เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) ด่วนมาก!!!
- ติดตั้งและถอดชิ้นงาน - สังเกตตำหนิข้อบกพร่องของชิ้นงานด้วยตาเปล่า และเครื่องมือควบคุมต่างๆ - จดบันทึกข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ - ร่วมพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับหัวหน้างาน

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.พ. 59
2 . Electrical Engineer
- Provide electrical design, technical analysis and/or resolution of engineering problems. - Provide direction and coordination of electrical design for the factory. - Prepare and study technical dr...

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.พ. 59
3 . Technician ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร Setup เครื่องจักร และทำการPMเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน.

Meyer Industries Limited
6 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.พ. 59
4 . ช่างเทคนิค-พ่นสี
ดูแลสายการผลิตเกี่ยวกับการพ่นสี

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
2 ก.พ. 59
5 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลงานทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ส่วนงานระบบ ไฟฟ้า ระบบงาน PLC

Meyer Industries Limited
5 อัตรา
เงินเดือน n/a
2 ก.พ. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ