เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า (ซ่อมบำรุง)
-PM เครื่องจักร -ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่วข้องเพื่อทำการซ่อมบำรุงรักษา

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 มิ.ย. 60
2 . Production Engineer
• Provide new methods for improving the production line. • Provide strategic directions for defect reduction. • Identifies data for calculating manufacturing cost function. • Support production rel...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
21 มิ.ย. 60
3 . ช่าง Milling Machine /CNC Lathe
- ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องจักร ก่อนการปฏิบัติงาน. - ทำชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย. - ตรวจเช็ค ขนาด,ประเภท,จำนวนของชิ้นงานให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน.

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
21 มิ.ย. 60

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
21 มิ.ย. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ