เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Export / Warehouse Staff
1.Synchronization Export shipment and warehouse operation 2.Coordinate with concern Department/persons for loading and Export shipment smoothly

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
2 . Technician Machine Shop
- Machining Process like a Milling machine, Lathe - Processing NC Machine, for example a machining center ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
6 อัตรา
3 พ.ค. 59
3 . System Engineer
1. Management Network database environment associated with the tool 2. Analyze and take measures if problem occurs 3. Analyze and action of problem occu...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
3 พ.ค. 59
4 . Production Planning
- Check and follow up shortage and dalay part to support production line - Check and meeting follow up ECN, Extrawork and check progressive of ECN, Ectr...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
3 พ.ค. 59
5 . Staff Production
- Analysis and improvement standart time - Time Study - Control worker performance

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
3 พ.ค. 59
6 . ER Staff
1. รับผิดชอบด้านสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน 2. สามารถวางแผนงาน และจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในด้านต่างๆ 3. ดูแลเรื่องกฎระเบียบบริษัท การพิจารณาโทษทางวินัยและการสอบสวนพนักงาน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
7 . Purchase Staff
1. Purchasing Mechanical Part 6 Positions. - Cooperation with Supplier - Follow up Cosr up Cost Down - Follow up Delivery ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
21 อัตรา
3 พ.ค. 59
8 . Translator (Japanese Language)รับสมัครด่วน !
1) Translate the conversation between Japanese and Thai staff 2) Translate the document from Japanese into Thai or vice versa

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
9 . Electrical Engineer
=> Electrical Engineer of Jig-tooling (able to night shift) Job description 1.Circuit design of electronics tooling for copier of new and current products, or related fields 2.Start-up mission of...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามกตกลง
3 พ.ค. 59
10 . Mechanical Engineer
=> Engineer of Jig-tooling (able to night shift) Job description 1.Design of Jig-Tooling for copier of new and current products, or modify 2.Start-up mission of new product tooling (functional ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
11 . PCBA Engineerรับสมัครด่วน !
1. Creat Program Mounting (Machine NPM) 2. Knowlage PCB Assembly 3. Electronic Circuit Analysis 4. Improvement Error Rate

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
12 . Technician Die Maintenanceรับสมัครด่วน !
- Die Maintenance - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
3 พ.ค. 59
13 . Press Die Design Engineer
- Press part layout and process design - Follow up part trial process until mass production - Deal with parts supplier in case of quality problem - Die transfer management - Suggest for die impro...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
14 . Chief Engineer (Press)
•Start up new product (Negotiating, training and instructing to outside makers, etc) •Control and manage drawing and die modifying design in auto CAD. •Manage files in Microsoft Excel, etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
15 . QA Engineer
- New Model and TSS Follow up with cooperate improvement supplier - To follow up the quality problem and control schedule on target plan - To operation wit...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 พ.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ