เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประเมินและพัฒนาบุคลากร ด่วนมาก!!
1.การจัดการ ดูแลระบบสมรรถนะทักษะของบุคลากร 2.ดูแลรับผิดชอบการประเมินทักษะ (Skill Matrix Evaluation)ของพนักงานส่วนปฏิบัติการ 3.ติดตามแผนงานการประเมิน สรุปการประเมิน 4.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
24 ก.ค. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
24 ก.ค. 57
3 . Engineering Supervisor ด่วนมาก!!
- Facility 1 position - Utility 1 position

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
เงินเดือน depends on company structure / experience
24 ก.ค. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
24 ก.ค. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ