เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Interpreterด่วน!!!!
- Translate between Japanese and Thai staff - Other job with assigned time to time by the assignee

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ก.พ. 59
2 . Driver
- ขับรถส่งของบริษัทฯ วางบิล - ขับรถส่งเอกสาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ก.พ. 59
3 . Leader QC,QA
-สามารถใช้เครื่องมือวัด 3 D ได้เป็นอย่างดี -สามารถใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับงาน QC,QA ได้เ็นอย่างดี -สามารถเขียน WI ในการทำงานได้ -สามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชามาไม่น้อยกว่า 10 คน

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.พ. 59
4 . Production Planning (Staff/Sr.Staff/Supervisor)
- รับ Order จากฝ่ายขาย และตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร กำลังคน - วางแผนการใช้วัตถุดิบ (MRP) ประจำวัน, สัปดาห์, เดือน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององ...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.พ. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ