เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (โยธา) ภาคสนาม
1.รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน 2.รับผิดชอบในการเขียนแบบให้ตรงตามความต้องการ เพื่อที่จะนำเสนองานต่อลูกค้า 3.นำเสนอข้อมูลสำหรับการจัดทำงบประมาณการก่อสร้าง...

บริษัท ชนะ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
15 ธ.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ