เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Staff (ยินดีรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจบใหม่)
Urgently Require!!

1. Early Detection for warranty issue: - Make a warranty data to monitor warranty status. - Catch the warranty claims trend through data analysis - Request customer to recover the warranty parts ju...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน Salary Structure
27 มี.ค. 58
2 . Japanese Interpreter
Urgently Require!!

1. To assist in meeting intterpretation, document translation and preparing minutes meeting internally and externally upon request. 2.Coordinate between Thai,Japanese and English secretarial jobs, H...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน Company Structure (Automotive)
27 มี.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ