เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / Teller (ประจำสาขาปราจีนบุรี)
หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ดูแลและให้บริการงานดัง ต่อไปนี้ • งาน Teller : รับชำระค่างวด ค่าบริการ ด้านเช่าซื้อต่าง ๆ ให้บริการลูกค้าของธนาคารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมด้านการเปิดบัญชี ฝา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
27 ส.ค. 57
2 . CA Writer /วิเคราะห์สินเชื่อ SME (Officer /Assistant Mgr)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และเขียน Case ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย อาทิ SME Mortgage และ NPA ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลู...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 57
3 . เจ้าหน้าทีบัญชีธุรกิจเช่าซื้อ
รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานภาษีซื้อจากระบบและตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงติดตามและจัดเก็บใบกำกับภาษีซื้อให้ครบถ้วนตามรายงานภาษี ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ