เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Operator) สำหรับผู้พิการเท่านั้น
-รับสายและให้ข้อมูลลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18 ส.ค. 60
2 . ตรวจสอบอุบัติเหตุ (ส่วนงาน พรบ.)
1.ประสานงานบริษัทกลางฯ พิจารณาค่ารักษาพยาบาล 2.มีความรู้ทาง พรบ. พิจารณาค่าสินไหมทดแทน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18 ส.ค. 60
3 . ตรวจสอบอุบัติเหตุ (ตรวจสอบเคลม)
1.ตรวจสอบรายงานจากบริษัทสำรวจภัย 2.เจรจาโน้มน้าวลูกค้า, เจรจาค่าสินไหม 3.มีความรู้เรื่องระเบียบ คปภ. จ่ายค่าสินไหมทดแทนและเงื่อนไขกรมธรรม์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18 ส.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยทางโทรศัพท์ (Telesales Renew)
• แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัยรถยนต์ ตามทีมงานที่สังกัด โดยโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้ • รายงานข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการสรุปข้อมูลและจ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
18 ส.ค. 60
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
1.บริหารจัดการควบคุมกำกับดูแล Aging เบี้ยประกันค้างชำระให้ได้ตามเครดิตเทอม 2.กำกับดูแลให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย 3.ประสานงานการแก้ไข พัฒนาระบบให้...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18 ส.ค. 60
6 . ผู้จัดการฝ่ายบริการสำนักงาน
1.ดูแลกำกับงานอาคารสถานที่ -งานดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ -งานดูแลระบบท่อน้ำประปาอาคารและระบบห้องน้ำ -งานดูแลระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง -งานดูแลระบบสำรองไฟฟ้า ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18 ส.ค. 60
7 . Account Executive สาขานครสวรรค์
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาอุดรธานี)
1. ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2. จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3. ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
9 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)รับสมัครด่วน !
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
18 ส.ค. 60
10 . Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนภาษา SQLโดยใช้ Oracle - การใช้ Microsoft Visual Studio

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18 ส.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยทางโทรศัพท์ (Telesales Representatives)รับสมัครด่วน !
• แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุ ตามทีมงานที่สังกัด โดยโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้ • รายงานข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องดำเน...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
18 ส.ค. 60
12 . ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานทั่วไปของสาขา ได้แก่ งานการตลาด งานพิจารณารับประกันภัย งานสินไหมทดแทน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริการสำนักงาน และงานบัญชีการเงินสาขา ขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ รวม...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
13 . Account Executive สาขาเชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
14 . Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อรายง...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
15 . ผู้จัดการสินไหมทดแทน (Non-Motor Claim Manager)รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ