เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สามารถตรวจสอบ bank reconcile ได้ 2.เข้าใจบัญชี และลงบันทึกบัญชีเป็น

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาพิษณุโลก
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
5 ก.พ. 59
3 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับตัวแทนและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงานสถิติข้...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
5 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ย
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ stat...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 ก.พ. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วน!!

1.เชี่ยวชาญด้านการดู bank reconcile และสามารถตรวจสอบได้ 2.ตรวจสอบประจำวันเกี่ยวกับการ ความถูกต้องของการรับจ่ายเงินของสาขา และบันทึกบัญชีเบื้องต้น 3.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีตั้งพักของสาขา 4.สามารถไ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 ก.พ. 59
6 . พัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ -จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 ก.พ. 59
7 . เจ้าหน้าที่สินไหม (Non-Motor Claim Executive)
ด่วน!!

1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59
8 . Sales Coordinator - Bancassurance
• ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับพนักงานธนาคารคู่ค้า • ดำเนิการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเทคนิคการขายให้แก่พนักงานธนาคารคู่ค้า • เยี่ยมเยียนธนาคารคู่ค้า ตามแผนปฏิบัติงานที่...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 ก.พ. 59
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ