เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
2 . วิศวกรฝ่ายคุณภาพ
- Internal Failure Cost and ESD - Summary IFC Cost - Analysis and improvement for Cost down - Coordinate with other department for improvement - ESD setting and control in company

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
3 . Environment Staff (Male Only)
-Control and implementation of the law and other requirement. (Waste, Chemical, Green Procurement and any) -Control and implementation of Waste management , Green Procurement System and Chemical m...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
4 . Quality Control Engineer (Male only)
- วิเคราะห์ แก้ปัญหา และป้องกันความผิดพลาดของ Assembly line - ระบบการควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะห์กระบวนการ Assembly - ไคเซ็นระบบคุณภาพ และการป้องกันการทำงานผิดพลาดของพนักงาน - สามารถเข้ากะได้

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
5 . ช่างเทคนิค
1. ช่างแม่พิมพ์พลาสติก 5 ตำแหน่ง - ปรับตั้งค่า Die, Injection Mold (ฉีดพลาสติก) - วิเคราะห์ แก้ไข และรายงานผลสภาพปัญหาการผลิต - คิดค้นหาวิธีการปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต 2. ช่างแ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
14 อัตรา
9 ธ.ค. 59
6 . Assist Manager (Press)
- Control & manage die maintenance follow process of PM Plan - Investigation for root cause of die problem. - Find method of temporary & permanent action - Control and manage drawing and die modif...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
7 . พนักงานฝ่ายผลิต
เปิดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7-8-12-13 ธันวาคม 2559 รอบเช้า เวลา 09.00 น. และ รอบบ่าย เวลา 13.00 น. ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รายงานตัว 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. เริ่มงาน 19 ธันวาคม 25...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
300 อัตรา
9 ธ.ค. 59
8 . Mold Part Engineer
Mold Part Engineer Have an Experience about Mold Desing for 3-5 years. Or If you're a Professional of an injection, that is enough

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
9 . Manager / Assist Manager
To audit adequacy of Business operations and confirm all operations are conducted properly according to the work flow at least every 3 months and follow up all results with sureness to consult busines...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
10 . Total Value Engineer
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) Mechanical 1. วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพของเครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 2. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณท์ในแนวความคิดของ (VE...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
11 . Technical Control Engineer
1. ควบคุมและจัดการเอกสารของแผนกวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกยืมเอกสาร การแก้ไขเอกสาร 2. ควบคุมและปรับปรุงการทำงานของแผนกวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการดำเนินงานของแผนกวิศวกรรม...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
12 . System Engineer
ดูแลระบบโครงสร้างของ part/ unit / product (part list) หรือ รุ่นที่ผลิต โดยใช้ระบบควบคุมที่มีระบบฐานข้อมูลและ Software ช่วยในการตรวจสอบชิ้นส่วนรวมถึงการประกอบผิดรุ่น หรือการลืมประกอบ ชิ้นส่วน part,unit...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
9 ธ.ค. 59
13 . Purchase Staff
- Planning about new procurement activity - Analyze data about procurement - Commonity Procurement - Speak english well, Speak Japanese a littie - Basic PC skill (Excel,Power Point, Word)

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
9 ธ.ค. 59
14 . Tooling Engineer
1.รวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร์ใหม่มาใช้ในขบวนการผลิต 2.นำเข้า และออกแบบ จัดทำเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในขบวนการผลิตตามกำหนดระยะเวลา 3.แก้ไขซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดปัญหาขึ้นในขบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
15 . QA Engineer (Male only)
1. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ