เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม่บ้าน ด่วนมาก!!!
ดูแลความสะอาดภายในอาคารที่ทำงาน

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
27 พ.ย. 58
2 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์แผนก QC (ชาย) ด่วนมาก!!!
- จัดเตรียมอุปกรณ์การสุ่มและการทดสอบ - สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและหลังจากผลิตเสร็จแล้ว - จัดเก็บ เบิกจ่ายตัวอย่างยา - ตรวจสอบปริมาณคงเหลือของสาร อุปกรณ์ที่ใช้

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
27 พ.ย. 58

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
27 พ.ย. 58

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
27 พ.ย. 58

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
27 พ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ