เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (กลางวัน/กลางคืน)
รับสมัครด่วน !!

- รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์ - รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 เม.ย. 58
2 . Sales Coordinator - Bancassurance
• ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับพนักงานธนาคารคู่ค้า • ดำเนิการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเทคนิคการขายให้แก่พนักงานธนาคารคู่ค้า • เยี่ยมเยียนธนาคารคู่ค้า ตามแ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
ด่วน!!

1. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ และสลักหลัง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ และสลักหลัง 3. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย
1. ติดตามผู้เอาประกันภัย เพื่อขอรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย ภายใต้ รหัสที่ดูแล ตามรหัส ที่ดูแลรับผิดชอบ 2.จัดส่ง กรมธรรม์ แก่ผู้เอาประกันภัย โดย การ Assign ผ่านระบบ Messenger 3.จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโด...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23 เม.ย. 58
5 . ธุรการ (Support)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งค่าบริการต่างๆ 2.จัดทำ Payment ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน 3.ติดตามการชำระค่าใช้จ่าย 4.ควบคุม-ติดตาม สัญญาเช่าต่างๆ สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน, สัญญาเช่ารถยนต์, สัญญาบร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ