เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Supervisor
● Develop and maintain Safety System as required. ● Conduct in-depth statistical analysis,define risk, propose appropriate solution. ● Ensure implementation of new standards to comply with nation...

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ืn/a
2 ก.ค. 58
2 . Technician ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร Setup เครื่องจักร และทำการPMเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน.

Meyer Industries Limited
6 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.ค. 58
3 . Foreman (หัวหน้างาน) ด่วนมาก !!
● ควบคุมการปฏิบัติงานในสายการผลิต ● แก้ไขปัญหาในขบวนการผลิต ● ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เทียบกับแผนการผลิต ● วางแผนกำลังคน

Meyer Industries Limited
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
2 ก.ค. 58
4 . Clerk
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับกำลังคนประจำสัปดาห์ ของพนักงานในสายการผลิต - จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ของแต่ละแผนก - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
2 ก.ค. 58
5 . ช่างเทคนิค-พ่นสี
ดูแลสายการผลิตเกี่ยวกับการพ่นสี

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
2 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ