เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล
-สรรหาผู้สมัครตามที่หน่วยงานร้องขอ -ยืนแบบฟอร์มเข้าประกันสังคม -ดูแลเรื่องสวัสดิของการพนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
28 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย
1. ติดตามผู้เอาประกันภัย เพื่อขอรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย ภายใต้ รหัสที่ดูแล ตามรหัส ที่ดูแลรับผิดชอบ 2.จัดส่ง กรมธรรม์ แก่ผู้เอาประกันภัย โดย การ Assign ผ่านระบบ Messenger 3.จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโด...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
28 พ.ค. 58
3 . PA & Health Claims Assessor/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
ด่วน!!

พิจารณาสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
28 พ.ค. 58
4 . Sales Coordinator (ดูแลสายตะวันออก)- Bancassurance
• ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับพนักงานธนาคารคู่ค้า • ดำเนิการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเทคนิคการขายให้แก่พนักงานธนาคารคู่ค้า • เยี่ยมเยียนธนาคารคู่ค้า ตามแผนปฏิบัติงานที่...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
28 พ.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำอยุธยา
1.ตรวจสอบ Interface – พักเจ้าหนี้, เช็คเข้าบัญชี, เช็คคืน, ตัดเบี้ย, ยกเลิกตัดเบี้ย, ตัดรับเบ็ดเตล็ด (EXR)_ รับชำระค่าเบี้ยมอเตอไซด์ 2.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน / OIC, จัดส่งรายละเอียดทรัพย์สินใหม่ใ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ