เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง และ ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง
1. วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. เตรียมความพร้อมในการซ่อมเครื่องจักร (อะไหล่/เครื่องมือ/วิธีการทำงาน) 3. ซ่อมเครื่องจักรที่เสีย 4. ทำงานตามร้องขอ 5. ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนฝ่ายผลิต 6. งา...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 57
2 . Planning Supervisor
-To manage job function of PC, LGT. -Provide the optional production planning, material planning and F/G Shipping planning to meet customer's requirement and factory's expectation. - Provide facto...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ส.ค. 57
3 . Finance & Accounting Manager
1. Planning items •Development of company budget plans and financial closing adjustment •Adjustment of fixed assets based on the Regulations for the Management of Fixed Assets •Control of real esta...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ส.ค. 57
4 . QA Staff

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ส.ค. 57
5 . QA Asst.Manager
1.Planning •Assistant to manage QA Function (RM, SPC, Inspection, ISO, Calibration) •Assistant to manage QA Equipment •Non-conformity product and process monitoring •Quality Training and up s...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ส.ค. 57
6 . BOI Supervisor
-Take responsible about BOI, Import & Export job as assigned by superior. -Manage and take action when necessary, for company and subsidiaries for dealing with all BOI and/or customs issues. -Prepar...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ส.ค. 57
7 . Maintenance Staff
- Create MMS (maintenance management system) software project. - Spare part control. - Maintenance work order register and recording. - Report the maintenance cost repairing. - Daily report, weekl...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
22 ส.ค. 57
8 . Export Supervisor
1. Take care oversea customers. 2. Prepare delivery plan and booking shipment with freight forwarder (Air & Sea freight)as customer requirement. 3. Issues invoice & shipping document to freight forw...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน negotiable
22 ส.ค. 57

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ส.ค. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ