เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Facility Engineer
1. Repair and maintenance of Utility System and other. 2. Construction Management installed in the factory. ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
24 ส.ค. 59
2 . Programmer
1. ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย .Net C#, VB.Net, PHP, JQuery ติดต่อ DB(SQL Server) 2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆเช่น Specification, คู่มือการใช้งาน 3. IT Support ช่วยแก้ไขปัญห...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
24 ส.ค. 59
3 . พนักงานฝ่ายผลิต (อายุ 18-30 ปี )
- ประกอบชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสาร *** เปิดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังนี้ วันสอบข้อเขียน 10-11 สิงหาคม 2559 รอบเช้า 09.00น./รอบบ่าย 13.30น. วันสอบสัมภาษณ์ 16-17 สิงหาคม 2559 (ว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
800 อัตรา
24 ส.ค. 59
4 . Management Planning Staff
Secretariat of Production Innovation Activity (Kaizen) 1.Arrange the Event of production Innovation Activity (Factory inspection for Production Innovation/etc) 2.Arrange the Training of Production ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
24 ส.ค. 59
5 . Total Value Engineer
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) Mechanical 1. วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพของเครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 2. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณท์ในแนวความคิดของ (VE...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
24 ส.ค. 59
6 . Technical Control Engineer
1. ควบคุมและจัดการเอกสารของแผนกวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกยืมเอกสาร การแก้ไขเอกสาร 2. ควบคุมและปรับปรุงการทำงานของแผนกวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการดำเนินงานของแผนกวิศวกรรม...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
24 ส.ค. 59
7 . System Engineer
ดูแลระบบโครงสร้างของ part/ unit / product (part list) หรือ รุ่นที่ผลิต โดยใช้ระบบควบคุมที่มีระบบฐานข้อมูลและ Software ช่วยในการตรวจสอบชิ้นส่วนรวมถึงการประกอบผิดรุ่น หรือการลืมประกอบ ชิ้นส่วน part,unit...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
24 ส.ค. 59
8 . Import Staff
- To control Scrap / MML/ Formula / Cut Stock / V report / EMT / Import Shipment - Coordinate with concern Department / person snoothly - Synchronization for BOI privilege and Import operation

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
24 ส.ค. 59
9 . Purchase Staff
1. Purchasing Mechanical Part 3 Positions. - Cooperation with Supplier - Follow up Cosr up Cost Down - Follow up Delivery ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
8 อัตรา
24 ส.ค. 59
10 . Electrical Engineer
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) 1.Establish manufacturing process of copy machine. 2.Analysis and countermeasure of quality problem(Copy machine/parts) 3.Cost reduc...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามกตกลง
24 ส.ค. 59
11 . Jig-Tooling Engineer (Machanic/ Electric )
1.รวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร์ใหม่มาใช้ในขบวนการผลิต 2.นำเข้า และออกแบบ จัดทำเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในขบวนการผลิตตามกำหนดระยะเวลา 3.แก้ไขซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดปัญหาขึ้นในขบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
12 . Technician Die Maintenanceรับสมัครด่วน !
Die set up operator and press machine control Die trouble shooting and die adjustment for achieve part inspection follow up

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
24 ส.ค. 59
13 . Press Engineer
Press Part Engineer / - Have an experience about Die Design for 3-5 year If not. - Can make layout, Bending-unfold can meeting with Die makers or ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
24 ส.ค. 59
14 . Leader (Press Production)รับสมัครด่วน !
- Production Planning - Production follow up & input performance. - Responsibility for follow up on planning & control manpower up skill. - Responsibility for Training operator.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 59
15 . QA Engineer
1. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการปัญหา 2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมกับ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ