เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electrical Engineer
- Provide electrical design, technical analysis and/or resolution of engineering problems. - Provide direction and coordination of electrical design for the factory. - Prepare and study technical dr...

Meyer Industries Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ต.ค. 59
2 . Technician Setup mold
จัดเตรียมพร้อมตั้งโมล์ดสำหรับการปั๊มขึ้นรูป พร้อมตรวจเช็คชิ้นงานให้ตรงตามแบบ รวมถึงการทำความสะอาดโมล์ดและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ.

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ต.ค. 59
3 . Electricianรับสมัครด่วน !
ดูแลงานทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ส่วนงานระบบ ไฟฟ้า ระบบงาน PLC

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
26 ต.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ