เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ -จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
27 มิ.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่สินไหม (Non-Motor Claim Executive)รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
4 . Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อราย...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
•ควบคุมการใช้ และการจัดหาทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม •จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินของบริษัท และจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ของใช้สำนักงาน •ดูแลเงื่อนไขและสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
27 มิ.ย. 59
6 . IT Infrastructure & Support
1.ดูแล Server และ อุปกรณ์ computer ต่าง ๆ 2.support user 3.ดูแลอปุกรณ์ และ ระบบโทรศัพท์ต่าง ๆ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-ทำบัญชีประกันต่อ -ทำ statement ประกันต่อ -รับ-จ่ายประกันต่อ -ทำ detail ประกันต่อ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประจำสาขาเชียงราย
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ S...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาระยอง
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ย
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ stat...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 59
11 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
27 มิ.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาพิษณุโลก
1.ควบคุม ติดตามเบี้ยประกันและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำสรุปผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อตัดช...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สามารถตรวจสอบ bank reconcile ได้ 2.เข้าใจบัญชี และลงบันทึกบัญชีเป็น 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 59
14 . เจ้าหน้าที่รับประกัน สาขาพิษณุโลก
1.คำนวณเบี้ยประกัน 2.ผลิตกรมธรรม์ และควบคุมจัดเก็บ พรบ. 3.ติดตามงานใหม่และต่ออายุ 4.จัดทำรายงานประเภทต่างๆ เช่น ใบเตือนต่ออายุ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
15 . เจ้าหน้าที่ทั่วไป (Part time 1 เดือน)
1.คัดแยกเอกสารออกมาเป็นรายวัน แยกประเภทการทำจ่าย จัดเก็บเข้าแฟ้มโดยรันเลขที่เอกสาร 2.แนบใบเสร็จที่ได้รับมาเข้าแฟ้ม 3.เก็บเอกสาร

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ