เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินตราต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่) ด่วนมาก !!
1. ตรวจสอบ จัดเรียง และจัดเก็บเงินตราทั้งเงินไทยและเงินต่างประเทศ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
5 ก.พ. 59
2 . Smart Receptionist
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อภายในบริษัทฯ • แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
5 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ประจำสาขา)
1. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2. ตรวจนับ และจัดเก็บเงินตราต่างประเทศ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
5 ก.พ. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ