เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Technicain
1. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG ของชิ้นส่วนนำเข้า เมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ติดต่อกับบริษัทคู่ค้า (Supplier) ในการวิเคราะห์พิจารณาและการตัดสินปัญหา 3. จัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ต.ค. 60
2 . Supervisor PCB
1.PCB board at process SMT Machine 2.Control manpower & follow production plan 3.Responsible for working correction performance by KPI & activity cims, KPI, Quality ,Action plan 4.Make daily report...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
3 . Training (Chief Staff or Assist Manager)
1. วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมทักษะของพนักงาน รวมถึงการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ 1-1. ช่วยจัดทำนโยบายการฝึกอบรมทักษะ และแผนการอบรมประจำปี 1-2. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำเดือน และดำเนิน...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
4 . Senior Programmer
• Identify/analyze/capture and propose project requirements from users • Design , make specification and develop • Prepare and manage project content •Manage outsource, vendors and in-house develop...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
5 . Environment Staff
-Supplier Environment Evaluation -การประเมิน Supplier ทางด้านสิ่งแวดล้อม Chemical sudstances -การสำรวจสารเคมีในผลิตภัณฑ์ ISO 14001 Internal Audit -ตรวจสอบประเมินภายใน ISO 14001 -Support Envi...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
6 . Supervisor Injection Mold
=> Supervisor 2 persons.(Injection Mold) Set daily weekly Monthly objective and communicate them to employees Oversee and coach employees Submit report on pertormannce and progress

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
7 . ช่างเทคนิค
1 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบทำความเย็นในโรงงาน, ระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร ,ปัมน้ำ และเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ 2 ควบคุมงานก่อสร้างติดตั้งเพิ่มเติมในโรงงาน 3 เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรแล...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
8 . Mold Part Engineer
1 ติดตามแม่พิมพ์หลังการ Mass Production 2 ทำการ Review Part History Data report ของม่พิมพ์ โดยการตรวจสอบแม่พิมพ์ เพื่อดำเนินการ Update data ให้เป็นปัจจุบัน 3 รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแม่พิมพ์ ภา...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ต.ค. 60
9 . Press Part Engineer
=> Press part Engineer (Amgr or Sr.Engineer or Engineer) 2 pers. 1 สามารถกำหนด Detail ในการทำแม่พิมพ์ 2 จัด EQCD Meeting 3 ตรวจสอบ 2D หรือ 3D ของแม่พิมพ์ 4 ตรวจสอบ Press Die 5 Follow Press Die...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
21 ต.ค. 60
10 . Product Engineer (Mechanical part)
1. Working with Japanese designer for startup new product. 2. Analyze root cause of failure in production line and then find out the solution. 3. Cost reduction for a Mechanical part (VE). 4. Evalu...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
11 . Leader Press
- Production control (Control and manage production staff) Training and start up new product etc. - Administration support, Leader ship skill

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ต.ค. 60
12 . Total Value Engineer (Engineer or Senior Engineer or Chief Engineer)
1 Analysis and countermeasure of quality problems (copy machine / parts) 2 Cost reduction (VE) Kaizen / can read mechanical drawing 3 Judgement of Die sample of parts/ EQCD meeting etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ต.ค. 60
13 . Production Engineer (Mechanical & Electronic Tooling Design)
Mechanical • Design the mechanical and automation machine and Release drawing and part list. Electrical • Electronic Circuit Design and Circuit Board (PCB) Design , Design electrical control. -U...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ต.ค. 60
14 . Production Engineer (Mechanical and Electronic)
1. Work to perform the periodic inspection of Mechanic of tooling and Electrical of tooling. 2. Analysis and improvement of data related to PM- maintenance 3. Improvement activities for not stoppi...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ต.ค. 60
15 . Product Engineer (Electronic)
1. Establish manufacturing processes of copying machine 2. Analyze quality matter and take measures 3. Cost reduction planning 4. Process design for electric part

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ต.ค. 60
16 . Chief Staff or Assist Manager (Small Group & Kaizen Activity)
1. Make plans of all company production Innovation (control kaizen activity od all company / support production dept.) 2. Performance KPI control & report to japan head quarters (summarize performan...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
17 . ช่างเทคนิค แม่พิมพ์โลหะ
- สามารถปรับแต่ง/ติดตั้ง Die กับเครื่อง press ได้ - เข้าใจระบบการทำงานของแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี เช่น Progressive Die, Single Die, Compound Die เป็นต้น - ดูแลซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
21 ต.ค. 60
18 . Purchasing (Staff or Senior Staff)
1. Internal and external corperation (ประสานงานภายในและภายนอก) 2. Track the status of any orders (ติดตามสถานะของคำสั่งซื้อ) 3. Demonstrable experience in negotiation price (มีประสบการณ์ในการเจรจาและ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ต.ค. 60
19 . Translator (Japanese Language)รับสมัครด่วน !
1) Translate the conversation between Japanese and Thai staff 2) Translate the document from Japanese into Thai or vice versa

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
20 . PCB Engineerรับสมัครด่วน !
Support FLT Machine Analysis circuit board fail Reduce false and modify program Check spare part and inform team

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ