เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( Part -Time )
ดูแลงานเอกสารธุรการทั้วไปและประสานงานภายในองค์การและนอกองค์การที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ็นได แอนด์ คอนซัลแทนท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงกันได้
17 พ.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ