เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูผู้สอน
ตำแหน่งครูผู้สอน 1. มีวุฒิการศึกษาตรงตามรายวิชา มีใบประกอบวิชาชีพ 2. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา 3. สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนรัตนชัยศึกษา 038-341912 , 083-1141345

โรงเรียนรัตนชัยศึกษา
ทุกอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนครู
22 พ.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ