เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พ่อบ้าน / แม่บ้านรับสมัครด่วน !
ดูแลความสะอาดภายในอาคารที่ทำงาน ตกแต่งสถานที่ ตกแตกแต่งสวน

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
22 ส.ค. 59
2 . 1.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ / 2.พนักงานคลังสินค้า
1.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ - ใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการตัก เคลื่อนย้ายของขึ้นรถ - ควบคุมดูแลทำความสะอาด ให้มีการตรวจสภาพและซ่อมแซมรถตามที่ได้รับมอบหมาย - งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.พนักงานคลังสินค้...

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
22 ส.ค. 59

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
22 ส.ค. 59
4 . นักวิเคราะห์ R&D, QAรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ วิจัย อาหารและยา

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 59

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
22 ส.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ