เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เสมียนฝ่ายขาย
- ออกใบแจ้งหนี้ - ประสานงานส่งของให้ลูกค้า - ประสานงานคลังสินค้า - บันทึกยอดขาย

Meyer Industries Limited
เงินเดือน N/A
8 ธ.ค. 59
2 . Electrical Engineer
- Provide electrical design, technical analysis and/or resolution of engineering problems. - Provide direction and coordination of electrical design for the factory. - Prepare and study technical dr...

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
8 ธ.ค. 59
3 . Utilityรับสมัครด่วน !
ควบคุมการทำงาน ของ Boiler,Air compressor,Chiller,Cooling Tower.

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
8 ธ.ค. 59
4 . Electricianรับสมัครด่วน !
ดูแลงานทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ส่วนงานระบบ ไฟฟ้า ระบบงาน PLC

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
8 ธ.ค. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ