เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
22 ก.พ. 60

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
22 ก.พ. 60
3 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานของ Line การผลิตอาหารทางการแพทย์ (Enteral Nutrition )

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
22 ก.พ. 60
4 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ - ใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการตัก เคลื่อนย้ายของขึ้นรถ - ควบคุมดูแลทำความสะอาด ให้มีการตรวจสภาพและซ่อมแซมรถตามที่ได้รับมอบหมาย - งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.พนักงานคลังสินค้...

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
22 ก.พ. 60

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
5 อัตรา
22 ก.พ. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ