เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
-ควบคุมส่วนงาน Call Center ให้ดำเนินงานตามที่เป้าหมายกำหนด -วางแผนและพัฒนางานลูกค้าสัมพันธ์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 เม.ย. 60
2 . ผู้จัดการฝ่ายTelemarketing
- ควบคุมดูแลทีมขายประกัน PA และรถยนต์ - วางแผนธุรกิจ หาผลิตภัณฑ์ใหม่ หาฐานลูกค้าใหม่ - ดูแลทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้ - สามารถสร้างขวัญและ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 เม.ย. 60
3 . IT Operator
1.Run Daily, Weekly and Monthly jobs scheduling 2.Run Day end data process 3.Monitor daily batch process 4.Monitor Server performance such as CPU, Memory and Disk usage

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 เม.ย. 60
4 . Business Analysis
1.บริหารและจัดการ Database SQL Server 2000,2005,2008 และ DB2 ดูแล และ ติดตามการใช้งาน Database และ แก้ไขปัญหา Database 2.จัดการเรื่องการ Tuning และปรับแต่ง Performance 3.จัดทำระบบ Backup and Rest...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 เม.ย. 60
5 . Tele Renew
1.ติดตามลูกค้าต่ออายุ VIP 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายในในการติดต่อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 เม.ย. 60
6 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 เม.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขานครสวรรค์
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 เม.ย. 60
8 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (กลางวัน/กลางคืน)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์ - รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 เม.ย. 60
9 . ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่
บริหารจัดการงานทั่วไปของสาขา ได้แก่ งานการตลาด งานพิจารณารับประกันภัย งานสินไหมทดแทน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริการสำนักงาน และงานบัญชีการเงินสาขา ขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ รวม...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
1.ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติของธุรกิจ 2.กำหนดขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ 3.ตรวจสอบหน่วยงานสำนักงานใหญ่และสาขา ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
11 . Account Executive สาขาเชียงใหม่
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
12 . Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อราย...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่สินไหม (Non-Motor Claim Executive)รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
14 . Account Executive ฝ่ายธุรกิจรายใหญ่
1.�การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง �เพื่อเพิ่มยอดขายงานต่ออายุ และขยายงานใหม่�ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 2. การเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เอาใจใส่ และการให้บริการลูกค้าได้ตามมาตราฐานของ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 60
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ