เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Mold Engineer
- Sep Up mold & Injection machine Process - Analysis problem, Monthly Report, KPI & Present - Kaizen & Improvement project

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ต.ค. 58
2 . Die Engineer
Press Part Engineer - Have an experience about Die Design for 3-5 year If not. - Can make layout, Bending-unfold can meeting with Die makers or if not. ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ต.ค. 58
3 . Buyer Staff Purchase
Resume in English Only!!!

- Follow up Cost up, cost down - Follow up Delivery.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ต.ค. 58
4 . Electrical Engineer
Resume in English Only!!!

Job Desciption ---- 1. Circuit design of electronics Tooling for copier of new and current products, or related fields 2. Start-up mission of new product tooling  (functional verification, kaizen-i...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามกตกลง
9 ต.ค. 58
5 . Mechanical Engineering
Resume in English Only!!!

Production Engineer Job description 1.Design of Jig-Tooling for copier of new product and current products, or make a modification 2. Start-up mission of new product tooling  (functional veri...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
6 . Training Staff
Resume in English Only!!!

- As the supervisor / leader of Training section (In-company training system etc) - Administration of the training (Preparation for training / Making re...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
7 . PCBA Engineer ด่วน มาก!!
- Responsible for working fuction checked - Report on analysis NG and working support solding. - Working analysis NG PCB ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ต.ค. 58
8 . Part Press Engineer
Resume in English Only!!!

1.follow Die ติดต่อประสานงานกับMakerและSupplierในเรื่องของแม่พิมพ์ 2.วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแม่พิมพ์Pressที่ส่งผลต่อPartที่ผลิต 3.วางแผนการปรับปรุงแก้ไขDieร่วมกับMakerและSupplier 4.ออกแบบวางLay out...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
9 ต.ค. 58
9 . Chief Engineer/Asst.Mgr. (Quality)
Resume in English Only!!!

Management of Injection, Mold, QC and Technical Follow

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
9 ต.ค. 58
10 . Programmer
Resume in English Only!!!

- Make intra-company system (for technical control) by using C# and SQL server - Maintence and improvement the system - Planning new system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
9 ต.ค. 58
11 . Chief Engineer - Press (แม่พิมพ์โลหะ)
•Start up new product (Negotiating, training and instructing to outside makers, etc) •Control and manage drawing and die modifying design in auto CAD. •Manage files in Microsoft Excel, etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
9 ต.ค. 58
12 . Production Control Staff & Warehouse Satff
=> Production Control 2 Position. - Check and follow up shortage and delay part to support production line. - Check and follow up progressive of die t...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
13 . Senior Safety Staff (Experience 2 year up)
Resume in English Only!!

- Secretariat for Occupation Health and Safety Committee. - Establishment and execution of safety emergency plan, evaluation plan, training plan and safety manual. - Monitoring working safety and ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
9 ต.ค. 58
14 . Assembly Leader
ด่วน!!

- Control Assembly Line. - Production follow up & input performance. - Responsibility for follow up on planning & control manpower up skill. - Responsibility for Training operat...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ต.ค. 58
15 . QA Engineer
New Model and TSS Follow up with cooperate improvement supplier

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ต.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ