เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ (Checker-out) สาขาชลบุรี
ท่านจะมีหน้าหน้าที่ในการให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN ,SME ,เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
2 . บริการธุรกิจ(Teller) สาขา ชัยภูมิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลและให้บริการงานดัง ต่อไปนี้ • งาน Teller : รับชำระค่างวด ค่าบริการ ด้านเช่าซื้อต่าง ๆ ให้บริการลูกค้าของธนาคารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมด้านการเปิดบัญชี ฝาก-...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
22 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าทีบัญชีธุรกิจเช่าซื้อ
รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานภาษีซื้อจากระบบและตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงติดตามและจัดเก็บใบกำกับภาษีซื้อให้ครบถ้วนตามรายงานภาษี ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ