เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Environment Staff (Male Only)
-Control and implementation of the law and other requirement. (Waste, Chemical, Green Procurement and any) -Control and implementation of Waste management , Green Procurement System and Chemical m...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ต.ค. 59
2 . Assist Manager (Safety & Environment )
1 Plan and follow up safety, health and environment plans (Including risk and emergecy response) 2 Collect, analyze data and statistics including safety,...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ต.ค. 59
3 . Senior Technician
- Machining Process like a Milling machine, Lathe - Processing NC Machine, for example a machining center - Tools and Die Making

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ต.ค. 59
4 . Quality Control Engineer (Male only)
- วิเคราะห์ แก้ปัญหา และป้องกันความผิดพลาดของ Assembly line - ระบบการควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะห์กระบวนการ Assembly - ไคเซ็นระบบคุณภาพ และการป้องกันการทำงานผิดพลาดของพนักงาน - สามารถเข้ากะได้

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 ต.ค. 59
5 . Technician Injection Mold
Injection Condition Setting Die Change & Setup Injection การซ่อมแซม และบำรุงรักษา Die ดูแลกระบวนการทำงานของเครื่อง Injection

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
27 ต.ค. 59
6 . Assist Manager (Press)
- Control & manage die maintenance follow process of PM Plan - Investigation for root cause of die problem. - Find method of temporary & permanent action - Control and manage drawing and die modif...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ต.ค. 59
7 . Facility Engineer
1. Repair and maintenance of Utility System and other. 2. Construction Management installed in the factory. ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 ต.ค. 59
8 . Mold Part Engineer
Mold Part Engineer Have an Experience about Mold Desing for 3-5 years. Or If you're a Professional of an injection, that is enough

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ต.ค. 59
9 . Manager / Assist Manager
To audit adeuuacy of Business operations and confirm all operations are conducted properly according to the work flow at least every 3 months and follow up all results with sureness to consult busines...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
27 ต.ค. 59
10 . Total Value Engineer
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) Mechanical 1. วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพของเครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 2. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณท์ในแนวความคิดของ (VE...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
27 ต.ค. 59
11 . Technical Control Engineer
1. ควบคุมและจัดการเอกสารของแผนกวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกยืมเอกสาร การแก้ไขเอกสาร 2. ควบคุมและปรับปรุงการทำงานของแผนกวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการดำเนินงานของแผนกวิศวกรรม...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
27 ต.ค. 59
12 . System Engineer
ดูแลระบบโครงสร้างของ part/ unit / product (part list) หรือ รุ่นที่ผลิต โดยใช้ระบบควบคุมที่มีระบบฐานข้อมูลและ Software ช่วยในการตรวจสอบชิ้นส่วนรวมถึงการประกอบผิดรุ่น หรือการลืมประกอบ ชิ้นส่วน part,unit...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 ต.ค. 59
13 . Purchase Staff
Purchasing Admin 2 persons. - Planning about new procurement activity - Analyze data about procurement - Commonity Procurement Purchasing Electric Part 2 persons. - Delivery control - ECN c...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
27 ต.ค. 59
14 . Jig-Tooling Engineer (Machanic/ Electric )
1.รวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร์ใหม่มาใช้ในขบวนการผลิต 2.นำเข้า และออกแบบ จัดทำเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในขบวนการผลิตตามกำหนดระยะเวลา 3.แก้ไขซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดปัญหาขึ้นในขบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
15 . QA Engineer (Male only)
1. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ต.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ