เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รองหัวหน้าแผนกขายในประเทศ(ภูมิภาค)
ด่วนมาก !!!

รับผิดชอบการวางแผนขาย บริหารทีมงานขาย วิเคราะห์ยอดขายเพื่อนำมาวางแผนการขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

Imex International Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์การทำงาน
15 เม.ย. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ