เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ISO9001 Staff
1. ดูแลจัดการระบบ ISO9001 วางแผนการจัดการ ภายในโรงงาน 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกโรงงาน 3. ดูแลงานด้านระบบเอกสารของโรงงาน 4. ทำการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินการทางด้านคุณภาพ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
2 . Engineer Injection Process
1.Knowledge for Mold set up 2.Knowledge for adjust condition 3.Kaizen Process

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
3 . Logistics Planning Staff
- Control activities from part receiving, Storing & Supply - Control packaging, Milk Run and Warehouse - Others as Management assigns.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
16 ม.ค. 60

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
5 . วิศวกรฝ่ายคุณภาพ
- Internal Failure Cost and ESD - Summary IFC Cost - Analysis and improvement for Cost down - Coordinate with other department for improvement - ESD setting and control in company

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
6 . ช่างเทคนิค
1. ช่างแม่พิมพ์พลาสติก 5 ตำแหน่ง - ปรับตั้งค่า Die, Injection Mold (ฉีดพลาสติก) - วิเคราะห์ แก้ไข และรายงานผลสภาพปัญหาการผลิต - คิดค้นหาวิธีการปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต 2. ช่างแ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
14 อัตรา
16 ม.ค. 60
7 . Assist Manager (Press)
- Control & manage die maintenance follow process of PM Plan - Investigation for root cause of die problem. - Find method of temporary & permanent action - Control and manage drawing and die modif...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
8 . พนักงานฝ่ายผลิต
เปิดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ => สัมภาษณ์วันที่ 6-7-10-11-16-17-18 ธันวาคม 2559 รอบเช้าเวลา 09.00 น. รอบบ่าย 12.00 น. *** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดมาไม่ตรงกับช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
500 อัตรา
16 ม.ค. 60
9 . Manager / Assist Manager
To audit adequacy of Business operations and confirm all operations are conducted properly according to the work flow at least every 3 months and follow up all results with sureness to consult busines...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
16 ม.ค. 60
10 . Total Value Engineer
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) Mechanical 1. วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพของเครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 2. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณท์ในแนวความคิดของ (VE...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
16 ม.ค. 60
11 . System Engineer
ดูแลระบบโครงสร้างของ part/ unit / product (part list) หรือ รุ่นที่ผลิต โดยใช้ระบบควบคุมที่มีระบบฐานข้อมูลและ Software ช่วยในการตรวจสอบชิ้นส่วนรวมถึงการประกอบผิดรุ่น หรือการลืมประกอบ ชิ้นส่วน part,unit...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
16 ม.ค. 60
12 . Export Staff
Synchronization Export shipment and warehouse operation Coordinate with concern Department/persons for loading and Export shipme...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
16 ม.ค. 60
13 . Purchasing (Staff or Senior Staff)
Delivery control ECN control Cost reduction activity Kaizen acttivity (Stock, Lead time, Purchasing route) with another Department and Supplier (Thai / Over sea) by active communication Follow up...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
16 ม.ค. 60
14 . Tooling Engineer
1.รวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร์ใหม่มาใช้ในขบวนการผลิต 2.นำเข้า และออกแบบ จัดทำเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในขบวนการผลิตตามกำหนดระยะเวลา 3.แก้ไขซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดปัญหาขึ้นในขบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
15 . QA Engineer (Male only)
1. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 2. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ชิ้นส่วนนำเข้าเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ