เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Supervisor
- ตรวจสอบความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโรงงาน - จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท - ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งการประสานงานและแนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบา...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 57
2 . Interpreter & Business Corporation Supervisor
- Coordinate and support Japanese customer - Gain an clear understanding of customer's businesses and requirements - Support Sale team - Make accurate, rapid cost calculation, and providing custome...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 57
3 . Technician
-ควบคุมเครื่องจักรภายในโรงงาน -มีประสบการควบคุมเครื่อง Press ,Dei -สามารถเข้ากะได้ -สามารถใช้เครื่องมือวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 57
4 . Facility
ดูแลระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ในส่วนงานซ่อมบำรุงทั้งหมด

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
3 อัตรา
23 เม.ย. 57
5 . Business Support Supervisor
- รับ Drawing จากลูกค้า เพื่อจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงาน ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า เช่น เรื่องการส่งสินค้า เรื่องคุณภาพสินค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวาง...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 57
6 . Production Control Asst.Supervisor
- รับ Order จากฝ่ายขาย และตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร กำลังคน - สร้างผังหรือตารางการผลิต และจัดทำเวลามาตรฐานในการผลิต เพื่อใช้อ้างอิงการวางแผนการผลิต และประเม...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
23 เม.ย. 57
7 . พนักงาน Programmer อาวุโส (Senior Programmer)
-ปฏิบัติงานด้านการเขียนโปรแกรม,พัฒนาและวิเคราะท์ระบบที่ช่วยในกระบวนการผลิต ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ควบคุม ดูแล และออกแบบฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรมและระบบ -พัฒนาและปรับปรุงระบบ...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
23 เม.ย. 57
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ