เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
10 ก.พ. 59
2 . Training Officer (ยินดีรับนศ.จบใหม่)
ด่วนมาก!!!

• ประสานงานการจัดฝึกอบรมและสามารถเป็นวิทยากรได้ • ดำเนินการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ • ทำเอกสารส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
10 ก.พ. 59

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
10 ก.พ. 59

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
10 ก.พ. 59

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
10 ก.พ. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ