เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างควบคุมระบบ Utility และ Boiler
1.ดูแลงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ดูแลระบบน้ำปะปาและระบบสุขาภิบาลภายในโรงงาน 3.ดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศภายในโรงงาน 4.ดูแลระบบงานเครื่องกล เช่น ระบบ Boiler, Air compressor, และระบบ Mo...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท + ค่าตำแหน่ง
13 ธ.ค. 60
2 . QA Operator เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานองครักษ์)
1. ทวนสอบกระบวนการรับวัตถุดิบ และส่งออกสินค้าขึ้นตู้ให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย ตามข้อกำหนด ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหารของลูกค้า กรมปศุสัตว์ และประเทศคู่ค้า 2. สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องช...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ธ.ค. 60
3 . Engineering Manager โรงงานอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี
*Main Job 1. To responsible for leading and supervising a team of engineering as they develop, test, modify, and create solutions to technical problems. To ensure Feed Mill facility and machinery is ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
4 . Buyer
• Develop and support the implementation of efficient sourcing and category management strategies to improve operational performance and ensures compliance with procurement policies and procedures. •...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ธ.ค. 60
5 . Programmer
- Develop and implement assignment independently within timeframe - Analyze new business requirement or existing system, preform gap analysis, present to both internal and external teams - Produce a...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
6 . Maintenance Planner ประจำโรงงานแปรรูปอาหารรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้เหมาะสมทั้ง แผนการซ่อมบำรุง และระยะเวลา 2.วางแผนให้ช่างตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร (Inspector Machine) ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างดี 3.ทำ KANB...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 + ค่าตำแหน่ง
13 ธ.ค. 60
7 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรอาวุโส ประจำโรงงานแปรรูปอาหารUrgently Required !
1.สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในสายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทั้งหมดและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้ 3.การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 + ค่าตำแหน่ง
13 ธ.ค. 60
8 . R & D Supervisor ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร อ.องครักษ์
1. Responsible in ensuring the implementation of R & D goals and objectives for customer satisfaction and company’s wellbeing. 2. Closely works with the Asian Sales Manager on the activities relate...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
9 . Assistant Feed Sales Manager
- The Assistant Feed Sales Manager is Responsible for Selling Poultry Feed products and service to prospective and established customers in the poultry farm business, with a specific focus within the ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
10 . ล่ามพม่า - HR Coordinator Burmese (Non-Thai) ประจำโรงงานลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเป็นล่ามเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน - อบรมพนักงานเข้าใหม่และประจำปี(ในส่วนงาน Non-Thai) - ประสานงาน/แปลเอกสารให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องที่ฝ่ายบุคคลและหัวห...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ
13 ธ.ค. 60
11 . Process Development Supervisor
1.Works closely with Production and R&D. 2.Identify and troubleshoot process-related issues. 3.Evaluate current processes and provide recommendations. 4.Design and develop processes to optimize eff...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ธ.ค. 60
12 . QA Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์
- ประกันคุณภาพ และควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ Specification กำหนด - วางแผนการทำ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
13 . Production Supervisor / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
1) ควบคุมการผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต 2) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิต 3) ควบคุมดูแลระบบการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร และระบบค...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร (Operator) ประจำโรงงาน อ.องครักษ์
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานสภาพการทำงาน รวมถึง ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ตำแหน่งเดือนละ 2,000 บาท ไม่รวม OT, ค่ากะ
13 ธ.ค. 60
15 . หัวหน้างานแผนกผลิต / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต - ควบคุมและตรวจสอบเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
13 ธ.ค. 60
16 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในกรณีมี Breakdown ของเครื่องจักร 2.วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกรณีที่มี Breakdown ของเครื่องจักร 3.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตาม PM Plan 4.ทำงานอื่น ๆ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท + ค่าตำแหน่ง
13 ธ.ค. 60
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ