เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (ด่วนมาก)
- ดำเนินการสรรหาบุคลากรสนง.ใหญ่และพนักงานขาย - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาให้กับผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานการอัตรากำลังเข้า –อัตรากำลังออกประจำเดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- รับเอกสารใบขอสั่ซื้อ - ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อ - เปิดใบสั่งซื้อสินค้าทั่วไป - ติดตามงานสั่งซื้อค้างส่ง - ตรวจสอบการรับสินค้าควบคู๋กับสายงานที่ขอซื้อ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 ส.ค. 59
3 . ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
- ดูแลตรวจสอบ สต๊อกสินค้า,ปรับสต๊อดสินค้าคงเหลือ,ทรัพย์สินของกิจการสำนักงานใหญ๋และสาขาทั่วประเทศ - ร่วมพิจารณาความเสื่ยงและบริหารความเสี่ยงของบริษัท - ร่วมมือในหารจัดทำคู่มือ การทำงานและปรับปรุงคู่ม...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับซัพพบายเออร์ - ดูแลสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับสาขาทั่วประเทศ - ประสานงานกับโรงแรม,ห้าง เพื่อจัดกิจกรรม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 ส.ค. 59
5 . พนักงานPC (ขายกล้องอุปกรณ์การถ่ายภาพ)รับสมัครด่วน !
แนะนำสินค้า (กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร) ขายสินค้า และบริการลูกค้าหลังการขาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง
25 ส.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ