เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ และสลักหลัง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ และสลักหลัง 3. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่สินไหม (Non-Motor Claim Executive)รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ด้านประเมินราคา)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งความเสียหาย และแตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - อนุมัติการซ่อมและคุมราคาค่าซ่อม - ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และบันทึกข้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าโทรศัพท์
27 ก.ย. 59
4 . Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อราย...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ย. 59
5 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (กลางวัน/กลางคืน)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์ - รับสายลูกค้า เพื่อตอบคำถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
27 ก.ย. 59
6 . พัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ -จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 59
7 . พนักงานขับรถส่วนกลาง/ธุรการ
1.ขับรถรับ-ส่งตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในฝ่ายบริการสำนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 59
8 . PA & Health Claims Assessor/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรับสมัครด่วน !
พิจารณาสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สามารถเริ่มงานได้ทันที)รับสมัครด่วน !
-ทำเช็ค -ทำ Filing -งานอื่นๆที่ได้มอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 59

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
27 ก.ย. 59
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประจำสาขาภูเก็ต
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ S...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 ก.ย. 59
12 . ธุรการ
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 59
13 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาระยอง
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 ก.ย. 59
14 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ย
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ stat...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 59
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาระยอง)
1. ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2. จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3. ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 ก.ย. 59
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สามารถตรวจสอบ bank reconcile ได้ 2.จัดทำ ภธ40 รายงานภาษีซื้อขายประจำเดือน ภพ30 และบันทึกบัญชี 3.สามารถจัดทำ ภงด50 reconcile ภาษีได้ 3.เข้าใจบัญชี และลงบันทึกบัญชีเป็น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 59
17 . Tele Renew
1.ติดตามลูกค้าต่ออายุ VIP 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายในในการติดต่อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 59
18 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.สวัสดิการพนักงาน 2.ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานและสถิติการขาดลา มาสาย 3.ประเมินผ่านทดลองงาน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 59
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ