เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Environment Supervisor
1.Update safety & environmental law and assessing the consistency of the law. 2.Implement waste management system. 3.Environmental aspect assessment and follow up significant aspect. 4.Follow up en...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 มี.ค. 60
2 . QA Staff

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 มี.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ