เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Environment Staff
- Specialized Responsible Personnel for hazardous material storage. 1. Chemical management. 2. Revision of the chemical management work procedure based on EMS. 3. Monitoring and compliance eval...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
30 มิ.ย. 59
2 . Mechanical Engineer
1. Analysis root cause in production line, and find out the solution. 2. Improve process capability and control productivity in line. 3. Review design for new model. 4. Cost reduction (VE) / Kaizen...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
30 มิ.ย. 59
3 . Manager / Assist Manager
To audit adeuuacy of Business operations and confirm all operations are conducted properly according to the work flow at least every 3 months and follow up all results with sureness to consult busines...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
30 มิ.ย. 59
4 . Total Value Engineer
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) Mechanical 1. วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพของเครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 2. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณท์ในแนวความคิดของ (VE...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
30 มิ.ย. 59
5 . Technical Control Engineer
1. ควบคุมและจัดการเอกสารของแผนกวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกยืมเอกสาร การแก้ไขเอกสาร 2. ควบคุมและปรับปรุงการทำงานของแผนกวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการดำเนินงานของแผนกวิศวกรรม...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
30 มิ.ย. 59
6 . General Affairs Staff
1. รวบรวมข้อและทำสรุปมูลค่าใช้จ่ายของแผนก 2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ต่างไปในแต่ละเดือน 3. ทำการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 4. หาวิธีความเป็นไปได้ในการลดค่าใช้จ่าย 5. จัดเก็บสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อน...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
30 มิ.ย. 59
7 . Technician Machine Shop
- Machining Process like a Milling machine, Lathe - Processing NC Machine, for example a machining center ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
30 มิ.ย. 59
8 . Jig-Tooling Engineer (System)
ดูแลระบบโครงสร้างของ part/ unit / product (part list) หรือ รุ่นที่ผลิต โดยใช้ระบบควบคุมที่มีระบบฐานข้อมูลและ Software ช่วยในการตรวจสอบชิ้นส่วนรวมถึงการประกอบผิดรุ่น หรือการลืมประกอบ ชิ้นส่วน part,unit...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
30 มิ.ย. 59
9 . Logistics Staff
1. ตรวจสอบและติดตามปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนและความล่าช้าของชิ้นส่วน เพื่อสนับสนุนการผลิต 2. ทำแผนการผลิตและติดตาม ECN เพื่อสนับสนุนการผลิต 3. การตรวจนับชิ้นส่วนในแต่ละวันและการตรวจนับประจำปี พร้อมทั้...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
30 มิ.ย. 59
10 . Purchase Staff
1. Purchasing Mechanical Part 3 Positions. - Cooperation with Supplier - Follow up Cosr up Cost Down - Follow up Delivery ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
14 อัตรา
30 มิ.ย. 59
11 . Electrical Engineer
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) 1.Establish manufacturing process of copy machine. 2.Analysis and countermeasure of quality problem(Copy machine/parts) 3.Cost reduc...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามกตกลง
30 มิ.ย. 59
12 . Jig-Tooling Engineer (Machanic/ Electric )
1.รวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร์ใหม่มาใช้ในขบวนการผลิต 2.นำเข้า และออกแบบ จัดทำเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในขบวนการผลิตตามกำหนดระยะเวลา 3.แก้ไขซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดปัญหาขึ้นในขบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 59
13 . Technician Die Maintenanceรับสมัครด่วน !
- Die Maintenance - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
30 มิ.ย. 59
14 . Press Engineer
Press Part Engineer / - Have an experience about Die Design for 3-5 year If not. - Can make layout, Bending-unfold can meeting with Die makers or ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
30 มิ.ย. 59
15 . QA Engineer
1. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการปัญหา 2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมกับ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 มิ.ย. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ