เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electrical Engineer
- Provide electrical design, technical analysis and/or resolution of engineering problems. - Provide direction and coordination of electrical design for the factory. - Prepare and study technical dr...

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ย. 58
2 . Technician ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร Setup เครื่องจักร และทำการPMเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน.

Meyer Industries Limited
6 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ย. 58
3 . ช่างเทคนิค-พ่นสี
ดูแลสายการผลิตเกี่ยวกับการพ่นสี

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
26 พ.ย. 58
4 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลงานทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ส่วนงานระบบ ไฟฟ้า ระบบงาน PLC

Meyer Industries Limited
5 อัตรา
เงินเดือน n/a
26 พ.ย. 58
5 . Clerk (แรงงานสัมพันธ์) - รับวุฒิ ปวส.เท่านั้น
- จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน - ออกแบบและเผยแพร่ข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ (สามารถเจรจาต่อรองได้)
26 พ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ