เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Check Engineer
- วิเคราะห์ แก้ปัญหา และป้องกันความผิดพลาดของ Assembly line - ระบบการควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะห์กระบวนการ Assembly - ไคเซ็นระบบคุณภาพ และการป้องกันการทำงานผิดพลาดของพนักงาน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
26 ก.ย. 59
2 . QA Engineer
1. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ย. 59
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
เปิดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ทุกวันพุธ รอบเช้า เวลา 09.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.30 น. *** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดมาไม่ตรงกับช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการสอบ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
300 อัตรา
26 ก.ย. 59
4 . Technician Injection Mold
Injection Condition Setting Die Change & Setup Injection การซ่อมแซม และบำรุงรักษา Die ดูแลกระบวนการทำงานของเครื่อง Injection

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
26 ก.ย. 59
5 . Assist Manager (Press)
- Control & manage die maintenance follow process of PM Plan - Investigation for root cause of die problem. - Find method of temporary & permanent action - Control and manage drawing and die modif...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
26 ก.ย. 59
6 . Facility Engineer
1. Repair and maintenance of Utility System and other. 2. Construction Management installed in the factory. ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
26 ก.ย. 59
7 . Programmer
1. ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย .Net C#, VB.Net, PHP, JQuery ติดต่อ DB(SQL Server) 2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆเช่น Specification, คู่มือการใช้งาน 3. IT Support ช่วยแก้ไขปัญห...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
26 ก.ย. 59
8 . Total Value Engineer
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) Mechanical 1. วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพของเครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 2. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณท์ในแนวความคิดของ (VE...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
26 ก.ย. 59
9 . Technical Control Engineer
1. ควบคุมและจัดการเอกสารของแผนกวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกยืมเอกสาร การแก้ไขเอกสาร 2. ควบคุมและปรับปรุงการทำงานของแผนกวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการดำเนินงานของแผนกวิศวกรรม...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
26 ก.ย. 59
10 . Technician Machine Shop
1.ใช้เครื่องจักรในการดำเนินการผลิตอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต(Jig、แม่พิมพ์、อุปกรณ์、เครื่องอัตโนมัติ) 2.ดำเนินการควบคุม บำรุงรักษา เครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3.มีประสบก...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
26 ก.ย. 59
11 . System Engineer
ดูแลระบบโครงสร้างของ part/ unit / product (part list) หรือ รุ่นที่ผลิต โดยใช้ระบบควบคุมที่มีระบบฐานข้อมูลและ Software ช่วยในการตรวจสอบชิ้นส่วนรวมถึงการประกอบผิดรุ่น หรือการลืมประกอบ ชิ้นส่วน part,unit...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
26 ก.ย. 59
12 . BOI-Import Staff
- To control Scrap / MML/ Formula / Cut Stock / V report / EMT / Import Shipment - Coordinate with concern Department / person smoothly - Synchronization for BOI privilege and Import operation

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
26 ก.ย. 59
13 . Purchase Staff
1. Purchasing Mechanical Part 3 Positions. - Cooperation with Supplier - Follow up Cosr up Cost Down - Follow up Delivery ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
8 อัตรา
26 ก.ย. 59
14 . Jig-Tooling Engineer (Machanic/ Electric )
1.รวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร์ใหม่มาใช้ในขบวนการผลิต 2.นำเข้า และออกแบบ จัดทำเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในขบวนการผลิตตามกำหนดระยะเวลา 3.แก้ไขซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดปัญหาขึ้นในขบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
15 . Leader (Press Production)รับสมัครด่วน !
- Production Planning - Production follow up & input performance. - Responsibility for follow up on planning & control manpower up skill. - Responsibility for Training operator.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ก.ย. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ