เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)
1.ตำแหน่ง : ธุรการฝึกอบรม (1 อัตรา) - จัดทำข้อมูลเอกสาร ฝึกอบรม - สนับสนุนการดำเนินงาน ฝึกอบรม - จัดเตรียมห้องฝึกอบรม - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ 2.ตำแหน่ง : ธุรการจัดซื้อ (1 อัตรา) - Check Inv...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
7 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
2 . Assembly Leader/ PCB Leader
ด่วน!!

- Control Assembly Line. - Production follow up & input performance. - Responsibility for follow up on planning & control manpower up skill. - Responsibility for Training operat...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
3 . Warehouse (Leader/Staff/Chief Operator)
Urgent Required !!!

1. Warehouse Leader 5 อัตรา - การรับและการเก็บรักษาชิ้นส่วนการควบคุมในการจัดเก็บ - สินค้าเสร็จสิ้นการส่งมอบการควบคุมไปยังสายการประกอบ - การวางแผนและการควบคุมการให้บริการส่วนคลังสินค้า(Man Power, Pa...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
15 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
4 . QA Technician (ปวส.)
ด่วน!!

- Quality Assurance Technician (QA) ดูแลและควบคุมระบบประกันคุณภาพ - Quality Control Technician (QC) ดูแลและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต - Quality Grade Technician (QG) ดูแลและควบคุมการวัดระดับคุณภาพผล...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
5 . Safety Staff
English RESUME's Only!!

- Secretariat for Occupation Health and Safety Committee. - Establishment and execution of safety emergency plan, evaluation plan, training plan and safety manual. - Monitoring working safety and ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
27 ก.พ. 58
6 . Chief / Sr.Staff Training
As the supervisor / leader of Training section (In-company training system etc) * Administration of the training (Preparation for training / Making repo...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
26 ก.พ. 58
7 . System Engineer
- Make intra-company system (for technical control) by using C# and SQL server - Maintence and improvement the system - Planning new system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
26 ก.พ. 58
8 . Electrical Engineer
1.Establish manufacturing processes of copy machine 2.Analyze quality matter and take measures 3.Cost reduction planing

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
26 ก.พ. 58
9 . Mechanical Engineer
- Analysis & countermeasure of quality problems (Copy machine / Part) - Cost reduction (VE) / Kaizen - Judment of die sample parts / EQCD meeting & etc

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
26 ก.พ. 58
10 . Automation Engineer
1.Start-up mission of Automatic-production-Lines (Functional verification, Kaizen-improvement) 2.Change of control sequence of Automatic-production-lines. 3.Improvement activities for not stopping t...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
26 ก.พ. 58
11 . Tooling Engineer
1.Design of electric circuit tools for copier New Products 2.Start-up mission of new product tooling (Functional verfication, kaizen-improvement) 3.Improvement activities for not stopping th...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
26 ก.พ. 58
12 . Press Technician (ช่างแม่พิมพ์โลหะ)(ปวส.)
ด่วน!!

- สามารถปรับแต่ง ติดตั้ง Die กับเครื่อง press ได้ - ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ - เข้าใจระบบการทำงานของแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี เช่น Progressive Die,Single Die, Compound Die เป็นต้น

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 58
13 . Press Engineer (แม่พิมพ์โลหะ)
- The press die preparation procedure examination duties of the new part. - Preparation shortening of the press die, model remodeling, improvement suggestion duties. - Duties to stabilize a mass pro...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
26 ก.พ. 58
14 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
- แปลเอกสาร - แปลประชุม - งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
26 ก.พ. 58
15 . Export Staff & BOI Staff
=> EXPORT STAFF Position - Control Import / Export operation that concern with BOI privilege - Coordinate with concern Department / persons for Import shipment smoothly - Synchronization for Impo...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
16 . Production Control Staff
- Check and follow up shortage and delay part to support production line. - Check and follow up progressive of die transfer and control part to product...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
17 . Mold Technician
Inspection part for injection Prepare die sample for new model Prepare data for support operator Support Cliam for Assy ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
26 ก.พ. 58
18 . Manager / Asst.Mgr. (Management Planning)
Resume in English Only!!!

RESPONSIBILITIES: 1. FACTORY OPERATING LICENSE MANAGEMENT 1.1 Manage to submit the Application for the Factory Operating License (Ror.Ngor.4), Application for Notify Operation Start, Application...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
26 ก.พ. 58
19 . QA Engineer
Resume in English Only!!!

=> Part Quality 2 Position New Model and TSS Follow up with cooperate improvement supplier => Product Quality 2 Position -To follow up about quality trouble with production -To cooperation...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20k up
26 ก.พ. 58
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ