เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ - ใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการตัก เคลื่อนย้ายของขึ้นรถ - ควบคุมดูแลทำความสะอาด ให้มีการตรวจสภาพและซ่อมแซมรถตามที่ได้รับมอบหมาย - งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.พนักงานคลังสินค้...

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
25 ต.ค. 59

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
เงินเดือน depends on company structure / experience
25 ต.ค. 59
3 . Senior Technician / Technician รับสมัครด่วน !
Senior Technician 1 อัตรา Technician 4 อัตรา

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
5อัตรา
25 ต.ค. 59

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
25 ต.ค. 59

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
25 ต.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ