เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Machine Shop Engineer
- Die parts making by using NC machine (CAM programming ) - Parts processing and planning - Man power control

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
2 . Technical Management Engineer
- Planning intra-company system for technical management (no need programming skill) - Receive the Engineering Change Document from Janpan and input to the system, and control the docume...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
12 ก.พ. 59
3 . Mold Engineer
- Sep Up mold & Injection machine Process - Analysis problem, Monthly Report, KPI & Present - Kaizen & Improvement project

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
4 . Mold design Engineer
- Mold part layout and process design - Follow up part trial process until mass production - Deal with parts supplier in case of quality problem - Die transfer management - Suggest for die improv...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
5 . Purchase Staff
Resume in English Only!!!

- Control Cost, Delivery of Parts. - Cordinate with supplier and In-house - Control fix asset and unser 20,000B (Jit & Tool)Payment for Mechanic part

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
12 ก.พ. 59
6 . Electrical Engineer
Resume in English Only!!!

=> Electrical Engineer of Jig-tooling (Engineer, and Designer ) Job description 1.Circuit design of electronics tooling for copier of new and current products, or related fields 2.Start-up missio...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามกตกลง
12 ก.พ. 59
7 . Mechanical Engineering
Resume in English Only!!!

=> Engineer of Jig-tooling (Engineer,and Designer ) Job description 1.Design of Jig-Tooling for copier of new and current products, or modify 2.Start-up mission of new product tooling (functional...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
8 . PCBA Engineer ด่วน มาก!!
- Responsible for working fuction checked - Report on analysis NG and working support solding. - Working analysis NG PCB ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
9 . Technician Die Maintenance ด่วนมาก
- Die Maintenance - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
12 ก.พ. 59
10 . Press Die Design Engineer
Resume in English Only!!!

- Press part layout and process design - Follow up part trial process until mass production - Deal with parts supplier in case of quality problem - Die transfer management - Suggest for die impro...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
11 . Chief Engineer - Press (แม่พิมพ์โลหะ)
•Start up new product (Negotiating, training and instructing to outside makers, etc) •Control and manage drawing and die modifying design in auto CAD. •Manage files in Microsoft Excel, etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
12 . Warehouse Satff 5 Positions / Planning Staff 3 Positions
*** Warehouse Satff 5 Positions -Control activities from part receiving,storing and supply - Control packaging, Milk Run and warehouse - Other as Management assigns *** Planning Staff 3 Position...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
13 . Senior Safety Staff (Experience 2 year up)
Resume in English Only!!

- Secretariat for Occupation Health and Safety Committee. - Establishment and execution of safety emergency plan, evaluation plan, training plan and safety manual. - Monitoring working safety and ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
12 ก.พ. 59

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
12 ก.พ. 59
15 . QA Engineer
- New Model and TSS Follow up with cooperate improvement supplier - To follow up the quality problem and control schedule on target plan - To operation w...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ก.พ. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ