เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ISO Staff
ISO9000, ISO14000, System Analysis and Activity

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
30 ก.ย. 57
2 . ธุรการ BOI (ปวส.)
- Knowledge for BOI/Import operation. - Coordinate with concern Department/persons smoothly. - Synchronization for BOI priv...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ย. 57
3 . Control Cost
Control Cost. Main job is desk work.Actually, to download data from the system, modify the structure of products, sum up the price of products, in using Excel, and analyze different from previous mont...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
30 ก.ย. 57
4 . QA Engineer (Press Dept.)
'-The inspection standard of the new part and the making of the inspection simplified form. - The quality maintenance examination of the mass production part. - In addition, QA-related all areas...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
30 ก.ย. 57
5 . Engineer Press
# Technique Engineer 1 Position. - Start up New model product(Negotiating, Training and instructing to outside makers, etc. - Control and manage drawing and die modifying design in Auto CAD. - Ma...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
30 ก.ย. 57
6 . Staff ( Mass Production Press Dept. )
- The mass production progress management of the press working. - The press mass production method examination of the new part. - The Placement examination of the worker and management. - Workpla...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
30 ก.ย. 57
7 . Supervisor Production Control (Press Dept.)
- The Production schedule management of the press workplace and various data analysis duties. - The Production schedule mass production troubles duties corresponding to the delay. - Raw materials ma...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
30 ก.ย. 57
8 . Mechanical Engineer
- Analysis & countermeasure of quality problems (Copy machine / Part) - Cost reduction / Kaizen - Judment of die sample parts / EQCD meeting & etc

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
15 อัตรา
30 ก.ย. 57
9 . ช่างเทคนิค
Urgent

1. Facility Technician (2 อัตรา) - เตรียมการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาป้องกัน - ดูแลระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของบริษัท เช่น ระบบ ไฟฟ้า, ปะปา ,เเสงสว่าง,ระบบทำความเย็น ในอาคาร เป็นต้น 2. A...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
15 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ย. 57
10 . Electronic Engineer
1. Design Electronic circuit of tools for copier New Product 2. Start-up mission of new product tooling (Functional Verification,Kaizen-Improvement) 3. Problem solving and find out the measure for p...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
30 ก.ย. 57
11 . Manager / Asst.Mgr. Management Planning
1.งานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ:การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (รง.4) -เรียนรู้ความเป็นมาเรื่องการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (รง.4)ในอดีตและข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ -ประสาน...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
30 ก.ย. 57
12 . Warehouse Senior Staff
Urgent

- Control activities from Part Receiving , Storing and Supply to Assembly Line. - Control & Support in department members. ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ย. 57
13 . Assembly Leader
Urgent

1. ควบคุมและดูแลไลน์การผลิต 2. ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ควบคุมคุณภาพของการผลิต และ กำลังคน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ย. 57
14 . Accounting Staff
Urgent

Accounting AP, AR, VAT, TAX, Cost

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
30 ก.ย. 57
15 . Personnel Manager
- Manage HR function such as Payroll,Recruitment,Labor Management. - Planning Human Development & Manpower (short trem and long term) - Manage company welfare consideration that balance between empl...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
30 ก.ย. 57
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ