เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technical Management Engineer
- Planning intra-company system for technical management (no need programming skill) - Receive the Engineering Change Document from Janpan and input to the system, and control the docume...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
2 ธ.ค. 58
2 . Mold Engineer
- Sep Up mold & Injection machine Process - Analysis problem, Monthly Report, KPI & Present - Kaizen & Improvement project

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
2 ธ.ค. 58
3 . Die Engineer
- Press Die maintenance controlling, continuing from the stabilized mass production - Modify and suggest for improving die from upgrading mass productivity ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
2 ธ.ค. 58
4 . Purchase Staff
Resume in English Only!!!

- Control Cost, Delivery of Parts. - Cordinate with supplier and In-house - Control fix asset and unser 20,000B (Jit & Tool)Payment for Mechanic part

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
2 ธ.ค. 58
5 . Electrical Engineer
Resume in English Only!!!

Job Desciption ---- 1. Circuit design of electronics Tooling for copier of new and current products, or related fields 2. Start-up mission of new product tooling  (functional verification, kaizen-i...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามกตกลง
2 ธ.ค. 58
6 . Mechanical Engineering
Resume in English Only!!!

Production Engineer Job description 1.Design of Jig-Tooling for copier of new product and current products, or make a modification 2. Start-up mission of new product tooling  (functional veri...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ธ.ค. 58
7 . PCBA Engineer ด่วน มาก!!
- Responsible for working fuction checked - Report on analysis NG and working support solding. - Working analysis NG PCB ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
2 ธ.ค. 58
8 . Technician Die Maintenance ด่วนมาก
- Die Maintenance - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
2 ธ.ค. 58
9 . Part Press Engineer
Resume in English Only!!!

1.follow Die ติดต่อประสานงานกับMakerและSupplierในเรื่องของแม่พิมพ์ 2.วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแม่พิมพ์Pressที่ส่งผลต่อPartที่ผลิต 3.วางแผนการปรับปรุงแก้ไขDieร่วมกับMakerและSupplier 4.ออกแบบวางLay out...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
2 ธ.ค. 58
10 . System Engineer
Resume in English Only!!!

- Make intra-company system (for technical control) by using C# and SQL server - Maintence and improvement the system - Planning new system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
2 ธ.ค. 58
11 . Chief Engineer - Press (แม่พิมพ์โลหะ)
•Start up new product (Negotiating, training and instructing to outside makers, etc) •Control and manage drawing and die modifying design in auto CAD. •Manage files in Microsoft Excel, etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
2 ธ.ค. 58
12 . Warehouse Satff
- Control activies from part receiving storing and supply - Control Packaging, Milk run and warehouse - Others as Management assigns

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ธ.ค. 58
13 . Technician Facility
- Repair and maintenance of Utility System and other. -Construction Management installed in the factory. -E...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
2 ธ.ค. 58
14 . Senior Safety Staff (Experience 2 year up)
Resume in English Only!!

- Secretariat for Occupation Health and Safety Committee. - Establishment and execution of safety emergency plan, evaluation plan, training plan and safety manual. - Monitoring working safety and ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
2 ธ.ค. 58
15 . QA Engineer
- New Model and TSS Follow up with cooperate improvement supplier - To follow up the quality problem and control schedule on target plan - To operation w...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 ธ.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ