เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Translator & Employee Relation Officer
● Translate all document include announcement, company's newsletter . ● Support Employee Relations section such as coordinate employee activities and events to maintain good relationships for the emp...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
21 ส.ค. 57
2 . Safety Engineer
- ดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน ให้เป็นไปตามมารตฐาน - พัฒนาและบำรุงรักษา ระบบความปลอดภัยตามข้อกำหนด รวมไปถึงการวิเคราะห์ ความเสี่ยง กำหนดจุดเสี่ยง และแนวทางแก้ไข

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
21 ส.ค. 57
3 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลงานทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ส่วนงานระบบ ไฟฟ้า ระบบงาน PLC

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
21 ส.ค. 57
4 . ช่าง CNC Lathe ด่วนมาก
- ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องจักร ก่อนการปฏิบัติงาน. - ทำชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย. - ตรวจเช็ค ขนาด,ประเภท,จำนวนของชิ้นงานให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน.

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
21 ส.ค. 57
5 . Engineer (Mechanical, Production, Industrial, Maintenance, Electrical)
ตำแหน่งวิศวกร มีหลากหลายหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้ 1. Mechanical Engineering 2. Maintenance Engineering 3. Production Engineering 6. Electrical Engineering

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ส.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ