เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Products Design Consultant (เจ้าหน้าที่ออกแบบและแนะนำสินค้า( PDC.) 2 อัตรารับสมัครด่วน !
- ออกแบบการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการขาย - แนะนำการขายสินค้า ช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา ช่วยบรรลุถึงเป้าหมายการขาย

Imex International Co.,Ltd.
( ประจำ กทม. 1 อัตรา, เชียงใหม่ 1 อัตรา )
29 เม.ย. 59
2 . Sales Executive ( ขายนครหลวงและโครงการ )รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบในการหาลูกค้าใหม่ ประสานงานระหว่างร้านค้ากับบริษัท ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ดูแลพนักงาน PC. ขายสินค้าและดูแลเรื่องบริการรวมทั้งรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างค...

Imex International Co.,Ltd.
29 เม.ย. 59
3 . ช่างก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบปัญหาสินค้าและให้คำปรึกษาในด้านสินค้าหลังการขาย - อบรมความรู้สินค้าให้กับพนักงานและช่างทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด - ทดสอบสินค้า และตรวจงานผู้รับเหมา

Imex International Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์การทำงาน
29 เม.ย. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ