เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Smart Receptionist
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อภายในบริษัทฯ • แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ • ดูแลคิวจัดคิวลูกค้าที่มาใช้บริการ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
25 มิ.ย. 59
2 . Client Service
- ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตอบข้อซักถามและแจ้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการธุรกรรมแลกเปลี...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
25 มิ.ย. 59
3 . Recruitment Officer
สรรหาว่าจ้าง - สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรกำลังคนของบริษัท - ติดต่อประสานงานและหาช่องทางสรรหาว่าจ้างตามเว็บไซต์ต่างๆ - ทำการนัดสัมภาษณ์งานผู้สมัคร - ทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงานเข้าใหม่ - ปฐมนิเทศพนักงานใ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ประจำสาขา)
1. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2. ตรวจนับ และจัดเก็บเงินตราต่างประเทศ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
25 มิ.ย. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ