เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Engineer
-Assisting Manufacture Manager to ensure the smooth operation of all shift work. -Analyze and solve problem relating to process abnormalities -Develop work skill of sub-ordinates for productivity i...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ย. 57
2 . Chief Operator
-ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน -ควบคุมเครื่องจักรการผลิต -ควบคุมพนักงานให้ปฎิบัติงานตาม WI -ตรวจเช็คงานก่อนเริ่มกระบวนการผลิต -ตรวจเช็คงาน Reject เพื่อหาแนวทางแก้ไข วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิ...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
3 . ช่างซ่อมบำรุง และ ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง
1. วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. เตรียมความพร้อมในการซ่อมเครื่องจักร (อะไหล่/เครื่องมือ/วิธีการทำงาน) 3. ซ่อมเครื่องจักรที่เสีย 4. ทำงานตามร้องขอ 5. ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนฝ่ายผลิต 6. งา...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 57
4 . Finance & Accounting Manager
1. Planning items •Development of company budget plans and financial closing adjustment •Adjustment of fixed assets based on the Regulations for the Management of Fixed Assets •Control of real esta...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
12 ก.ย. 57
5 . QA Staff

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
12 ก.ย. 57
6 . QA Asst.Manager
1.Planning •Assistant to manage QA Function (RM, SPC, Inspection, ISO, Calibration) •Assistant to manage QA Equipment •Non-conformity product and process monitoring •Quality Training and up s...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
12 ก.ย. 57
7 . BOI Supervisor
-Take responsible about BOI, Import & Export job as assigned by superior. -Manage and take action when necessary, for company and subsidiaries for dealing with all BOI and/or customs issues. -Prepar...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
12 ก.ย. 57
8 . Maintenance Staff
- Create MMS (maintenance management system) software project. - Spare part control. - Maintenance work order register and recording. - Report the maintenance cost repairing. - Daily report, weekl...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
12 ก.ย. 57
9 . Export Supervisor
1. Take care oversea customers. 2. Prepare delivery plan and booking shipment with freight forwarder (Air & Sea freight)as customer requirement. 3. Issues invoice & shipping document to freight forw...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน negotiable
12 ก.ย. 57

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
12 ก.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ