เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ ที่ปรึกษาโครงการ- ประเมินราคา
ทำหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าที่ดินในโซนเป้าหมายของการขยายสินเชื่อ ได้แก่ จัดเก็บข้อมูลราคาซื้อ-ขายที่ดิน ในโซนพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงติดตามความเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
29 ส.ค. 59
2 . ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ (Checker-out) ประจำสาขาปราจีนบุรี/ฉะเชิงเทรา
- มีหน้าหน้าที่ในการให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN ,SME ,เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 59
3 . CA Writer /วิเคราะห์สินเชื่อ SME (Officer /Assistant Mgr)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และเขียน Case ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย อาทิ SME Mortgage และ NPA ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลู...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
4 . สนับสนุนการขาย (ประจำสาขาทองหล่อ)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าธนบดีธนกิจ ในด้านเงินฝาก, กองทุน, ข้อมูลการ Referral ลูกค้า โดยการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในเบื้องต้น ตลอดจนทำหน้าท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
25 ส.ค. 59
5 . Telesales(ประกันภัยรถยนต์)
• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ผ่านทางโทรศัพท์ • ทางธนาคารมีฐานข้อมูลลูกค้าให้กับพนักงานทุกคน

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 59
6 . หัวหน้าทีมคดีสินเชื่อบุคคล ฝ่ายพัฒนาระบบงานเร่งรัด
ท่านจะมีหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนงานคดีสินเชื่อ ควบคุมดูแล และประสานงานกับสำนักงานกฎหมายในเรื่องการติดตามคดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด • ควบคุมดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติหน้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 59
7 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารประจำสาขาสมุทรสาคร, สุขสวัสดิ์)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
24 ส.ค. 59
8 . บริหารบุคลากรเครือข่าย
- บริหารจัดการให้พนักงานสาขา และ ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มี License ที่เกี่ยวข้องกับงาน - จัดการงานด้านบริการสาขา และ ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เช่น จัดทำการเบิกค่าล่วงเวลา,จัดทำแผนวันหยุดพักผ่...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
9 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ( สุขสวัสดิ์ )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 ส.ค. 59
10 . ปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำพื้นที่ระยอง (เดินทางภาคตะวันออกได้)
รับผิดชอบปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ในกรณีขาดอัตรากำลังชั่วคราว รวมทั้งช่วยงานสนับสนุนศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สามารถดำ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 ส.ค. 59
11 . ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ (Officer)
•ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะมีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า •ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไข •ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้บริการกับลูกค้า •บันทึก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 59
12 . หัวหน้าตรวจสอบสินเชื่อ ชลบุรี
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน สรุปผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อภายใน-ภายนอก รวมถึงการให้บ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
13 . บันทึกข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
- บันทึกข้อมูล Loan Application และเงื่อนไขสำหรับการอนุมัติ เพื่อสนับสนุนการขยายปริมาณธรุกิจและลดปริมาณข้อมูลผิดพลาด การส่งคืน Case return จากหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อฯ - ศูนย์กลางบันทึกข้อมูลลูกค้าและ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 59
14 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ( สมุทรสาคร )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 ส.ค. 59
15 . พิธีการสินเชื่อรายย่อย
1.ตรวจสอบเงื่อนไข CA สัญญากู้ และเงื่อนไขของสินเชื่อ (สินเชื่อเคหะ สินเชื่อ SME 2.ดำเนินการตั้งวงเงินสินเชื่อ 3.ตรวจสอบและปล่อยเช็คเงินกู้ 4.ติดตาม ตรวจเอกสารสำคัญ หลักประกัน พร้อมนำส่ง หรือเบิกออ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
•รับผิดชอบการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร •พิจารณาเงื่อนไข และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเบิกใช...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 59
17 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่พื้นที่ปราจีนบุรี (สังกัด Hub ชลบุรี )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
24 ส.ค. 59
18 . บริการงานจัดซื้อ
1.ประสานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการกำหนดตารางกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.บริหารแผนส่งเสริมการขายโดยการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามตารางกิจกรรม 3.ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตั้งแ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา สาขาจันทบุรี (แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ : • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา เมเจอร์รัชโยธิน (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
21 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
• ศูนย์กลางปฏิบัติการ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารและข้อมูลคำขอสินเชื่อรายย่อยต่างๆของธนาคาร และสินเชื่อเช่าซื้อ • ตรวจสอบ รับรองข้อมูลและเอกสารเพื่อวัตถุประส่งค์ในการบันทึกข้อมูล Loan Applicat...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
22 . พัฒนาธุรกิจ(Relationship Manager) สาขาภูเก็ต
ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
24 ส.ค. 59
23 . พัฒนาธุรกิจสาขา แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร (กาญจนบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 ส.ค. 59
24 . พัฒนาธุรกิจสาขา แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร (อยุธยา)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบในการจัดท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ส.ค. 59
25 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ประจำสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
23 ส.ค. 59
26 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำพื้นที่สมุทรปราการ
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 59
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ