เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PCB Leader
1 To control production process and control Discipline operator 2 Monitor daily production and improve performance 3 Control and audit the production process, 5S, Safety at work 4 To support and gi...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
23 มิ.ย. 60
2 . Machine Shop Engineer or Senior Engineer
- Controlling work of process design, Planning process in production line - Controlling work of cost accumulation and Man-hour performance accumulation. - In any case should have a skillful for math

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
3 . Mold Part Engineer
1.Knowledge for Mold set up 2.Knowledge for adjust condition 3.Kaizen Process

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
4 . Press Part Engineer
Press part Engineer 1. Have an experience about Die Design for 5-10 year If-not 2. Can make layout, Bending-unfold and can meeting with Die maker or if not 3. Have a stamping experience/ maintenan...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
5 . Product Engineer (Mechanical)
1. Analysis root cause in production line, and find out the solution. 2. Improve process capability and control productivity in line. ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
6 . Leader Or Supervisor (Machine Shop 1 pers. Press 2 Pers.)
Machine Shop 1 person./ Press 2 persons - Controlling work of process design, Planning process in production line - Controlling work of cost accumulation and Man-hour performance accumulation. -...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
23 มิ.ย. 60
7 . QA Engineer
QA Engineer (Part Quality Assurance) 1. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการปัญหา 2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อก...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
23 มิ.ย. 60
8 . Total Value Engineer (Engineer or Senior Engineer or Chief Engineer)
1 Analysis and countermeasure of quality problems (copy machine / parts) 2 Cost reduction (VE) Kaizen / can read mechanical drawing 3 Judgement of Die sample of parts/ EQCD meeting etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 มิ.ย. 60
9 . Production Engineer (Mechanical & Electrical Tooling Design)
Mechanical • Design the mechanical and automation machine and Release drawing and part list. Electrical • Electronic Circuit Design and Circuit Board (PCB) Design , Design electrical control. -U...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 มิ.ย. 60
10 . Production Engineer (Automation)
1. Start-up missing of Automatic-production-line (functional verification, kaizen-improvement) 2. Change of control sequence of Automatic-production-lines. 3. Improvement activities for not stopping...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 มิ.ย. 60
11 . Production Engineer (System Engineer)
1. Managing Network database environment associated with tool. 2. Analysis and take measures if problem occurs. 3. Analysis and action if problem occurs the image processing system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
23 มิ.ย. 60
12 . Production Engineer (Mechanical and Electrical)
1. Work to perform the periodic inspection of Mechanic of tooling and Electrical of tooling. 2. Analysis and improvement of data related to PM- maintenance 3. Improvement activities for not stoppi...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 มิ.ย. 60
13 . Product Engineer (Electrical)
1. Establish manufacturing processes of copying machine 2. Analyze quality matter and take measures 3. Cost reduction planning 4. Process design for electric part

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 มิ.ย. 60
14 . Staff or Senior Staff (Small Group & Kaizen Activity)
1. Make plans of all company production Innovation (control kaizen activity od all company / support production dept.) 2. Performance KPI control & report to japan head quarters (summarize performan...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
23 มิ.ย. 60
15 . ช่างเทคนิค แม่พิมพ์โลหะ
- สามารถปรับแต่ง/ติดตั้ง Die กับเครื่อง press ได้ - เข้าใจระบบการทำงานของแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี เช่น Progressive Die, Single Die, Compound Die เป็นต้น - ดูแลซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
23 มิ.ย. 60
16 . Assist Manager (Press)
- Control & manage die maintenance follow process of PM Plan - Investigation for root cause of die problem. - Find method of temporary & permanent action - Control and manage drawing and die modif...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit Assistant Manager)
1 รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติตามผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ผ่านมา และแผนการตรวจสอบที่เป็นไปตามมติที่บริษัทฯพิจารณาแล้วกำหนด(รวมถึงคำเตือน และคำแนะนำที่เป็นวาจา หรือลายลักษณ์อักษรและแผนภาพ) 2 ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
18 . Export Staff
Synchronization Export shipment and warehouse operation Coordinate with concern Department/persons for loading and Export shipment smoothly

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
19 . Purchasing (Staff or Senior Staff)
Delivery control ECN control Cost reduction activity Kaizen acttivity (Stock, Lead time, Purchasing route) with another Department and Supplier (Thai / Over sea) by active communication Follow up...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
23 มิ.ย. 60
20 . Translator (Japanese Language)รับสมัครด่วน !
1) Translate the conversation between Japanese and Thai staff 2) Translate the document from Japanese into Thai or vice versa

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ