เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ส่วนค่าจ้างและเงินเดือน
- รวบรวมและจัดทำข้อมูลพนักงานเข้า-ออก - รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินเดือน - นำส่งแบบสมทบประกันสังคม,ภงด.1 - ตรวจเช็คเวลาเข้า-ออกพนักงาน

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
26 พ.ย. 58
2 . Smart Receptionist Urgently Required !!
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อภายในบริษัทฯ • แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
26 พ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• ดูแลรับผิดชอบ เรื่องการบันทึกรายการซื้อ-ขายเงินสกุล รายการรับ-จ่ายเงินอื่นๆในระบบบัญชี และปิดบัญชีประจำวัน • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร • จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ คงค้าง และ ติดตามรายกา...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ด่วน!!)
1. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2. ตรวจนับ และจัดเก็บเงินตราต่างประเทศ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
26 พ.ย. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ