เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
17 เม.ย. 58
2 . System Engineer
- Make intra-company system (for technical control) by using C# and SQL server - Maintence and improvement the system - Planning new system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
17 เม.ย. 58
3 . Electrical Engineer
1.Establish manufacturing processes of copy machine 2.Analyze quality matter and take measures 3.Cost reduction planing

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
17 เม.ย. 58
4 . Mechanical Engineer
- Analysis & countermeasure of quality problems (Copy machine / Part) - Cost reduction (VE) / Kaizen - Judment of die sample parts / EQCD meeting & etc

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
17 เม.ย. 58
5 . Automation Engineer
1.Start-up mission of Automatic-production-Lines (Functional verification, Kaizen-improvement) 2.Change of control sequence of Automatic-production-lines. 3.Improvement activities for not stopping t...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
17 เม.ย. 58
6 . Tooling Engineer
1.Design of electric circuit tools for copier New Products 2.Start-up mission of new product tooling (Functional verfication, kaizen-improvement) 3.Improvement activities for not stopping th...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
17 เม.ย. 58
7 . Buyer Staff
- Control Price , Deliver Parts. - Supplier Control

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
17 เม.ย. 58
8 . Chief Engineer (PRESS แม่พิมพ์โลหะ)
•Start up new product (Negotiating, training and instructing to outside makers, etc) •Control and manage drawing and die modifying design in auto CAD. •Manage files in Microsoft Excel, etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
17 เม.ย. 58
9 . Export Staff & BOI Staff
=> EXPORT STAFF Position - Control Import / Export operation that concern with BOI privilege - Coordinate with concern Department / persons for Import shipment smoothly - Synchronization for Impo...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 58
10 . Mold Technician
Inspection part for injection Prepare die sample for new model Prepare data for support operator Support Cliam for Assy ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
17 เม.ย. 58
11 . Manager / Asst.Mgr. (Management Planning)
Resume in English Only!!!

RESPONSIBILITIES: 1. FACTORY OPERATING LICENSE MANAGEMENT 1.1 Manage to submit the Application for the Factory Operating License (Ror.Ngor.4), Application for Notify Operation Start, Application...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
17 เม.ย. 58
12 . Safety Staff (Male Only)
English RESUME's Only!!

- Secretariat for Occupation Health and Safety Committee. - Establishment and execution of safety emergency plan, evaluation plan, training plan and safety manual. - Monitoring working safety and ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
17 เม.ย. 58
13 . Assembly Leader/ PCB Leader
ด่วน!!

- Control Assembly Line. - Production follow up & input performance. - Responsibility for follow up on planning & control manpower up skill. - Responsibility for Training operat...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 58
14 . Warehouse (Chief Staff / Staff / Clerk)
Urgent Required !!!

1. Warehouse Chief Staff 1 อัตรา - การรับและการเก็บรักษาชิ้นส่วนการควบคุมในการจัดเก็บ - สินค้าเสร็จสิ้นการส่งมอบการควบคุมไปยังสายการประกอบ - การวางแผนและการควบคุมการให้บริการส่วนคลังสินค้า(Man Powe...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 58
15 . QA Engineer
Resume in English Only!!!

=> Part Quality 1 Position New Model and TSS Follow up with cooperate improvement supplier => Product Quality 1 Position -To follow up about quality trouble with production -To cooperation...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
6 อัตรา
เงินเดือน 20k up
17 เม.ย. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ