เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง CNC Lathe ด่วนมาก
- ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องจักร ก่อนการปฏิบัติงาน. - ทำชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย. - ตรวจเช็ค ขนาด,ประเภท,จำนวนของชิ้นงานให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน.

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
31 ก.ค. 57

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
31 ก.ค. 57
3 . Engineer (Mechanical, Production, Industrial, Maintenance, Electrical)
ตำแหน่งวิศวกร มีหลากหลายหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้ 1. Mechanical Engineering 2. Maintenance Engineering 3. Production Engineering 6. Electrical Engineering

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
31 ก.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ