เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร Setup เครื่องจักร และทำการPMเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน.

Meyer Industries Limited
6 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 มี.ค. 58
2 . Supervisor ด่วนมาก !!
รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและความคุมกระบวนการผลิตการขึ้นรูปชิ้นงาน ให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันเวลาที่ต้องการ

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 มี.ค. 58
3 . Foreman (หัวหน้างาน) ด่วนมาก !!
● ควบคุมการปฏิบัติงานในสายการผลิต ● แก้ไขปัญหาในขบวนการผลิต ● ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เทียบกับแผนการผลิต ● วางแผนกำลังคน

Meyer Industries Limited
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
28 มี.ค. 58
4 . Environment Officer
- Prepare documents such as WI, Procedure typing etc. - Update data for the action and progression of Divisions. - Support Internal Audit for each Division such as 6S, ISO 14001, OHSAS 18001 and Ene...

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
28 มี.ค. 58
5 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลงานทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ส่วนงานระบบ ไฟฟ้า ระบบงาน PLC

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
28 มี.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ