เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด
- ดูแลงานประชาสัมพันธ์ สามารถเขียน Content ข่าว - วางแผนงานปนะชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อ ควบคุม PR ให้เป็นไปตามแผนงาน - รับผิดชอยงานเอกสารค่าใช้จ่าย จัดเก็เอกสาร ประสานงานกับบัญชี

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (ด่วนมาก)
1.สำรวจความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน 2.จัดฝึกอบรมภายใน/ภายนอก 3.บันทึกประวัติการฝึกอบรม 4.สรุปเอกสารรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
เงินเดือน 15,000
27 พ.ย. 58
3 . เลขานุการกรรมการบริษัท
1. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 2. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ และส่วนงานภายในองค์กร 3. จัดทำและรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ หนังส...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
27 พ.ย. 58
4 . Area Retail Manager
ด่วน!! หลายอัตรา

1. ดูแลเกี่ยวกับงานขายประจำภาค 2. สามารถออกต่างจังหวัดได้ 3. รับผิดชอบด้านการขายประจำภาค

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 58
5 . พนักงานPC (ขายกล้องอุปกรณ์การถ่ายภาพ)
ด่วน!! หลายอัตรา

แนะนำสินค้า (กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร) ขายสินค้า และบริการลูกค้าหลังการขาย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
ไม่จำกัดอัตรา
เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง
27 พ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ