เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร Setup เครื่องจักร และทำการPMเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน.

Meyer Industries Limited
6 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 58
2 . Supervisor ด่วนมาก !!
รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและความคุมกระบวนการผลิตการขึ้นรูปชิ้นงาน ให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันเวลาที่ต้องการ

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 58
3 . Foreman (หัวหน้างาน) ด่วนมาก !!
● ควบคุมการปฏิบัติงานในสายการผลิต ● แก้ไขปัญหาในขบวนการผลิต ● ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เทียบกับแผนการผลิต ● วางแผนกำลังคน

Meyer Industries Limited
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
23 เม.ย. 58
4 . ช่างเทคนิค-พ่นสี
ดูแลสายการผลิตเกี่ยวกับการพ่นสี

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
23 เม.ย. 58
5 . Export Officer
Arrange shipment and keeping corresponding shipment record to fulfill customer requirement.

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ