เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงานด้าน IT
Sever และ Network 1 อัตรา - ออกแบบและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับนะบบ Sever และ Network Security - วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานในส่วนของงาน IT ให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดการด้าน IT และ IS (MITS) 2 อัตรา - พั...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท ต่อ วัน
20 ต.ค. 60
2 . Technician - Offset Printing
จัดเตรียมงานที่จะพิมพ์ เช็คเพลท,กระดาษ,สีสำหรับการพิมพ์ ควบคุมการผลิตให้คุณภาพงานตรงตามที่ลูกค้าต้อง

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
3 . Electrician - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-PM เครื่องจักร -ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่วข้องเพื่อทำการซ่อมบำรุงรักษา

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
4 . Technician - งานสีรับสมัครด่วน !
ดูแลสายการผลิตเกี่ยวกับการพ่นสี การเคลือบสี

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
20 ต.ค. 60
5 . ช่าง Milling Machine /CNC Lathe
- ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องจักร ก่อนการปฏิบัติงาน. - ทำชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย. - ตรวจเช็ค ขนาด,ประเภท,จำนวนของชิ้นงานให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน.

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
20 ต.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ