Staff
1.Support ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทในเครือ Tokai Rika Group ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียวใต้ ให้กับลูกค้าที่รับผิดชอบ 2.ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัทในเครือฯ ด้านข้อมูล ข่าวสาร และ...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
15 เม.ย. 57
2 . IT Staff (เจ้าหน้าที่แผนก IT)
1. รับผิดชอบงานด้าน Help Desk 2. ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่ User ในงานด้าน IT 3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 เม.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ