เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เสมียนฝ่ายขาย
- ออกใบแจ้งหนี้ - ประสานงานส่งของให้ลูกค้า - ประสานงานคลังสินค้า - บันทึกยอดขาย

Meyer Industries Limited
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 60
2 . Electrical Engineer
- Provide electrical design, technical analysis and/or resolution of engineering problems. - Provide direction and coordination of electrical design for the factory. - Prepare and study technical dr...

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ