เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานชงกาแฟและแม่ครัว
ชงกาแฟและแม่ครัว

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
19 ธ.ค. 57
2 . พนักงานขับรถ
ขับรถรับส่งพนักงาน และเอกสาร

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
19 ธ.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ