เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
15 ส.ค. 60
2 . Technician - งานสีรับสมัครด่วน !
ดูแลสายการผลิตเกี่ยวกับการพ่นสี การเคลือบสี

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
15 ส.ค. 60
3 . ช่างไฟฟ้า (ซ่อมบำรุง)
-PM เครื่องจักร -ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่วข้องเพื่อทำการซ่อมบำรุงรักษา

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ส.ค. 60
4 . ช่าง Milling Machine /CNC Lathe
- ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องจักร ก่อนการปฏิบัติงาน. - ทำชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย. - ตรวจเช็ค ขนาด,ประเภท,จำนวนของชิ้นงานให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน.

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
14 ส.ค. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ