เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Branch Manager(ผู้จัดการธุรกิจสาขา)
บริหารงาน และดูแลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้าของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขา การบริหารกระแสเงินสด เงินหมุนเวียน และควบคุมการดำเนินธุรกรรมการเงินรูปแบบต่างๆ ที่ให้บริการภายในสาขา เพื่อให้เกิดความ...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Salary provided
23 ม.ค. 58
2 . Personal Banker(เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์)
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อขยายโอกาสการเป็นที่ปรึกษา นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของธนาคาร อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ ประกันชีวิต กองทุนรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

TMB Bank Public Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Salary provided
23 ม.ค. 58
3 . Telesales (ขายประกันของทางธนาคาร) ด่วน!!!
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือประกันของทางธนาคาร ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

TMB Bank Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ม.ค. 58
4 . Inbound (Call Center) ธนาคารทหารไทย
- บริการข้อมูลและตอบคำถามของลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลของทางธนาคารทางโทรศัพท์

TMB Bank Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ม.ค. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ