เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Area Manager
1.นำนโยบายการขายของผู้บริหารไปสู่ทีมงานขายตามสาขา 2.วางแผนการขายสินค้าตามนโยบายบริษัท 3.จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับสาขา 4.ตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อยของงานภายในสาขา 5.พัฒนาความรู้ในตัวสินค้าแล...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 60
2 . ผู้จัดการแผนกสำนักตรวจสอบภายใน (ด่วนมาก)
- ดูแลตรวจสอบสต๊อกสินค้า,ปรับยอดสินค้าคงเหลือทรัพย์สินของกิจการสนง.ใหญ่และสาขา - ร่วมพิจารณาความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงของบริษัท - ร่วมมือในการจัดทำคู่มือการทำงานและปรับปรุงคู่มือการทำงานของหน่วยง...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
26 มิ.ย. 60
3 . Creative &Producer&Cameraman
คิด +ถ่าย + กำกับ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
26 มิ.ย. 60
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนการตลาด (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
- สร้างสรรค์ ควบคุม กิจกรรมการสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการขายรวมถึง CSR บริษัท

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
26 มิ.ย. 60
5 . พนักงานPC (ขายกล้องอุปกรณ์การถ่ายภาพ)รับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้า (กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร) - ขายสินค้า และบริการลูกค้าหลังการขาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,300 + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง
26 มิ.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ