เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Package Design Engineer (New Graduate are welcome)
• Package box design for copying machine parts

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
22 ส.ค. 57
2 . QA Technician
- การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ - จัดเตรียมข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุน การClaim ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามผลของชิ้นส่วนเสียหาย

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
22 ส.ค. 57
3 . Purchasing Staff
- Staff of controlling the cost. - Purchasing Divition Stuff, but NOT BUYER. - Main job is desk work. - Actually to download data from the system, modify the structure of products, sum up the...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
22 ส.ค. 57
4 . Engineer (Quality Control Press)
- The Inspection standard of the new part and the making of the inspection simplified form. - The Quality maintenance examination of the mass production part. - In addition, QA-related all areas of ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
22 ส.ค. 57
5 . Engineer Press
# Technique Engineer 1 Position. - Start up New model product(Negotiating, Training and instructing to outside makers, etc. - Control and manage drawing and die modifying design in Auto CAD. - Ma...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
22 ส.ค. 57
6 . Supervisor (Quality Control Press)
- The inspection standard of the new part and the making of the inspection simplifiled form. - The Quality maintenance examination of the mass production part. - In addition,QA-related all areas of...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 57
7 . Import/Export Staff
- Control Import / Export operation that concern with BOI privilege - Coordinate with concern Department / persons for Import shipment smoothly - Synchronization for Import/Export shipment and BOI p...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 57
8 . Staff ( Press Dept. )
# Press mass Production 2 Position - The mass production progress management of the press working. - The press mass production method examination of the new part. - The Placement examination of th...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
22 ส.ค. 57
9 . Supervisor (Production Control Press)
- The Production schedule management of the press workplace and various data analysis duties. - The Production schedule mass production troubles duties corresponding to the delay. - Raw materials ma...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 57
10 . Mechanical Engineer
- Analysis & countermeasure of quality problems (Copy machine / Part) - Cost reduction / Kaizen - Judment of die sample parts / EQCD meeting & etc

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
15 อัตรา
22 ส.ค. 57
11 . Injection Mold Engineer/ Technician
# Mold Engineer 1 position - Injection part Process Control - Monthly, KPI & Analysis Report - Kaizen & Improvement project # Mold Technician 2 position - Preventive Maintenance(PM)Plastic Inje...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
22 ส.ค. 57
12 . Electronic Engineer
1. Design Electronic circuit of tools for copier New Product 2. Start-up mission of new product tooling (Functional Verification,Kaizen-Improvement) 3. Problem solving and find out the measure for p...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
22 ส.ค. 57
13 . IT Support
- Server Management - PC Setup - Network - IT Support - Programmer

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
22 ส.ค. 57
14 . Assembly Leader
Urgent

1. ดูแลไลน์ การผลิต 2. ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของการผลิตในแต่ละวัน 4 จัดการเกี่ยวกับคุณภาพของการผลิต และ กำลังคน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
22 ส.ค. 57
15 . Personnel Manager
- Manage HR function such as Payroll,Recruitment,Labor Management. - Planning Human Development & Manpower (short trem and long term) - Manage company welfare consideration that balance between empl...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
22 ส.ค. 57
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ