เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า (ซ่อมบำรุง)
-PM เครื่องจักร -ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่วข้องเพื่อทำการซ่อมบำรุงรักษา

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 60
2 . ช่างเทคนิค (ห้อง Lab)
- ทดสอบคุณภาพของสีที่ใช้กับสินค้า - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาสีของสินค้า - ควบคุมเอกสารเกี่ยวกับเคมี

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
25 เม.ย. 60
3 . Electrical Engineer (Facility Engineer)
• Develops specifications and prepares detailed estimates for design costs including equipment, installation, labor, materials, preparation and other related costs to undertake facility maintenance an...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
25 เม.ย. 60
4 . Senior Production Engineer
• Lead the projects to be completed on time and meet quality expectations. • Day to day problem solving of a production process. • Coach and mentor PE team for developing and improving the working p...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
25 เม.ย. 60
5 . Production Engineer
• Provide new methods for improving the production line. • Provide strategic directions for defect reduction. • Identifies data for calculating manufacturing cost function. • Support production rel...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
25 เม.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ