เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Assurance Manager ด่วนมาก!!
Responsible for ensuring that the company meets nationally recognized and customer standards for the quality of the product.This will include all the quality assurance of incoming raw materials,proces...

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
24 ธ.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ด่วนมาก!!
- ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท - ติดต่องานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
24 ธ.ค. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
24 ธ.ค. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
24 ธ.ค. 57

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
3 อัตรา
24 ธ.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ