เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สถาปนิก
ควบคุม จัดการงาน วางแผนงาน รวมถึงการจัดการในงานที่รับผิดชอบและงานใน ฝ่าย ออกแบบ/เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม แก้ไขออกแบบ/เขียนแบบงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบก่อสร้างจากทาง ลูกค้าหรือโครงการ และตรวจสอบควา...

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 57
2 . เขียนแบบ
เขียนแบบ AutoCAD อ่านแบบ ถอดปริมาณงานและราคาได้

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 57
3 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ทำเอกสารเล่มรายงานสิ่งแวดล้อม 1. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 2. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น IEE 3. ทำแบบสอบถาม นับรถ

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ