เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ธุรการด้านคลังสินค้า บันทึกข้อมูลรับ / จ่าย ระบบ Accpac ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งให้ลูกค้า

Imex International Co.,Ltd.
1 อัตรา
25 ก.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ