เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(กรุงเทพฯ และภูมิภาค)
ให้บริการทำรายการทางการเงิน เช่น ฝาก-ถอน, รับชำระ, รับชำระหนี้สินเชื่อ, ค่าสาธารณูปโภค, โอนเงิน, การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

TMB Bank Public Co.,Ltd.
หลายอัตรา
24 ส.ค. 59
2 . ผู้จัดการความสัมพันธ์สินเชื่อธุรกิจ (SME Relationship Manager) ภาคเหนือ
• ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินเชื่อได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า ทั้งลูกค้า ปัจจุบัน และการสร้างฐานลูกค้าใหม่ • ติดต...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
24 ส.ค. 59
3 . ผู้จัดการความสัมพันธ์สินเชื่อธุรกิจ (SME Relationship Manager) ภาคใต้
- ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินเชื่อได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า ทั้งลูกค้า ปัจจุบัน และการสร้างฐานลูกค้าใหม่ - ติดตามและออกเยี่ยมพบ...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
24 ส.ค. 59
4 . ผู้จัดการความสัมพันธ์สินเชื่อธุรกิจ (SME Relationship Manager) ภาคกลาง
• ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินเชื่อได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า ทั้งลูกค้า ปัจจุบัน และการสร้างฐานลูกค้าใหม่ • ติดต...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
24 ส.ค. 59
5 . ผู้จัดการความสัมพันธ์สินเชื่อธุรกิจ (SME Relationship Manager) ภาคตะวันออก
• ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินเชื่อได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า ทั้งลูกค้า ปัจจุบัน และการสร้างฐานลูกค้าใหม่ • ติดต...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
24 ส.ค. 59
6 . ผู้จัดการความสัมพันธ์สินเชื่อธุรกิจ (SME Relationship Manager) กรุงเทพฯปริมณฑล
• ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินเชื่อได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า ทั้งลูกค้าปัจจุบัน และการสร้างฐานลูกค้าใหม่ • ติดตามและออกเยี่ยมพบปะลูกค้าเพื่อพัฒนา...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
24 ส.ค. 59
7 . พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินทางโทรศัพท์
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารทางโทรศัพท์ได้ตรงตามความต้องการ เพื่อสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจที่ดีให้กับลูกค้า

TMB Bank Public Co.,Ltd.
หลายอัตรา
24 ส.ค. 59
8 . Relationship Manager (Wealth Banking)
• To develop and retain good relationship with Wealth Banking customers & Prospects and generate business sales to achieve committed targets • To advise Wealth Banking customers and expand Wealth Ba...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
24 ส.ค. 59
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการ - ลูกค้าสัมพันธ์ (PFC)
• บริหารจัดการงานขาย และการให้บริการแก่ลูกค้า • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานควบคุมสาขา และงานสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสาขาทั้งทางด้านการเงิน และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภา...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
24 ส.ค. 59
10 . Navigator (บริการและลูกค้าสัมพันธ์) ประจำสาขา
- ต้อนรับและให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Promotion และ ช่องทางบริการ รวมถึงวิธีการใช้งานเครื่องบริการอัตโนมัติและ Mobile Internet Banking - เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมขอ...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
24 ส.ค. 59
11 . Branch Manager(ผู้จัดการธุรกิจสาขา)
•บริหารงานและดูแลการปฏิบัติงานในการบริการลูกค้า บริหารกระแสเงินสด เงินหมุนเวียน และควบคุมการดำเนินธุรกรรมการเงินรูปแบบต่างๆ ตามมาตรฐานการให้บริการของธนาคาร •บริหารและสนับสนุนงานปฏิบัติงานขายภายในสาขา...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Salary provided
24 ส.ค. 59
12 . Personal Banker(เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์)
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อขยายโอกาสการเป็นที่ปรึกษา นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของธนาคาร อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ ประกันชีวิต กองทุนรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

TMB Bank Public Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Salary provided
24 ส.ค. 59
13 . Telesales (ขายประกันของทางธนาคาร) รับสมัครด่วน !
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือประกันของทางธนาคาร ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

TMB Bank Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 59
14 . Call Center
-Be a key customer touch point to provide satisfactory service to inbound customer relating to the Bank's products and services. handle customers'issue on complaints,dissatisfaction,and problems in us...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 59
15 . ผู้จัดการความสัมพันธ์สินเชื่อธุรกิจSME Relationship Managerภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินเชื่อได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า ทั้งลูกค้า ปัจจุบัน และการสร้างฐานลูกค้าใหม่ • ติดต...

TMB Bank Public Co.,Ltd.
24 ส.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ