เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ด่วนมาก!!
- ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท - ติดต่องานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ย. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
19 ก.ย. 57
3 . Production Supervisor
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของ Line การผลิตยาปราศจากเชื้อ (น้ำเกลือ) และอาหารทางการแพทย์

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ย. 57
4 . Engineering Supervisor ด่วนมาก!!
- Facility 1 position - Utility 1 position

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
เงินเดือน depends on company structure / experience
19 ก.ย. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
19 ก.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ