เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Kyocera Display (Thailand) Co., Ltd.
29 ก.ค. 59

Kyocera Display (Thailand) Co., Ltd.
29 ก.ค. 59
3 . Purchasing StaffUrgently Required !
- จัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ/oversea purchasing

Kyocera Display (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
29 ก.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ