เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ทำหน้าที่รับ-จ่ายเงินภายในบริษัท ดูแลการซื้อ-ขายวัสดุ Recycle สรุปข้อมูลการเบิกเงิน-รับเงิน

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
30 มิ.ย. 58

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
30 มิ.ย. 58

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
3 อัตรา
30 มิ.ย. 58

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
30 มิ.ย. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ