เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( Full Time )
ดูแลงานเอกสารธุรการทั่วไปและประสานงานภายในองค์การและนอกองค์การที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า และ สมาชิก เก็บข้อมูลลูกค้า และให้ ข้อมูลได้ เป็นต้น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นปาลิตา สาขาอยุธยา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ