เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
6 พ.ค. 58
2 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1.ขับรถส่งของให้กับลูกค้า และส่งโกดังเช่า 2.ใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการตัก เคลื่อนย้ายของขึ้นรถ 3.ควบคุมดูแลทำความสะอาด ให้มีการตรวจสภาพและซ่อมแซมรถตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
6 พ.ค. 58

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
6 พ.ค. 58

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
3 อัตรา
6 พ.ค. 58
5 . Pharmacist Supervisor
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของ Line การผลิตยาปราศจากเชื้อ (น้ำเกลือ) และอาหารทางการแพทย์ (1 อัตรา) - ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของฝ่าย QC การผลิตยาปราศจากเชื้อ (น้ำเกลือ) และอาหารทางการแพทย์ (1 อัตรา) ...

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
3 อัตรา
6 พ.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ