เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Kyocera Display (Thailand) Co.,Ltd
1 ตำแหน่ง
1 ธ.ค. 58
2 . Engineer Urgently Required!!
- ดูแลงานประกันคุณภาพสินค้า ก่อนส่งให้แก่ลูกค้า

Kyocera Display (Thailand) Co.,Ltd
5 อัตรา
1 ธ.ค. 58
3 . Purchasing Staff Urgently Required!!
- จัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ/oversea purchasing

Kyocera Display (Thailand) Co.,Ltd
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
1 ธ.ค. 58
4 . Evaluation Engineer Urgently Required!!
Analysis and evaluation NG.Products

Kyocera Display (Thailand) Co.,Ltd
2 ตำแหน่ง
1 ธ.ค. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ