เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
23 พ.ค. 58
2 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1.ใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการตัก เคลื่อนย้ายของขึ้นรถ 2.ควบคุมดูแลทำความสะอาด ให้มีการตรวจสภาพและซ่อมแซมรถตามที่ได้รับมอบหมาย 3.งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
23 พ.ค. 58

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
23 พ.ค. 58

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
23 พ.ค. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ