เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Staff

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ก.พ. 60
2 . Warehouse Operator พนักงานคลังสินค้า
1. ช่วยงานหัวหน้าให้ได้ตามเป้าหมายงานคลังสินค้า 2. รับงานและจ่ายงาน 3. ควบคุมวัตถุดิบ (ควบคุมงานนำเข้ารายวัน) และรับงานตรงตามเวลาที่กำหนด 4. เก็บรักษาความสะอาดและให้เป็นระเบียบตลอดเวลา 5. ร่วมรับผ...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
22 ก.พ. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ