เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด
- ควบคุม Action Plan ให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการแผนการตลาดกำหนดไว้ - ดูแลส่วนงานประชาสัมพันธ์ - สามารถเขียน Content ข่าว - วางแผนงานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ควบคุมสื่อ PR ให้เป็นไปตามแผนงาน -รับผิดชอบงา...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (ด่วนมาก)
1.สำรวจความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน 2.จัดฝึกอบรมภายใน/ภายนอก 3.บันทึกประวัติการฝึกอบรม 4.สรุปเอกสารรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
เงินเดือน 15,000
1 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่เลขานุการ
-ดูแลจัดการเรื่องการประชุมของบริษัท -ดูแลข้อมูลบริษัท อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อบังคับต่างๆ -มีความรู้เรืองหลัทรัพย์

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
1 ส.ค. 58
4 . Area Retail Manager
ด่วน!! หลายอัตรา

1. ดูแลเกี่ยวกับงานขายประจำภาค 2. สามารถออกต่างจังหวัดได้ 3. รับผิดชอบด้านการขายประจำภาค

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ส.ค. 58
5 . พนักงานPC (ขายกล้องอุปกรณ์การถ่ายภาพ)
ด่วน!! หลายอัตรา

แนะนำสินค้า (กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร) ขายสินค้า และบริการลูกค้าหลังการขาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
ไม่จำกัดอัตรา
เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง
1 ส.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ