เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินตราต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ จัดเรียง และจัดเก็บเงินตราทั้งเงินไทยและเงินต่างประเทศ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
17 ส.ค. 60
2 . Call Center
- แนะนำบริการ และให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม - รับฟังปัญหา ข้อข้องใจ และข้อเสนอแนะของลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
17 ส.ค. 60
3 . Smart Reception Officer
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อภายในบริษัทฯ • แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ • ดูแลคิวจัดคิวลูกค้าที่มาใช้บริการ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
17 ส.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ประจำสาขา)
1. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2. ตรวจนับ และจัดเก็บเงินตราต่างประเทศ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
17 ส.ค. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ