เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
1.1 รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน 1.2มอบหมายงาน ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา (Subcontractor) เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ตามงบประมาณ คุณภาพ และแผนท...

บริษัท ชนะ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ