เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้าได้ - มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ปัญหาหน้างานเบื้องต้นได้

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
2 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - จัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
3 . เขียนแบบก่อสร้าง / วิศวกร
พนักงานเขียนแบบงาน

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
8 ก.พ. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ