เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ออนไลน์
- พัฒนาเนื้อหาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆในสื่ออนไลน์ - รับผิดชอบดูแลสื่อ Social Network ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น Instragam, Facebook, Youtube เป็นต้น - พัฒนาแคมเปญ หรือกิจกรรมทางการตลาดบน Social Netw...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ (ด่วนมาก)
- ออกแบบงานสร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ก.พ. 59
3 . เลขานุการกรรมการบริษัท
1. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 2. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ และส่วนงานภายในองค์กร 3. จัดทำและรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ หนัง...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
11 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่เซ็คสต๊อดสินค้า
1. ตรวจนับสต๊อดสินค้าตามหน้าร้าน

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ก.พ. 59
5 . พนักงานPC (ขายกล้องอุปกรณ์การถ่ายภาพ)
ด่วน!! หลายอัตรา

แนะนำสินค้า (กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร) ขายสินค้า และบริการลูกค้าหลังการขาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง
11 ก.พ. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ