เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สินไหม (Non-Motor Claim Executive)รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
2 . พัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ -จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
3 . พนักงานขับรถส่วนกลาง/ธุรการ
1.ขับรถรับ-ส่งตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในฝ่ายบริการสำนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.เชี่ยวชาญด้านการดู bank reconcile และสามารถตรวจสอบได้ 2.ตรวจสอบประจำวันเกี่ยวกับการ ความถูกต้องของการรับจ่ายเงินของสาขา และบันทึกบัญชีเบื้องต้น 3.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีตั้งพักของสาขา 4.สามารถไ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประจำสาขาเชียงราย
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ S...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาระยอง
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาภูเก็ต
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
3 พ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาอุดรธานี
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
9 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับตัวแทนและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงานสถิติข้...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
3 พ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาหาดใหญ่)
1. ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2. จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3. ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สามารถตรวจสอบ bank reconcile ได้ 2.เข้าใจบัญชี และลงบันทึกบัญชีเป็น 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาสุราษฎร์
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
14 . Senior Compliance
มีความรู้ธุรกิจประกันภัย ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฏระเบียบและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร ทบทวนระบบงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัตงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของ ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.สวัสดิการพนักงาน 2.ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานและสถิติการขาดลา มาสาย 3.ประเมินผ่านทดลองงาน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ