เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / Teller (ประจำสาขาคริสตัลดีไซน์ รามอินทรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลและให้บริการงานดัง ต่อไปนี้ • งาน Teller : รับชำระค่างวด ค่าบริการ ด้านเช่าซื้อต่าง ๆ ให้บริการลูกค้าของธนาคารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมด้านการเปิดบัญชี ฝาก-...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
29 ต.ค. 57
2 . บริการธุรกิจ(Teller) สาขา ศรีสะเกษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลและให้บริการงานดัง ต่อไปนี้ • งาน Teller : รับชำระค่างวด ค่าบริการ ด้านเช่าซื้อต่าง ๆ ให้บริการลูกค้าของธนาคารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมด้านการเปิดบัญชี ฝาก-...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
29 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าทีบัญชีธุรกิจเช่าซื้อ
รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานภาษีซื้อจากระบบและตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงติดตามและจัดเก็บใบกำกับภาษีซื้อให้ครบถ้วนตามรายงานภาษี ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ต.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ