เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
2 . พ่อบ้านรับสมัครด่วน !
ดูแลความสะอาดภายในอาคารที่ทำงาน ตกแต่งสถานที่ ตกแตกแต่งสวน

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
เงินเดือน depends on company structure / experience
9 ธ.ค. 59
4 . Senior Technician / Technician รับสมัครด่วน !
Senior Technician 1 อัตรา Technician 4 อัตรา

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
5อัตรา
9 ธ.ค. 59

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
9 ธ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ