เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ สาขาราชบุรี
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อ และทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า เพื่อหาช่องทางขยายปริ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
2 . CA Writer /วิเคราะห์สินเชื่อ SME (Officer /Assistant Mgr)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และเขียน Case ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย อาทิ SME Mortgage และ NPA ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลู...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจสาขา (Teller) สาขาปทุมธานี
ดูแลและให้บริการงานดัง ต่อไปนี้ • งาน Teller : รับชำระค่างวด ค่าบริการ ด้านเช่าซื้อต่าง ๆ ให้บริการลูกค้าของธนาคารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมด้านการเปิดบัญชี ฝาก-ถอนเงิน และงานบริการด้านก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
28 ส.ค. 58
4 . ปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำตามศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ภาคเหนือ, ภาคใต้ (จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
• รับผิดชอบงานและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สาหรับโครงการ Captive Finance โดยนั่งประจำที่ Showroom และเดินทางไปนอก Showroom ตามที่ลูกค้านัดหมาย • สร้างความสัมพันธ์และให้บริการคู่ค้า • ดูแล ป...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 ส.ค. 58
5 . ปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำตามศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ภาคอีสาน (ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี)
• รับผิดชอบงานและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สาหรับโครงการ Captive Finance โดยนั่งประจำที่ Showroom และเดินทางไปนอก Showroom ตามที่ลูกค้านัดหมาย • สร้างความสัมพันธ์และให้บริการคู่ค้า • ดูแล ป...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 ส.ค. 58
6 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำสาขาภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาตตะวันออกและภาคใต้
เจ้าหน้าที่ การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 ส.ค. 58
7 . พัฒนาธุรกิจสาขา สาขาเชียงใหม่ (เจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ)
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 ส.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเช็ค
1.การปฏิบัติงานด้านเช็ค Outward-Clearing ในการติดตามและ Mornitor สาขาในการส่งเช็คเรียกเก็บในระบบ ICAS และกระทบยอดเช็คนำส่งของทุกสาขาทั่วประเทศ ให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งข้อมูลไปเรียกเก็บให้ทันตามเวลาที่...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
26 ส.ค. 58
9 . บริการงานจัดซื้อ
1.ประสานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการกำหนดตารางกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.บริหารแผนส่งเสริมการขายโดยการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามตารางกิจกรรม 3.ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตั้งแ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
25 ส.ค. 58
10 . ประเมินราคาทรัพย์รอขาย
ตั้งราคาทรัพย์สินรอขาย และเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด งานตั้งราคาทรัพย์เพื่อเจรจาหนี้และงานทบทวนราคาของทรัพย์ทุกประเภท  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบอร์ดเพื่ออนุมัติราคาขายทรัพย์สินรอขาย...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา เกษตร ปทุมธานี ศรีนครินทร์ (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา สาขากระบี่ (แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ระยอง (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
- รับรองการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อรายย่อย - ควบคุมงานบริการให้มีมาตรฐานและตรงตาม SLA - Verify เอกสารเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อรายย่อย - ติดตามเอกสารกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 58
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ