เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Staff
1. Account receivable: Ensure and record sales invoice. 2. Account Payable: Ensure and record. 3. Output VAT record and VAT report preparation. 4. Document filing and control, etc.

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ส.ค. 59
2 . QA Staff

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ส.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ