เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Training Staff
1. As the secretariat of Award system / In-company training 2. Operating the internal award system (Recording of applications / Making summary/ Payment of the prize money 3. Administration of the tr...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
16 เม.ย. 57
2 . Assembly Technician
- Repair Man/ Production Control - QG Process, Quality Map

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
15 อัตรา
16 เม.ย. 57
3 . Mold Technician
Inspection part for injection Prepare die sample for new model Prepare data for support operator Support Cliam for Assy ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
16 เม.ย. 57
4 . Safety Officer
1. Secretariat for Occupational Health and Safety Committee 2. Establishment & execution of safety emergency plan, evaluation plan, training plan & Safety manual 3. Monitoring working safety & envir...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
16 เม.ย. 57
5 . Press Engineer/Sr.Engineer/Chief Engineer
Engineer - Die Maintenance controlling,continuing from the stabilized mass production. - Modify and suggest for improveing die from upgrading mass productivity. - Make a workshop of the maintenance...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
16 เม.ย. 57
6 . Technician Press
- สามารถทำงานเกี่ยวกับงาน Press Die ได้ - ออกแบบเครื่องมือ ด้วยโปรแกรม CAD ได้ - มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง EDM และ เครื่อง NC Milling - สามารถผลิตชิ้นส่วน Die โดยใช้ CAD/CAM

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
16 เม.ย. 57
7 . Assembly Supervisor
Urgent

1.ควบคุมไลน์ การผลิต 2.ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของการผลิตในแต่ละวัน 4 จัดการเกี่ยวกับคุณภาพของการผลิต และ กำลังคน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
16 เม.ย. 57
8 . Electrical Engineering
Resume in English Only!!! (New graduate are welcome)

1. Electric Production Engineering => New graduate are welcome ■ Electric section Summary of responsibilities - Design and maintenance of electric tools for copying machine manufacturing - Ana...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 20k up
16 เม.ย. 57
9 . Mechanical Engineering
Resume in English Only!!! (New graduate are welcome)

1. Mechanical Production Engineering =>New graduate are welcome ■ Mechanical section Summary of responsibilities - Design and maintenance of mechanical tools for copying machine manufacturing ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 20k up
16 เม.ย. 57
10 . Purchase Staff
Urgent Required!!!

- Responsible for overall Purchasing System - Domestic and Oversea Supplier Control - Review and Analyze Cost of Product Purchasing System - Control Cost Activity - Purchasing Document control

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
16 เม.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ