เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ และเวลาที่กำหนด - ติดต่อประสานงานระหว่างผู้รับเหมากับวิศวกรควบคุมโครงการ - ปฏิบัติและควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้มีความปลอดภัยในการทำงาน และอยู่ในมาตรฐานเรื่องค...

บริษัท ชนะ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ