เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Leader Warehouse
Oversee day-to-day operation Monitor team performance and report Improvement process and operation

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
2 . Environment Staff
=> Waste Management 1 person -Control and implementation of the law and other requirement. (Waste, Chemical, Green Procurement and any) -Control and implementation of Waste management, BOI - Contro...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
3 . Supervisor Injection Mold
=> Supervisor 2 persons.(Injection Mold) Set daily weekly Monthly objective and communicate them to employees Oversee and coach employees Submit report on pertormannce and progress

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
4 . ESD Engineer & Product Safety Engineer
=> ESD Engineer 1 position ควบคุมระบบการจัดการ ESD หามาตราการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น รับมือการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก ติดต่อประสานงานกับทาง Japan และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ความเข้าใ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
5 . Facility Technicain
Preventive Maintenance Facility Equiment Job request , Shift operator (Can working Job control maker consturction) Prepare spec requirement about request quotation from maker Energy saving ,ka...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
6 . PCB Leader
1 To control production process and control Discipline operator 2 Monitor daily production and improve performance 3 Control and audit the production process, 5S, Safety at work 4 To support and gi...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
7 . Press Part Engineer
Press part Engineer 1. Have an experience about Die Design for 5-10 year If-not 2. Can make layout, Bending-unfold and can meeting with Die maker or if not 3. Have a stamping experience/ maintenan...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
19 ส.ค. 60
8 . Leader Or Supervisor (Machine Shop 1 pers./ Press 2 pers.)
=> Machine Shop Leader Or Supervisor 1 person. - Controlling work of process design, Planning process in production line - Controlling work of cost accumulation and Man-hour performance accumulatio...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
19 ส.ค. 60
9 . Part Quality Assurance Engineer
QA Engineer (Part Quality Assurance) 1. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการปัญหา 2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อก...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
19 ส.ค. 60
10 . Total Value Engineer (Engineer or Senior Engineer or Chief Engineer)
1 Analysis and countermeasure of quality problems (copy machine / parts) 2 Cost reduction (VE) Kaizen / can read mechanical drawing 3 Judgement of Die sample of parts/ EQCD meeting etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
11 . Production Engineer (Mechanical & Electronic Tooling Design)
Mechanical • Design the mechanical and automation machine and Release drawing and part list. Electrical • Electronic Circuit Design and Circuit Board (PCB) Design , Design electrical control. -U...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
12 . Production Engineer (Automation)
1. Start-up missing of Automatic-production-line (functional verification, kaizen-improvement) 2. Change of control sequence of Automatic-production-lines. 3. Improvement activities for not stopping...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
13 . Production Engineer (System Engineer)
1. Managing Network database environment associated with tool. 2. Analysis and take measures if problem occurs. 3. Analysis and action if problem occurs the image processing system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
19 ส.ค. 60
14 . Production Engineer (Mechanical and Electronic)
1. Work to perform the periodic inspection of Mechanic of tooling and Electrical of tooling. 2. Analysis and improvement of data related to PM- maintenance 3. Improvement activities for not stoppi...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
15 . Product Engineer (Electronic)
1. Establish manufacturing processes of copying machine 2. Analyze quality matter and take measures 3. Cost reduction planning 4. Process design for electric part

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
16 . Staff or Senior Staff (Small Group & Kaizen Activity)
1. Make plans of all company production Innovation (control kaizen activity od all company / support production dept.) 2. Performance KPI control & report to japan head quarters (summarize performan...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
19 ส.ค. 60
17 . ช่างเทคนิค แม่พิมพ์โลหะ
- สามารถปรับแต่ง/ติดตั้ง Die กับเครื่อง press ได้ - เข้าใจระบบการทำงานของแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี เช่น Progressive Die, Single Die, Compound Die เป็นต้น - ดูแลซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
19 ส.ค. 60
18 . Assist Manager (Press)
- Control & manage die maintenance follow process of PM Plan - Investigation for root cause of die problem. - Find method of temporary & permanent action - Control and manage drawing and die modif...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
19 ส.ค. 60
19 . พนักงานฝ่ายผลิต
เปิดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายประกอบเครื่องถ่ายเอกสาร Assembly => เริ่มงาน 14 สิงหาคม 2560 100 คน (ชาย 30/หญิง 70) สัมภาษณ์วันที่ 1-2-3-4-7-8-9 สิงหาคม 2560 รอบเช้า เวลา 09.00-10.00...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 308 / วัน ไม่รวมอื่น ๆ
19 ส.ค. 60
20 . Translator (Japanese Language)รับสมัครด่วน !
1) Translate the conversation between Japanese and Thai staff 2) Translate the document from Japanese into Thai or vice versa

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ