เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Injection Mold (Engineer / Technician)
# ตำแหน่ง Injection Mold Engineer (ปริญญาตรี) - Injection part Process Control - Monthly, KPI & Analysis Report - Kaizen & Improvement project # Mold Technician (ปวส.) - Preventive Maintenanc...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 57
2 . Assembly Leader
Urgent

1. ควบคุมและดูแลไลน์การผลิต 2. ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของการผลิตในแต่ละวัน 4. จัดการเกี่ยวกับคุณภาพของการผลิต และ กำลังคน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 57
3 . QC/QA Technician (ปวส.)
- การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ - QC ควบคุมคุณภาพ - QA รับประกันคุณภาพ - สนับสนุนการClaim ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามผลของชิ้นส่วนเสียหาย NG

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 57
4 . ISO Staff
ISO9000, ISO14000, System Analysis and Activity

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
17 ก.ย. 57
5 . QA Engineer (Press Dept.)
'-The inspection standard of the new part and the making of the inspection simplified form. - The quality maintenance examination of the mass production part. - In addition, QA-related all areas...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ย. 57
6 . Engineer Press
# Technique Engineer 1 Position. - Start up New model product(Negotiating, Training and instructing to outside makers, etc. - Control and manage drawing and die modifying design in Auto CAD. - Ma...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
17 ก.ย. 57
7 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
- แปลเอกสาร - แปลประชุม - งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
17 ก.ย. 57
8 . Staff ( Mass Production Press Dept. )
- The mass production progress management of the press working. - The press mass production method examination of the new part. - The Placement examination of the worker and management. - Workpla...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
17 ก.ย. 57
9 . Supervisor Production Control (Press Dept.)
- The Production schedule management of the press workplace and various data analysis duties. - The Production schedule mass production troubles duties corresponding to the delay. - Raw materials ma...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ย. 57
10 . Mechanical Engineer
- Analysis & countermeasure of quality problems (Copy machine / Part) - Cost reduction / Kaizen - Judment of die sample parts / EQCD meeting & etc

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
15 อัตรา
17 ก.ย. 57
11 . Electronic Engineer
1. Design Electronic circuit of tools for copier New Product 2. Start-up mission of new product tooling (Functional Verification,Kaizen-Improvement) 3. Problem solving and find out the measure for p...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
17 ก.ย. 57
12 . Manager / Asst.Mgr. Management Planning
1.งานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ:การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (รง.4) -เรียนรู้ความเป็นมาเรื่องการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (รง.4)ในอดีตและข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ -ประสาน...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
17 ก.ย. 57
13 . Production Control Staff
Urgent

1.Tanaoroshi and analyse data for adjust in system 2.Control part and follow part as MRP or plan 3.Other assigment from supervise

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
17 ก.ย. 57
14 . Accounting Staff
Urgent

Accounting AP, AR, VAT, TAX, Cost

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
17 ก.ย. 57
15 . Personnel Manager
- Manage HR function such as Payroll,Recruitment,Labor Management. - Planning Human Development & Manpower (short trem and long term) - Manage company welfare consideration that balance between empl...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
17 ก.ย. 57
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ