เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( Full Time )
ดูแลงานเอกสารธุรการทั้วไปและประสานงานภายในองค์การและนอกองค์การที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นปาลิตา สาขาอยุธยา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงกันได้
21 พ.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ