เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับตัวแทนและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.ติดต่อ ค้นหา ตัวแทนนายหน้าให้มา TIC

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ย
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ stat...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 58
3 . Programmer
ด่วน!!

- จัดการเกี่ยวกับข้อมูล Lead ต่าง ๆ ของระบบ Tele Sale - support user - ดูแลระบบ Tele Sale - เขียนโปรแกรมภาษา Java และ .NET

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล
-สรรหาผู้สมัครตามที่หน่วยงานร้องขอ -ยืนแบบฟอร์มเข้าประกันสังคม -ดูแลเรื่องสวัสดิของการพนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 58
5 . PA & Health Claims Assessor/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
ด่วน!!

พิจารณาสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 58
6 . พัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ -จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 พ.ย. 58
7 . ธุรการ (Support)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งค่าบริการต่างๆ 2.จัดทำ Payment ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน 3.ติดตามการชำระค่าใช้จ่าย 4.ควบคุม-ติดตาม สัญญาเช่าต่างๆ สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน, สัญญาเช่ารถยนต์, สัญญาบร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
8 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (กลางวัน/กลางคืน)
รับสมัครด่วน !!

- รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์ - รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 พ.ย. 58
9 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
ด่วน!!

1. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ และสลักหลัง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ และสลักหลัง 3. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ