เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineering Manager โรงงานอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี
*Main Job 1. To responsible for leading and supervising a team of engineering as they develop, test, modify, and create solutions to technical problems. To ensure Feed Mill facility and machinery is ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
2 . Buyer
• Develop and support the implementation of efficient sourcing and category management strategies to improve operational performance and ensures compliance with procurement policies and procedures. •...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ต.ค. 60
3 . Recruitment Supervisor (หัวหน้างานสรรหา-ว่าจ้าง) ประจำโรงงานองครักษ์
1.วางแผนและดำเนินการรับสมัคร สรรหาคัดเลือก และทำสัญญาว่าจ้างพนักงานรายวันตามอัตรากำลังของบริษัทฯ 2.ควบคุมและตรวจสอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามสัญญาจ้างของบริษัทฯ 3.ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อก...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ต.ค. 60
4 . พนักงานขับรถธุรการ (Driver) ประจำโรงงานลำลูกกา จ.ปทุมธานี
1.ส่งเอกสารตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งภายใน,ภายนอกบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ 2.รับพนักงานบริษัทฯ ทำงานล่วงเวลา,เข้าสัมมนา,ทั้งภายใน&ภายนอกบริษัทฯ 3.รับส่งลูกค้ามาเยี่ยมชมบริษัทฯ และโรงงาน รวม...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ
20 ต.ค. 60
5 . Programmer
- Develop and implement assignment independently within timeframe - Analyze new business requirement or existing system, preform gap analysis, present to both internal and external teams - Produce a...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
6 . Maintenance Planner ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร จำนวนมากรับสมัครด่วน !
1.สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้เหมาะสมทั้ง แผนการซ่อมบำรุง และระยะเวลา 2.สามารถวางแผนให้ช่างตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร (Inspector Machine) ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างด...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ค่าตอบแทนสูง
20 ต.ค. 60
7 . ช่างซ่อมบำรุงอาวุโส ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร จำนวนมากUrgently Required !
1. สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในสายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทั้งหมดและอุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้ 3. การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตามแ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ค่าตอบแทนสูง
20 ต.ค. 60
8 . R & D Supervisor ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร อ.องครักษ์
1. Responsible in ensuring the implementation of R & D goals and objectives for customer satisfaction and company’s wellbeing. 2. Closely works with the Asian Sales Manager on the activities relate...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ต.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer) ประจำฟาร์มชลบุรี
1.ดำเนินการรับสมัคร สรรหาคัดเลือก และทำสัญญาว่าจ้างพนักงานรายวันตามอัตรากำลังของบริษัทฯ ในส่วนงานฟาร์ม 2.จัดหาและดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของพนักงานรายวัน 3.จัดเตรียมและดูแลเอกสารที่...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ค่าตำแหน่ง
20 ต.ค. 60
10 . ล่ามพม่า - HR Coordinator Burmese (Non-Thai) ประจำโรงงานลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเป็นล่ามเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน - อบรมพนักงานเข้าใหม่และประจำปี(ในส่วนงาน Non-Thai) - ประสานงาน/แปลเอกสารให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องที่ฝ่ายบุคคลและหัวห...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ
20 ต.ค. 60
11 . Process Development Supervisor
1.Works closely with Production and R&D. 2.Identify and troubleshoot process-related issues. 3.Evaluate current processes and provide recommendations. 4.Design and develop processes to optimize eff...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ต.ค. 60
12 . Production Supervisor / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
1) ควบคุมการผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต 2) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิต 3) ควบคุมดูแลระบบการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร และระบบค...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร (Operator) ประจำโรงงาน อ.องครักษ์
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานสภาพการทำงาน รวมถึง ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ตำแหน่งเดือนละ 2,000 บาท ไม่รวม OT, ค่ากะ
20 ต.ค. 60
14 . Accounting Officer / สำนักงานใหญ่ (ซ.ลาดพร้าว71 กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
บัญชีทั่วไป - กระทบยอดบัญชีธนาคาร และจัดทำรายละเอียด - จัดทำสรุปแบบยืน ภงด 3,53 , ภงด 50, 51 และ อื่นๆ พร้อมกระทบยอดรายการ - บันทึกค่าใช้จ่าย ต่างๆและรายการปรับปรุง ฯลฯ - จัดเตรียม และ ต...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
20 ต.ค. 60
15 . หัวหน้างานแผนกผลิต / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต - ควบคุมและตรวจสอบเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
20 ต.ค. 60
16 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ช่างไฟฟ้า,ช่างดูแลระบบทำความเย็น,รับสมัครด่วน !
1. P.M. (Preventive Maintenance , M/C ) 2. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น (Refrigeration system) 3. ควบคุมระบบ (Utility system, Air Compressor, Boiler) 4. ควบคุมระบบไฟฟ้า Control & ไฟฟ้ากำลัง

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ