เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารบัญชี บันทึกบัญชี 2.ทำหน้าที่บันทึกการตั้งหนี้ 3.ทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้ 4.อื่นๆ สามารถหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ได้ 5.รับผิดชอบและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บั...

บริษัท ไทยนครพัฒนา (1982) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ม.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ