เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ประกอบชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสาร *** เปิดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังนี้ วันสอบข้อเขียน 25-26 กรกฎาคม 2559 รอบเช้า 09.00น./รอบบ่าย 13.30น. วันสอบสัมภาษณ์ 27 กรกฎาคม 2559 (วันเ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
500 อัตรา
23 ก.ค. 59
2 . Management Planning Staff
Secretariat of Production Innovation Activity (Kaizen) 1.Arrange the Event of production Innovation Activity (Factory inspection for Production Innovation/etc) 2.Arrange the Training of Production ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 ก.ค. 59
3 . Mechanical Engineer
1. Analysis root cause in production line, and find out the solution. 2. Improve process capability and control productivity in line. 3. Review design for new model. 4. Cost reduction (VE) / Kaizen...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 ก.ค. 59
4 . Total Value Engineer
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) Mechanical 1. วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพของเครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 2. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณท์ในแนวความคิดของ (VE...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
23 ก.ค. 59
5 . Technical Control Engineer
1. ควบคุมและจัดการเอกสารของแผนกวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกยืมเอกสาร การแก้ไขเอกสาร 2. ควบคุมและปรับปรุงการทำงานของแผนกวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการดำเนินงานของแผนกวิศวกรรม...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
23 ก.ค. 59
6 . General Affairs Staff
1. รวบรวมข้อและทำสรุปมูลค่าใช้จ่ายของแผนก 2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ต่างไปในแต่ละเดือน 3. ทำการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 4. หาวิธีความเป็นไปได้ในการลดค่าใช้จ่าย 5. จัดเก็บสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อน...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 ก.ค. 59
7 . Jig-Tooling Engineer (System)
ดูแลระบบโครงสร้างของ part/ unit / product (part list) หรือ รุ่นที่ผลิต โดยใช้ระบบควบคุมที่มีระบบฐานข้อมูลและ Software ช่วยในการตรวจสอบชิ้นส่วนรวมถึงการประกอบผิดรุ่น หรือการลืมประกอบ ชิ้นส่วน part,unit...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
23 ก.ค. 59
8 . Import-Export Staff
1.Import-BOI Staff 2 persons. - To control Scrap / MML/ Formula / Cut Stock / V report / EMT / Import Shipment - Coordinate with concern Department / person snoothly - Synchronization for BOI privi...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
23 ก.ค. 59
9 . Purchase Staff
1. Purchasing Mechanical Part 3 Positions. - Cooperation with Supplier - Follow up Cosr up Cost Down - Follow up Delivery ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
8 อัตรา
23 ก.ค. 59
10 . Electrical Engineer
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) 1.Establish manufacturing process of copy machine. 2.Analysis and countermeasure of quality problem(Copy machine/parts) 3.Cost reduc...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามกตกลง
23 ก.ค. 59
11 . Jig-Tooling Engineer (Machanic/ Electric )
1.รวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร์ใหม่มาใช้ในขบวนการผลิต 2.นำเข้า และออกแบบ จัดทำเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในขบวนการผลิตตามกำหนดระยะเวลา 3.แก้ไขซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดปัญหาขึ้นในขบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
12 . Technician Die Maintenanceรับสมัครด่วน !
Die set up operator and press machine control Die trouble shooting and die adjustment for achieve part inspection follow up

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
23 ก.ค. 59
13 . Press Engineer
Press Part Engineer / - Have an experience about Die Design for 3-5 year If not. - Can make layout, Bending-unfold can meeting with Die makers or ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
23 ก.ค. 59
14 . Leader (Press Production)รับสมัครด่วน !
- Production Planning - Production follow up & input performance. - Responsibility for follow up on planning & control manpower up skill. - Responsibility for Training operator.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 59
15 . QA Engineer
1. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการปัญหา 2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมกับ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ