เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค-พ่นสี
ดูแลสายการผลิตเกี่ยวกับการพ่นสี

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
24 พ.ย. 57
2 . Environment Officer
- Prepare documents such as WI, Procedure typing etc. - Update data for the action and progression of Divisions. - Support Internal Audit for each Division such as 6S, ISO 14001, OHSAS 18001 and Ene...

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
24 พ.ย. 57
3 . Programmer
-Design and write program including analyst the system. -Support and training user for developing program and application software. -Prepare the training material of developing program. -Assist of...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
24 พ.ย. 57
4 . Safety Officer
Responsible for the promotion of safety. The safety Fire and evacuation drills, accident investigation and implementation of the law - Inspection and maintain fire protection equipment - Monitoring ...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 พ.ย. 57
5 . Engineer (Mechanical, Production, Industrial, Maintenance, Electrical)
ตำแหน่งวิศวกร มีหลากหลายหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้ 1. Mechanical Engineering 2. Maintenance Engineering 3. Production Engineering 6. Electrical Engineering

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 พ.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ