เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกสโตร์(งานก่อสร้าง)
- รับผิดชอบและควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของบริษัท - มอบหมายงาน ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงาน Support & Preparation (SP) เพื่อให้การเตรียมงานสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการทำงานได้ผลลัพ...

บริษัท ชนะ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ