เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ทำเอกสารเล่มรายงานสิ่งแวดล้อม 1. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 2. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น IEE 3. ทำแบบสอบถาม นับรถ

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 58
2 . เขียนแบบก่อสร้าง / วิศวกร
พนักงานเขียนแบบงาน

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 ก.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ