เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์
1 )ดูแลงานเอกสารธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 2 )ประสานงานภายในองค์การและนอกองค์การที่เกี่ยวข้อง 3 )ติดต่อประสานงานและบริการลูกค้า เป็นต้น

บริษัท เซ็นได แอนด์ คอนซัลแทนท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงกันได้
21 ต.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ