เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer
- ควบคุมและดูแลการผลิตให้มีของเสียน้อยที่สุด - ควบคุมและติดตามการผลิตให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ - วิเคราห์ความสามารถของกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิตและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นจุดด้อย ...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 มี.ค. 58
2 . Asst.Production Supervisor
- ควบคุมดูแลงานพัฒนาการผลิตทั้งระบบ - บริหารจัดการภายในฝ่าย - สอนงาน แนะนำงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 มี.ค. 58
3 . QA/QC Supervisor
ควบคุมคุณภาพในโรงงาน,ควบคุมดูแลกระบวนการ Pressและ Inspection

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.พ. 58
4 . Operator(รายวัน)
ซ่อมบำรุงและดูแลครื่องจักร

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
26 ก.พ. 58
5 . Purchasing Sr.Staff or Supervisor
- จัดซื้อสินค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคาสินค้าหรือบริการ - ติดต่อ ค้นหา ผู้ขายเจ้าใหม่ๆ - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้า เมื่อมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ - ควบคุมการตรวจรับสินค...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.พ. 58
6 . Technician
ดูแลซ่อมเครื่องจักร Die,Stamping

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
26 ก.พ. 58
7 . Interpreter & Business Corporation Supervisor
- Coordinate and support Japanese customer - Gain an clear understanding of customer's businesses and requirements - Support Sale team - Make accurate, rapid cost calculation, and providing custome...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ก.พ. 58
8 . Technician QA/QC
-สอบเทียบเครื่องมือวัด -สามารถใช้เครื่องมือวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
9 . พนักงานคลังสินค้า (Warehouse Staff)
- ตรวจรับวัตถุดิบและสินค้า เช็คคุณภาพและ Spec ให้ตรงตามใบสั่งซื้อ พร้อมประ สานงานกับฝ่ายจัดซื้อ - ดูแลและส่งจ่ายวัตถุดิบ, ชิ้นส่วน, อุปกรณ์หรือของต่างๆ ให้กับฝ่ายผลิตตามใบเบิกของอย่างถูกต้องแม่นยำ ...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 58
10 . Business Support Supervisor
- รับ Drawing จากลูกค้า เพื่อจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงาน ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า เช่น เรื่องการส่งสินค้า เรื่องคุณภาพสินค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวาง...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ก.พ. 58
11 . Production Planning (Staff/Sr.Staff/Supervisor)
- รับ Order จากฝ่ายขาย และตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร กำลังคน - วางแผนการใช้วัตถุดิบ (MRP) ประจำวัน, สัปดาห์, เดือน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององ...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 58
12 . IT Staff or Supervisor
-ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและวิเคราะท์ระบบตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา -ควบคุม ดูแล และจัดการเกี่ยวกับ Server, Network, Computer, Lan -ดูแล...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
26 ก.พ. 58
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ