เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor
รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและความคุมกระบวนการผลิตการขึ้นรูปชิ้นงาน ให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันเวลาที่ต้องการ

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ม.ค. 58
2 . Foreman (หัวหน้างาน)
● ควบคุมการปฏิบัติงานในสายการผลิต ● แก้ไขปัญหาในขบวนการผลิต ● ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เทียบกับแผนการผลิต ● วางแผนกำลังคน

Meyer Industries Limited
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
22 ม.ค. 58
3 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลงานทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ส่วนงานระบบ ไฟฟ้า ระบบงาน PLC

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
22 ม.ค. 58
4 . Safety Officer
Responsible for the promotion of safety. The safety Fire and evacuation drills, accident investigation and implementation of the law - Inspection and maintain fire protection equipment - Monitoring ...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ม.ค. 58
5 . Engineer (Mechanical, Production, Industrial, Maintenance, Electrical)
ตำแหน่งวิศวกร มีหลากหลายหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้ 1. Mechanical Engineering 2. Maintenance Engineering 3. Production Engineering 6. Electrical Engineering

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ม.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ