เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานชงกาแฟและแม่ครัว
ประจำร้านกาแฟและแม่ครัว

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
18 ต.ค. 57

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
18 ต.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ