เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- จัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ - ศึกษาออกแบบระบบการจัดการขยะ

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
23 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่เพาะเนื้อเยื่อ
เพาะเนื้อเยื่อได้

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
23 พ.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ