เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ER Staff
1. รับผิดชอบด้านสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน 2. สามารถวางแผนงาน และจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในด้านต่างๆ 3. ดูแลเรื่องกฎระเบียบบริษัท การพิจารณาโทษทางวินัยและการสอบสวนพนักงาน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
31 ส.ค. 58
2 . Buyer Staff Purchase
Resume in English Only!!!

- Follow up Cost up, cost down - Follow up Delivery.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
31 ส.ค. 58
3 . Translator (Japanese Language) ด่วน มาก!!
Job Description: 1) Translate the conversation between Japanese and Thai staff 2) Translate the document from Japanese into Thai or vice versa

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
4 . Electrical Engineer
Resume in English Only!!!

Job Desciption ---- 1. Circuit design of electronics Tooling for copier of new and current products, or related fields 2. Start-up mission of new product tooling  (functional verification, kaizen-i...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามกตกลง
31 ส.ค. 58
5 . BOI Staff
-To control MML/ Formula / Cut stock /V Report /eMT/ scrap process - Coordinate with concern Department/persons smoothly - Syschronization for BOI privilege and Import/Export operat...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
6 . Mechanical Engineering
Resume in English Only!!!

Production Engineer Job description 1.Design of Jig-Tooling for copier of new product and current products, or make a modification 2. Start-up mission of new product tooling  (functional veri...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
7 . Training Staff
Resume in English Only!!!

- As the supervisor / leader of Training section (In-company training system etc) - Administration of the training (Preparation for training / Making re...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
8 . PCBA Engineer ด่วน มาก!!
- Responsible for working fuction checked - Report on analysis NG and working support solding. - Working analysis NG PCB ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
31 ส.ค. 58
9 . Part Press Engineer
Resume in English Only!!!

1.follow Die ติดต่อประสานงานกับMakerและSupplierในเรื่องของแม่พิมพ์ 2.วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแม่พิมพ์Pressที่ส่งผลต่อPartที่ผลิต 3.วางแผนการปรับปรุงแก้ไขDieร่วมกับMakerและSupplier 4.ออกแบบวางLay out...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
31 ส.ค. 58
10 . Chief Engineer/Asst.Mgr. (Quality)
Resume in English Only!!!

Management of Injection, Mold, QC and Technical Follow

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
31 ส.ค. 58
11 . System Engineer
Resume in English Only!!!

- Make intra-company system (for technical control) by using C# and SQL server - Maintence and improvement the system - Planning new system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
31 ส.ค. 58
12 . Chief Engineer - Press (แม่พิมพ์โลหะ)
•Start up new product (Negotiating, training and instructing to outside makers, etc) •Control and manage drawing and die modifying design in auto CAD. •Manage files in Microsoft Excel, etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
31 ส.ค. 58
13 . Logistic & Warehouse Staff
-Synchronization Export shipment and warehouse operation. - Coordinate with corncern Department/persons for loading and Export shipment smoothly.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
14 . Mold Technician
Inspection part for injection Prepare die sample for new model Prepare data for support operator Support Cliam for Assy ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
6 อัตรา
31 ส.ค. 58
15 . Assembly Leader
ด่วน!!

- Control Assembly Line. - Production follow up & input performance. - Responsibility for follow up on planning & control manpower up skill. - Responsibility for Training operat...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 ส.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ