เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
รับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน การรับเงิน-การจ่ายเงิน เงินสดย่อย เงินทดลองจ่าย การทำธุรกรรมกับธนาคาร เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ

Imex International Co.,Ltd.
12 ก.พ. 59
2 . Products Design Consultant (เจ้าหน้าที่ออกแบบและแนะนำสินค้า( PDC.) 3 อัตรา
- ออกแบบการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการขาย - แนะนำการขายสินค้า ช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา ช่วยบรรลุถึงเป้าหมายการขาย

Imex International Co.,Ltd.
( ประจำ กทม. 2 อัตรา, เชียงใหม่ 1 อัตรา )
12 ก.พ. 59
3 . Sales Executive 3 อัตรา
• รับผิดชอบในการหาลูกค้าใหม่ ประสานงานระหว่างร้านค้ากับบริษัท ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ดูแลพนักงาน PC. ขายสินค้าและดูแลเรื่องบริการรวมทั้งรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างค...

Imex International Co.,Ltd.
( ขายนครหลวงและโครงการ 2 อัตรา, ขายภูมิภาค-ใต้ 1 อัตรา)
12 ก.พ. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ