เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Engineer (Electrical)
1. Establish manufacturing processes of copying machine 2. Analyze quality matter and take measures 3. Cost reduction planning 4. Process design for electric part

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 ก.พ. 60
2 . PCB Engineer
1. ดูแลกระบวนการผลิต SMT 2. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครื่องจักร SMT และ MI Process 3. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต PCB 4. เริ่ม NEW Model 5. ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรด้วย PLC

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 ก.พ. 60
3 . Staff (Small Group & Kaizen Activity)
1. Make plans of all company production Innovation (control kaizen activity od all company / support production dept.) 2. Performance KPI control & report to japan head quarters (summarize performan...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 ก.พ. 60
4 . ช่างเทคนิค แม่พิมพ์โลหะ
- สามารถปรับแต่ง/ติดตั้ง Die กับเครื่อง press ได้ - เข้าใจระบบการทำงานของแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี เช่น Progressive Die, Single Die, Compound Die เป็นต้น - ดูแลซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 ก.พ. 60
5 . Product Engineer (Mechanical)
1. Analysis root cause in production line, and find out the solution. 2. Improve process capability and control productivity in line. ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 ก.พ. 60
6 . Engineer Injection Process
1.Knowledge for Mold set up 2.Knowledge for adjust condition 3.Kaizen Process

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ก.พ. 60
7 . Analysis Staff
Environment and facility Law Knowledge ทำงานด้านการวิเคราะห์ ควบคุม การใช้พลังงานในโรงงาน Analysis of facility data and solution of Energy มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Facility โรงงาน รวมถึงกฎหมายด้านส...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ก.พ. 60
8 . Assist Manager (Press)
- Control & manage die maintenance follow process of PM Plan - Investigation for root cause of die problem. - Find method of temporary & permanent action - Control and manage drawing and die modif...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ก.พ. 60
9 . พนักงานฝ่ายผลิต
เปิดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ => สัมภาษณ์วันที่ จันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า เวลา 09.00 น. รอบบ่าย เวลา 12.00 น. *** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดมาไม่ตรงกับช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด ทางบริษัท...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
300 อัตรา
27 ก.พ. 60
10 . Manager / Assist Manager
To audit adequacy of Business operations and confirm all operations are conducted properly according to the work flow at least every 3 months and follow up all results with sureness to consult busines...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
27 ก.พ. 60
11 . Total Value Engineer (Engineer or Senior Engineer)
=> Product Engineer(Engineer,Senior Engineer,Chief Engineer) Mechanical 1. วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพของเครื่องถ่ายเอกสารและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 2. การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณท์ในแนวความคิดของ (VE...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
27 ก.พ. 60
12 . System Engineer
ดูแลระบบโครงสร้างของ part/ unit / product (part list) หรือ รุ่นที่ผลิต โดยใช้ระบบควบคุมที่มีระบบฐานข้อมูลและ Software ช่วยในการตรวจสอบชิ้นส่วนรวมถึงการประกอบผิดรุ่น หรือการลืมประกอบ ชิ้นส่วน part,unit...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
27 ก.พ. 60
13 . BOI Staff
1. To control MML / Formula / Cut stock / V Report / EMT / Import shipment 2. Coordinate with concern Department / persons smoothly 3. Synchronization for BOI privilege and import operation

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ก.พ. 60
14 . Purchasing (Staff or Senior Staff)
Delivery control ECN control Cost reduction activity Kaizen acttivity (Stock, Lead time, Purchasing route) with another Department and Supplier (Thai / Over sea) by active communication Follow up...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
27 ก.พ. 60
15 . Tooling Engineer
1.รวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร์ใหม่มาใช้ในขบวนการผลิต 2.นำเข้า และออกแบบ จัดทำเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในขบวนการผลิตตามกำหนดระยะเวลา 3.แก้ไขซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดปัญหาขึ้นในขบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ