เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
26 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่สินไหม (Non-Motor Claim Executive)รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
3 . Graphic Designer
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ - ออกแบบเว็บไซต์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่เรียกร้อง
1.งานเรียกร้องบุคคล 2.งานเรียกร้องประกันภัย 3.ควบคุมดูแล/ติดตามการทำงาน ของงานและพนักงานในหน่วยงาน 4.ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความเหมาะสม+ประสบการณ์
26 พ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-ทำบัญชีประกันต่อ -ทำ statement ประกันต่อ -รับ-จ่ายประกันต่อ -ทำ detail ประกันต่อ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประจำสาขาเชียงราย
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ S...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาระยอง
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาภูเก็ต
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 พ.ค. 59
9 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 พ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สามารถตรวจสอบ bank reconcile ได้ 2.เข้าใจบัญชี และลงบันทึกบัญชีเป็น 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่รับประกัน สาขาพิษณุโลก
1.คำนวณเบี้ยประกัน 2.ผลิตกรมธรรม์ และควบคุมจัดเก็บ พรบ. 3.ติดตามงานใหม่และต่ออายุ 4.จัดทำรายงานประเภทต่างๆ เช่น ใบเตือนต่ออายุ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาสุราษฎร์
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.สวัสดิการพนักงาน 2.ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานและสถิติการขาดลา มาสาย 3.ประเมินผ่านทดลองงาน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 59

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 59
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ