เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชต้นทุน
- บันทึกต้นทุนสินค้า - บันทึกต้นทุนรับค่างานบริการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
22 ก.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
- งานนิติกรรมสัญญา ทำเรื่องสัญญาเช่า - งานจดทะเบียนต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
22 ก.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (ด่วนมาก)
- ดำเนินการสรรหาบุคลากรสนง.ใหญ่และพนักงานขาย - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาให้กับผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานการอัตรากำลังเข้า –อัตรากำลังออกประจำเดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
22 ก.ย. 59
4 . พนักงานPC (ขายกล้องอุปกรณ์การถ่ายภาพ)รับสมัครด่วน !
แนะนำสินค้า (กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร) ขายสินค้า และบริการลูกค้าหลังการขาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง
22 ก.ย. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ