เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)
1.ตำแหน่ง : ธุรการฝึกอบรม (1 อัตรา) - จัดทำข้อมูลเอกสาร ฝึกอบรม - สนับสนุนการดำเนินงาน ฝึกอบรม - จัดเตรียมห้องฝึกอบรม - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ 2.ตำแหน่ง : ธุรการคลังสินค้า (5 อัตรา) -Support...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 เม.ย. 58
2 . System Engineer
- Make intra-company system (for technical control) by using C# and SQL server - Maintence and improvement the system - Planning new system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
2 เม.ย. 58
3 . Electrical Engineer
1.Establish manufacturing processes of copy machine 2.Analyze quality matter and take measures 3.Cost reduction planing

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
2 เม.ย. 58
4 . Mechanical Engineer
- Analysis & countermeasure of quality problems (Copy machine / Part) - Cost reduction (VE) / Kaizen - Judment of die sample parts / EQCD meeting & etc

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
2 เม.ย. 58
5 . Automation Engineer
1.Start-up mission of Automatic-production-Lines (Functional verification, Kaizen-improvement) 2.Change of control sequence of Automatic-production-lines. 3.Improvement activities for not stopping t...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
2 เม.ย. 58
6 . Tooling Engineer
1.Design of electric circuit tools for copier New Products 2.Start-up mission of new product tooling (Functional verfication, kaizen-improvement) 3.Improvement activities for not stopping th...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
2 เม.ย. 58
7 . Buyer Staff
- Control Price , Deliver Parts. - Supplier Control

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
2 เม.ย. 58
8 . Training Staff
English Resume!!

As the secretariat of In-company traning / Award system * Administration of the training (Preparation for train...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 เม.ย. 58
9 . Technician (ช่างแม่พิมพ์พลาสติก)(ปวส.)
ด่วน!!

-Die (Injection Mold) Maintenance -Machine shop (milling,Lathe,Argon, welding) -Parts Checking / Parts Inspection -Set up mold & Injection machine Process -Analysis Problem, Report & Present -Kai...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 เม.ย. 58
10 . Press Engineer (แม่พิมพ์โลหะ)
- The press die preparation procedure examination duties of the new part. - Preparation shortening of the press die, model remodeling, improvement suggestion duties. - Duties to stabilize a mass pro...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
2 เม.ย. 58
11 . Export Staff & BOI Staff
=> EXPORT STAFF Position - Control Import / Export operation that concern with BOI privilege - Coordinate with concern Department / persons for Import shipment smoothly - Synchronization for Impo...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 เม.ย. 58
12 . Production Control Staff ด่วน มาก!!
- Check and follow up shortage and delay part to support production line. - Check and follow up progressive of die transfer and control part to product...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 เม.ย. 58
13 . QA Technician (ปวส.)
ด่วน!!

- Quality Assurance Technician (QA) ดูแลและควบคุมระบบประกันคุณภาพ - Quality Control Technician (QC) ดูแลและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต - Quality Grade Technician (QG) ดูแลและควบคุมการวัดระดับคุณภาพผล...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 เม.ย. 58
14 . Mold Technician
Inspection part for injection Prepare die sample for new model Prepare data for support operator Support Cliam for Assy ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
2 เม.ย. 58
15 . Manager / Asst.Mgr. (Management Planning)
Resume in English Only!!!

RESPONSIBILITIES: 1. FACTORY OPERATING LICENSE MANAGEMENT 1.1 Manage to submit the Application for the Factory Operating License (Ror.Ngor.4), Application for Notify Operation Start, Application...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
2 เม.ย. 58
16 . Safety Staff
English RESUME's Only!!

- Secretariat for Occupation Health and Safety Committee. - Establishment and execution of safety emergency plan, evaluation plan, training plan and safety manual. - Monitoring working safety and ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
2 เม.ย. 58
17 . Assembly Leader/ PCB Leader
ด่วน!!

- Control Assembly Line. - Production follow up & input performance. - Responsibility for follow up on planning & control manpower up skill. - Responsibility for Training operat...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 เม.ย. 58
18 . Technical control Engineering
Resume in English Only!!!

1. Planning intra-company system for technical management (no need programing skill) 2. Receive the Engineering Change Document from Japan and input to the system, and conrol the documents. 3. Contr...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
2 เม.ย. 58
19 . Warehouse (Leader/Staff/Chief Operator)
Urgent Required !!!

1. Warehouse Leader 5 อัตรา - การรับและการเก็บรักษาชิ้นส่วนการควบคุมในการจัดเก็บ - สินค้าเสร็จสิ้นการส่งมอบการควบคุมไปยังสายการประกอบ - การวางแผนและการควบคุมการให้บริการส่วนคลังสินค้า(Man Power, Pa...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
15 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 เม.ย. 58
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ