เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Operation Supervisor
- รับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดต่างๆ ของหน่วยงาน - รับผิดชอบจัดทำงบประมาณการก่อสร้างแต่ละโครงการให้อยู่ในต้นทุนผลิต และลดการสูญเสียของวัตถุดิบ ของบริษัท - รับผิดชอบควบคุม มอบหมายงานและตรวจสอบ Site ...

บริษัท ชนะ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ