เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
- วางแผนอัตรากำลังคนประจำปี - สามารถเพิ่มช่องทางในการสรรหาและสามารถเติมเต็มตำแหน่งงานที่ว่างได้ทันตามเวลาที่กำหนด - ติดต่อประสานงาน่กับหน่วยงานราชการ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
2 . Promotion Manager
- จัดทำโปรโมชั่น รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในแต่ละช่องทางการขาย - สำรวจตลาดเพื่อรวบรวมข้อมูล การจัดโปรโมชั่น ของคู่่แข่ง พร้อมทำการวิเคราะห์ - ประสานงานฝ่ายขายและส่งเสริมการขาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
27 มิ.ย. 59
3 . Area Retail Managerรับสมัครด่วน !
กำกับดูแล และบริหารจัดการพนักงานขายให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถเดินทางปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศตามความเหมาะสม

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
27 มิ.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์รับสมัครด่วน !
1.มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดและออกแบบงานกราฟิก 2.มีทักษะในการใช้โปรแกรม ฤกนิำสรสีหะพฟะนพ / ญ้นะนห้นย 3.สามารถใช้ Mac ในการทำงานได้ 4.มีความเข้าใจในหลักการตลาดพื้นฐานบ้างไม่มากก็น้อย 5.ม...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
5 . พนักงานPC (ขายกล้องอุปกรณ์การถ่ายภาพ)รับสมัครด่วน !
แนะนำสินค้า (กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร) ขายสินค้า และบริการลูกค้าหลังการขาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง
27 มิ.ย. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ