เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Staff ISO9001
1. ดูแลจัดการระบบ ISO9001 วางแผนการจัดการ ภายในโรงงาน 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกโรงงาน 3. ดูแลงานด้านระบบเอกสารของโรงงาน 4. ทำการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินการทางด้านคุณภาพ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 มี.ค. 60
2 . Leader Or Supervisor
- Controlling work of process design, Planning process in production line - Controlling work of cost accumulation and Man-hour performance accumulation. - In any case should have askillful for math

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 มี.ค. 60
3 . Production Planning
1. Cheek and follow up shortage and delay part to support production line. 2. Cheek and meeting follow up ECN, Extra work and cheek progressive of ECN Extra Work to meet target.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 มี.ค. 60
4 . QC Engineer
1.Analysis and solve problem and preventive assembly mistake 2.Quality system control and Analysis process assembly 3.Quality kaizen and Human Error protection

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 มี.ค. 60
5 . Total Value Engineer (Engineer or Senior Engineer or Chief Engineer)
1 Analysis and countermeasure of quality problems (copy machine / parts) 2 Cost reduction (VE) Kaizen / can read mechanical drawing 3 Judgement of Die sample of parts/ EQCD meeting etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 มี.ค. 60
6 . Production Engineer (Mechanical & Electrical Tooling Design)
Mechanical • Design the mechanical and automation machine and Release drawing and part list. Electrical • Electronic Circuit Design and Circuit Board (PCB) Design , Design electrical control. -U...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 มี.ค. 60
7 . Production Engineer (Automation)
1. Start-up missing of Automatic-production-line (functional verification, kaizen-improvement) 2. Change of control sequence of Automatic-production-lines. 3. Improvement activities for not stopping...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 มี.ค. 60
8 . Production Engineer (System Engineer)
1. Managing Network database environment associated with tool. 2. Analysis and take measures if problem occurs. 3. Analysis and action if problem occurs the image processing system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 มี.ค. 60
9 . Production Engineer (Mechanical and Electrical)
1. Work to perform the periodic inspection of Mechanic of tooling and Electrical of tooling. 2. Analysis and improvement of data related to PM- maintenance 3. Improvement activities for not stoppi...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 มี.ค. 60
10 . Product Engineer (Electrical)
1. Establish manufacturing processes of copying machine 2. Analyze quality matter and take measures 3. Cost reduction planning 4. Process design for electric part

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 มี.ค. 60
11 . PCB Engineer
1. ดูแลกระบวนการผลิต SMT 2. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครื่องจักร SMT และ MI Process 3. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต PCB 4. เริ่ม NEW Model 5. ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรด้วย PLC

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 มี.ค. 60
12 . Staff or Senior Staff (Small Group & Kaizen Activity)
1. Make plans of all company production Innovation (control kaizen activity od all company / support production dept.) 2. Performance KPI control & report to japan head quarters (summarize performan...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 มี.ค. 60
13 . ช่างเทคนิค แม่พิมพ์โลหะ
- สามารถปรับแต่ง/ติดตั้ง Die กับเครื่อง press ได้ - เข้าใจระบบการทำงานของแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี เช่น Progressive Die, Single Die, Compound Die เป็นต้น - ดูแลซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 มี.ค. 60
14 . Injection Mold Engineer
1.Knowledge for Mold set up 2.Knowledge for adjust condition 3.Kaizen Process

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 มี.ค. 60
15 . ช่างเทคนิค แม่พิมพ์พลาสติก
- ปรับตั้งค่า Die, Injection Mold (ฉีดพลาสติก) - วิเคราะห์ แก้ไข และรายงานผลสภาพปัญหาการผลิต - คิดค้นหาวิธีการปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 มี.ค. 60
16 . Assist Manager (Press)
- Control & manage die maintenance follow process of PM Plan - Investigation for root cause of die problem. - Find method of temporary & permanent action - Control and manage drawing and die modif...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 มี.ค. 60
17 . Programmer
1. ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย .Net C#, VB.Net, PHP, JQuery ติดต่อ DB(SQL Server) 2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆเช่น Specification, คู่มือการใช้งาน 3. IT Support ช่วยแก้ไขปัญห...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 มี.ค. 60
18 . พนักงานฝ่ายผลิต
เปิดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ => สัมภาษณ์วันที่ 27-28-29-30-31 มีนาคม 2560 รอบเช้า เวลา 08.00-10.00 น. รอบบ่าย เวลา 12.00-13.00 น. กรณีผ่านการสัมภาษณ์ รายงานตัว 7 เมษายน 2560 เริ่มงาน...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
100 อัตรา
27 มี.ค. 60
19 . Manager / Assist Manager
To audit adequacy of Business operations and confirm all operations are conducted properly according to the work flow at least every 3 months and follow up all results with sureness to consult busines...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
27 มี.ค. 60
20 . Purchasing (Staff or Senior Staff)
Delivery control ECN control Cost reduction activity Kaizen acttivity (Stock, Lead time, Purchasing route) with another Department and Supplier (Thai / Over sea) by active communication Follow up...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
27 มี.ค. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ