เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการรับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน - ตรวจเช็คและจัดทำสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน และการทำงานในวันหยุด (OT) - ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ เป็นต้น - ดูแลงานเอกสารภายในของแ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
23 มิ.ย. 60
2 . พนักงานคีย์ข้อมูล (Part – Time ) สัญญา 3 เดือน รับสมัครด่วน !
คีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย **ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 300 บาท/วัน
22 มิ.ย. 60
3 . Call Center
- แนะนำบริการ และให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม - รับฟังปัญหา ข้อข้องใจ และข้อเสนอแนะของลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
22 มิ.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีรับ-จ่าย - ออกใบเสร็จ - จัดทำรายการกระทบยอดบัญชี - จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย เช็ค หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย - จัดทำและตรวจสอบการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ. 30, ภธ. 40 - จัดทำบัญชีรายก...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
22 มิ.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ประจำสาขา)
1. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2. ตรวจนับ และจัดเก็บเงินตราต่างประเทศ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
22 มิ.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ