เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Area Manager
1.นำนโยบายการขายของผู้บริหารไปสู่ทีมงานขายตามสาขา 2.วางแผนการขายสินค้าตามนโยบายบริษัท 3.จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับสาขา 4.ตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อยของงานภายในสาขา 5.พัฒนาความรู้ในตัวสินค้าแล...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
2 . ผู้จัดการแผนกสำนักตรวจสอบภายใน (ด่วนมาก)
- ดูแลตรวจสอบสต๊อกสินค้า,ปรับยอดสินค้าคงเหลือทรัพย์สินของกิจการสนง.ใหญ่และสาขา - ร่วมพิจารณาความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงของบริษัท - ร่วมมือในการจัดทำคู่มือการทำงานและปรับปรุงคู่มือการทำงานของหน่วยง...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
18 ส.ค. 60
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนการตลาด (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
- สร้างสรรค์ ควบคุม กิจกรรมการสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการขายรวมถึง CSR บริษัท

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
18 ส.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- รับเอกสารใบขอสั่ซื้อ - ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อ - เปิดใบสั่งซื้อสินค้าทั่วไป - ติดตามงานสั่งซื้อค้างส่ง - ตรวจสอบการรับสินค้าควบคู่กับสายงานที่ขอซื้อ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
5 . business system analystรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบ SAP

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ