เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executive ( ขายนครหลวงและโครงการ )รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบในการหาลูกค้าใหม่ ประสานงานระหว่างร้านค้ากับบริษัท ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ดูแลพนักงาน PC. ขายสินค้าและดูแลเรื่องบริการรวมทั้งรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างค...

Imex International Co.,Ltd.
26 พ.ค. 59
2 . ช่างก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบปัญหาสินค้าและให้คำปรึกษาในด้านสินค้าหลังการขาย - อบรมความรู้สินค้าให้กับพนักงานและช่างทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด - ทดสอบสินค้า และตรวจงานผู้รับเหมา

Imex International Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์การทำงาน
26 พ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ - รับโทรศัพท์บุคคลภายใน และภายนอกองค์กร - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ - งานด้านเอกสาร งานธุรการต่างๆ เช่น การใช้รถส่วนกลาง, งานเตรียมห้องประชุม, สรุปรายงานสถิติค่าใช้จ...

Imex International Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์การทำงาน
26 พ.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ