เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้บริหารงานสินไหม (Non-Motor Claim Executive)
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
2 . Programmer
* จัดการเกี่ยวกับข้อมูล Lead ต่าง ๆ ของระบบ Tele Sale * support user * ดูแลระบบ Tele Sale

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ส.ค. 58
3 . PA & Health Claims Assessor/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
ด่วน!!

พิจารณาสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ส.ค. 58
4 . พัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ -จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
•ควบคุมการใช้ และการจัดหาทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม •จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินของบริษัท และจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ของใช้สำนักงาน •ดู...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
27 ส.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ