เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ด่วนมาก!!
- ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท - ติดต่องานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
27 ส.ค. 57
2 . Engineering Supervisor ด่วนมาก!!
- Facility 1 position - Utility 1 position

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
เงินเดือน depends on company structure / experience
27 ส.ค. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
27 ส.ค. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 57
5 . Pharmacist Supervisor
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของ Line การผลิตยาปราศจากเชื้อ (น้ำเกลือ) และอาหารทางการแพทย์ (1 อัตรา) - ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของฝ่าย QC การผลิตยาปราศจากเชื้อ (น้ำเกลือ) และอาหารทางการแพทย์ (1 อัตรา)

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
27 ส.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ