เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บริหารการจัดการ Lead
ขอบเขตหน้าที่งานโดยสังเขป - บริหารการจัดการ Lead ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ให้กับทีมเทเล-สินเชื่อ ทีมเทเล-ประกัน เพื่อความคล่องตัวในการกระจายรายชื่อ พร้อมดึงกลับเข้าศูนย์...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดรถยนต์มือสอง (New Troop) เกษตร / สุขสวัสดิ์ / สมุทรปราการ
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ก.ย. 60
3 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง (อยุธยา)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 ก.ย. 60
4 . ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานของ ติดตามหนี้สินเชื่อรายย่อย (ทางโทรศัพท์) สำหรับลูกค้าทุกประเภท (ยกเว้น เช่าซื้อรถยนต์) ให้มีมาตรฐานของการทำงาน การให้บริการ ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนด รวมทั้งติดตาม...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ก.ย. 60
5 . พิธีการสินเชื่อธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติให้เรียบร้อยก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า • ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 ก.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่การตลาดรถยนต์มือสอง (New Troop)ระยอง (มีรถยนต์ใช้ในงาน )
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอันดี...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
7 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง (New Troop ) สาขาจันทบุรี
• ให้คำปรึกษา และชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเช่าซื้อ แก่ลูกค้า ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน • ทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์สินเชื่อ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ในบางกรณ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
8 . บริหารบุคลากรเครือข่าย (สามารถเดินทางไปตจว.ได้)
- บริหารจัดการให้พนักงานสาขา และ ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มี License ที่เกี่ยวข้องกับงาน - จัดการงานด้านบริการสาขา และ ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เช่น จัดทำการเบิกค่าล่วงเวลา,จัดทำแผนวันหยุดพักผ่...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน+โบนัส+ สวัสดิการ
20 ก.ย. 60
9 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ / เพชรบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
20 ก.ย. 60
10 . Tele sales สินเชื่อรถยนต์ / ส่วนบุคคล
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
20 ก.ย. 60
11 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง สาขาตรัง ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อหาดใหญ่
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
12 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ Hub หาดใหญ่
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
13 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่กรุงเทพและสมุทรปราการ)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
20 ก.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่ติดตามกรมธรรม์รถยนต์ (Call center)
รับผิดชอบงานติดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ของลูกค้าเช่าซื้อของธนาคาร ผ่านทางโทรศัพท์

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
20 ก.ย. 60
15 . จนท.ควบคุมคุณภาพและบริการTelesales(สัญญาจ้าง 1 ปี มีสวัสดิการตามธนาคารให้)
- มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงาน Telesales จัดการเอกสาร สนับสนุนการปฏิบ้ติงานและทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
16 . หัวหน้า Telesales (Supervisor)
-รับผิดชอบดูแลและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ Tele sale ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมายที่กำหนด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน+โบนัส+ สวัสดิการ
20 ก.ย. 60
17 . จนท.พัฒนาธุรกิจ เมเจอร์ รัชโยธิน เซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัลบางนา ซีคอน ศรีฯ
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
18 . Sales Support & Coordinator (ประจำสาขาอุดรธานี)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมสนับสนุนการขายในด้านการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารใบคำขอสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม การคำนวนรายได้ลูกค้า การตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิต และการนำข้อมูลคำข...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ก.ย. 60
19 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ทุ่งสง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
20 . บริหารการขายสินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย (Relationship Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร ผ่านช่องทางการพบปะลูกค้าโดยตรง • ขยายและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
21 . พัฒนาธุรกิจ สาขาพิษณุโลก
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 ก.ย. 60
22 . สนับสนุน ทรัพย์สินรอขาย
- จัดทำข้อมูลภาระจำยอม และการจดภาระจำยอม - ตรวจสภาพทรัพย์สินที่รับโอนและซื้อทอดตลาดทั้งหมด - ดำเนินการแบ่งแยกโฉนด, เปลี่ยน นส.3 เป็นโฉนด - จัดหาและจัดจ้างผู้ทำป้ายโฆษณาพร้อมการติดตั้ง,เสนอราคาป้าย ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
23 . การตลาด ทรัพย์สินรอขาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -จัดทำวาระขออนุมัติงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ -จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ งบประมาณ แผนงาน โปรโมชั่น ประจำปี -ประสานงานเรื่องทรัพย์กรรมสิทธิ์ร่วม กับ สถาบันกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
24 . กำกับมาตรฐานงานเร่งรัด
มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานในสำนักพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ ว่ามีการปฏิบัติงานตรงตามคู่มือการปฏิบัติงานร่วมถึงทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมงานต่างๆในสำนักพัฒนาคุ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
25 . พัฒนาธุรกิจสาขา (สี่พระยา, เจริญกรุง, เยาวราช, เซ็นทรัลพระราม 3, เดอะมอลล์ท่าพระ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
26 . งานตรวจรับรถ ศูนย์ประมูลรถยนต์บางนา กม.8
มีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจรับ-ส่ง มอบรถยึด(ทรัพย์สินธนาคาร) และรถประมูล(ทรัพย์สินธนาคาร) รวมทั้งดูแลงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับรถในโกดัง และงานประมูลของศูนย์ประมูลรถยนต์ (บางนา กม.8) ให้เป็นไปตามเป...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
27 . System Analyst (Asst. Manager - Sr. Manager)
Responsibilities • Review and revise software requirement specification and design specification • Participate in and oversee the design, development, implementation and support of software solution...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
28 . หัวหน้าตรวจสอบสินเชื่อ กำแพงเพชร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน สรุปผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อภายใน-ภายนอก รวมถึงการให้บริการต...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ก.ย. 60
29 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานทะเบียนรถยนต์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :  จัดทำรายงานทะเบียน NEW CAR/ USED CAR / REFINANCE ที่ค้างนำส่ง ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร  ตรวจสอบ, รายงาน และแจ้งแก้ไข ข้อมูลของค่าภาษีในระบบ เพื่อให้สาขาทำการแก้ไขข้อมูล ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
30 . วิเคราะห์เครดิตสินเชื่อเช่าซื้อ (Officer - Assistant Manager)
•พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา •สอบทาน/พิสูจน์ความเป็น ตัวตนลูกค้า (Verify) และติดต่อประสานงานกับสาขา เพื่อขอข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาสินเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
31 . ประเมินราคาทรัพย์สิน
-ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ รวมถึงหาข้อมูลตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในการเสนอรับราคาประเมิน และทบทวนราคาตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา -ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานประเมิน , ความเห็นราคาประเมิน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
32 . ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ (Officer)
•ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะมีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า •ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไข •ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้บริการกับลูกค้า •บันทึก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
33 . เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
•รับผิดชอบการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร •พิจารณาเงื่อนไข และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเบิกใช...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
34 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
• ศูนย์กลางปฏิบัติการ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารและข้อมูลคำขอสินเชื่อรายย่อยต่างๆของธนาคาร และสินเชื่อเช่าซื้อ • ตรวจสอบ รับรองข้อมูลและเอกสารเพื่อวัตถุประส่งค์ในการบันทึกข้อมูล Loan Applicat...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
35 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร หัวหิน)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
36 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบชำระเงินลูกค้า
-ติดตาม, ตรวจสอบรายการลูกค้าร้องเรียน, รายการ Dispute, การทำ Chargeback ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และ SLA ที่ตกลงไว้ -ทำรายการ Settlement/ ATM, ORFT, CDM, Promptpay, EDC, Post และระบบงาน Internet Banki...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
37 . ปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อ พื้นที่ สุขสวัสดิ์
รับผิดชอบปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ในกรณีขาดอัตรากำลังชั่วคราว รวมทั้งช่วยงานสนับสนุนศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สามารถดำเนิน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
20 ก.ย. 60
38 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
39 . เจ้าหน้าที่การตลาดรถยนต์มือสอง (New Troop) พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
20 ก.ย. 60
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ