เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Administrator
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายอาคารสถานที่ ผู้รับเหมา - ดูแล ติดตาม ผลการดำเนินงานของผู้รับเหมา - รับเรื่อง ตรวจสอบ และติดต่อซ่อมแซมพื้นที่สาขาและส่วนที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินงานอ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
27 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ส่วนค่าจ้างและเงินเดือน
- รวบรวมและจัดทำข้อมูลพนักงานเข้า-ออก - รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินเดือน - นำส่งแบบสมทบประกันสังคม,ภงด.1 - ตรวจเช็คเวลาเข้า-ออกพนักงาน

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
27 พ.ค. 59
3 . Call Center
- แนะนำบริการ และให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม - รับฟังปัญหา ข้อข้องใจ และข้อเสนอแนะของลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
27 พ.ค. 59
4 . Recruitment Officer
สรรหาว่าจ้าง - สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรกำลังคนของบริษัท - ติดต่อประสานงานและหาช่องทางสรรหาว่าจ้างตามเว็บไซต์ต่างๆ - ทำการนัดสัมภาษณ์งานผู้สมัคร - ทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงานเข้าใหม่ - ปฐมนิเทศพนักงานใ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ค. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ