เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประเมินและพัฒนาบุคลากร ด่วนมาก!!
1.การจัดการ ดูแลระบบสมรรถนะทักษะของบุคลากร 2.ดูแลรับผิดชอบการประเมินทักษะ (Skill Matrix Evaluation)ของพนักงานส่วนปฏิบัติการ 3.ติดตามแผนงานการประเมิน สรุปการประเมิน 4.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
29 ก.ย. 57
2 . Production Supervisor
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของ Line การผลิตยาปราศจากเชื้อ (น้ำเกลือ) และอาหารทางการแพทย์

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
29 ก.ย. 57
3 . Engineering Supervisor ด่วนมาก!!
- Facility 1 position - Utility 1 position

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
เงินเดือน depends on company structure / experience
29 ก.ย. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
29 ก.ย. 57
5 . Pharmacist Supervisor
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของ Line การผลิตยาปราศจากเชื้อ (น้ำเกลือ) และอาหารทางการแพทย์ (1 อัตรา) - ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของฝ่าย QC การผลิตยาปราศจากเชื้อ (น้ำเกลือ) และอาหารทางการแพทย์ (1 อัตรา)

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
29 ก.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ