เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Chief Staff Training
- As the supervisor / leader of Training section (In-company training system etc) - Administration of the training (Preparation for training / Making re...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
2 . Chief Staff Safety
Resume in English Only!!

- Secretariat for Occupation Health and Safety Committee. - Establishment and execution of safety emergency plan, evaluation plan, training plan and safety manual. - Monitoring working safety and ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
27 ก.ค. 58
3 . Payroll Staff ด่วน มาก!!
- Time Attendance - Barcode - OT Request - Leave Report - Payment for Expense Other - Probation - Provident Fund

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ก.ค. 58
4 . PCBA Engineer ด่วน มาก!!
- Responsible for working fuction checked - Report on analysis NG and working support solding. - Working analysis NG PCB ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ก.ค. 58
5 . Part Press Engineer
Resume in English Only!!!

1.follow Die ติดต่อประสานงานกับMakerและSupplierในเรื่องของแม่พิมพ์ 2.วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแม่พิมพ์Pressที่ส่งผลต่อPartที่ผลิต 3.วางแผนการปรับปรุงแก้ไขDieร่วมกับMakerและSupplier 4.ออกแบบวางLay out...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
27 ก.ค. 58
6 . Chief Engineer/Asst.Mgr. (Injection Mold)
Resume in English Only!!!

Management of Injection, Mold, QC and Technical Follow

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
27 ก.ค. 58
7 . Cost Innovation Staff
• The calculation of the part cost, assessment, evaluation. • The calculation of the actual cost of the product. • Analysis and the report of the product cost. • Promotion of the reduction in cost ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ก.ค. 58
8 . Clerk - Training
# Administration of Training - Input training data - Preparation for training - Making report to DSD # Support Operating the internal award system - Recording of application - Making s...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 58
9 . System Engineer
Resume in English Only!!!

- Make intra-company system (for technical control) by using C# and SQL server - Maintence and improvement the system - Planning new system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
27 ก.ค. 58
10 . Electrical Engineer
Resume in English Only!!!

1.Establish manufacturing processes of copy machine 2.Analyze quality matter and take measures 3.Cost reduction planing

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
27 ก.ค. 58
11 . Mechanical Engineer
Resume in English Only!!!

- Analysis & countermeasure of quality problems (Copy machine / Part) - Cost reduction (VE) / Kaizen - Judment of die sample parts / EQCD meeting & etc

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
27 ก.ค. 58
12 . Chief Engineer - Press (แม่พิมพ์โลหะ)
•Start up new product (Negotiating, training and instructing to outside makers, etc) •Control and manage drawing and die modifying design in auto CAD. •Manage files in Microsoft Excel, etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
27 ก.ค. 58
13 . Logistic & Warehouse Staff
-Synchronization Export shipment and warehouse operation. - Coordinate with corncern Department/persons for loading and Export shipment smoothly.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
14 . Mold Technician ด่วน มาก!!
Inspection part for injection Prepare die sample for new model Prepare data for support operator Support Cliam for Assy ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
27 ก.ค. 58
15 . BOI STAFF
1. To control MML,Formula,Cut Stock,V Report 2. Coordinate with concern Department,persons smoothly 3. Synchronzation for BOI privilege and Import/Export operation

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
27 ก.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ