เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พัฒนาธุรกิจ หนองคาย / นครราชสีมา
ด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ • รักษาและหาลูกค้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามเงื่อนไขของธนาคาร
20 พ.ย. 60
2 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่อยุธยา , ราชบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
20 พ.ย. 60
3 . ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานของ ติดตามหนี้สินเชื่อรายย่อย (ทางโทรศัพท์) สำหรับลูกค้าทุกประเภท (ยกเว้น เช่าซื้อรถยนต์) ให้มีมาตรฐานของก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
20 พ.ย. 60
4 . Tele sales สินเชื่อรถยนต์ / ส่วนบุคคล
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
20 พ.ย. 60
5 . จนท.ควบคุมคุณภาพและบริการTelesales(สัญญาจ้าง 1 ปี มีสวัสดิการตามธนาคารให้)
- มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงาน Telesales จัดการเอกสาร สนับสนุนการปฏิบ้ติงานและทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 60
6 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร หัวหิน)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- •...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 60
7 . หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 พ.ย. 60
8 . พัฒนาธุรกิจ สาขาเชียงราย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 พ.ย. 60
9 . พัฒนาธุรกิจ สาขานนทบุรี / ซีคอนบางแค / บางบอน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
18 พ.ย. 60
10 . ตรวจสอบสินเชื่อ (Checker Out) ประจำภาคอีสาน
- ให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน - ให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อรถยนต์ , สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกสถานที่ ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขของธนาคาร
17 พ.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ติดตามกรมธรรม์รถยนต์ (Call center)
รับผิดชอบงานติดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ของลูกค้าเช่าซื้อของธนาคาร ผ่านทางโทรศัพท์

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
17 พ.ย. 60
12 . Business Development : พัฒนาธุรกิจ / พัฒนาระบบงาน (Officer - Sr. Manager)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนงานบริหารจัดการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาระบบการทำงาน / ขั้นตอน / กระบวนการในกิจกรรมหรืองานทุกด้านของธนาคาร ตลอดจนจัดทำและติดตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้าง พัฒนา ออกแบบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
17 พ.ย. 60
13 . งานขายและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประมูลรถยนต์ อุดรธานี
มีหน้าที่รับผิดชอบงานขายและประชาสัมพันธ์ ของศูนย์ประมูลรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ดูแลและรับผิดชอบงานประมูล ในลานประมูลรถยนต์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ลานประมูล ขอ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 พ.ย. 60
14 . ตรวจสอบสินเชื่อ (Checker Out) สมุทรปราการ
- ให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน - ให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกสถานที่ พร้อมทั้งถ่ายภาพ,...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 60
15 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ระยอง
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
17 พ.ย. 60
16 . พัฒนาธุรกิจ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
16 พ.ย. 60
17 . บัญชีธุรกิจเช่าซื้อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานภาษีซื้อจากระบบและตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงติดตามและจัดเก็บใบกำกับภาษีซื...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
18 . กำกับมาตรฐานงานขาย (Sales Governance Planning)
มีหน้าที่รับผิดชอบรับในการสนับสนุนการวางนโยบายความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกฝ่ายงานภายใต้สายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ทั้งในรูปแบบ Proactive (การสุ่มหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น) Control & Monitoring (...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
19 . พิธีการสินเชื่อธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติให้เรียบร้อยก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า • ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
20 . Relationship Manager - SME
หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร ผ่านช่องทางการพบปะลูกค้าโดยตรง • ขยายและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
21 . พัฒนาธุรกิจสาขา (สี่พระยา, เจริญกรุง, เยาวราช, เซ็นทรัลพระราม 3, เดอะมอลล์ท่าพระ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
22 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ชลบุรี
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 พ.ย. 60
23 . สนับสนุน ทรัพย์สินรอขาย
- จัดทำข้อมูลภาระจำยอม และการจดภาระจำยอม - ตรวจสภาพทรัพย์สินที่รับโอนและซื้อทอดตลาดทั้งหมด - ดำเนินการแบ่งแยกโฉนด, เปลี่ยน นส.3 เป็นโฉนด - จัดหาและจัดจ้างผู้ทำป้ายโฆษณาพร้อมการติดตั้ง,เสนอราคาป้าย ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
24 . การตลาด ทรัพย์สินรอขาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -จัดทำวาระขออนุมัติงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ -จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ งบประมาณ แผนงาน โปรโมชั่น ประจำปี -ประสานงานเรื่องทรัพย์กรรมสิทธิ์ร่วม กับ สถาบันกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
25 . System Analyst (Asst. Manager - Sr. Manager)
Responsibilities • Review and revise software requirement specification and design specification • Participate in and oversee the design, development, implementation and support of software solution...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
26 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบชำระเงินลูกค้า
-ติดตาม, ตรวจสอบรายการลูกค้าร้องเรียน, รายการ Dispute, การทำ Chargeback ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และ SLA ที่ตกลงไว้ -ทำรายการ Settlement/ ATM, ORFT, CDM, Promptpay, EDC, Post และระบบงาน Internet Banki...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
27 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานทะเบียนรถยนต์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :  จัดทำรายงานทะเบียน NEW CAR/ USED CAR / REFINANCE ที่ค้างนำส่ง ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร  ตรวจสอบ, รายงาน และแจ้งแก้ไข ข้อมูลของค่าภาษีในระบบ เพื่อให้สาขาทำการแก้ไขข้อมูล ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
28 . วิเคราะห์เครดิตสินเชื่อเช่าซื้อ (Officer - Assistant Manager)
•พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา •สอบทาน/พิสูจน์ความเป็น ตัวตนลูกค้า (Verify) และติดต่อประสานงานกับสาขา เพื่อขอข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาสินเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
29 . ประเมินราคาทรัพย์สิน
-ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ รวมถึงหาข้อมูลตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในการเสนอรับราคาประเมิน และทบทวนราคาตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา -ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานประเมิน , ความเห็นราคาประเมิน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
30 . เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
•รับผิดชอบการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร •พิจารณาเงื่อนไข และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเบิกใช...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 60
31 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
• ศูนย์กลางปฏิบัติการ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารและข้อมูลคำขอสินเชื่อรายย่อยต่างๆของธนาคาร และสินเชื่อเช่าซื้อ • ตรวจสอบ รับรองข้อมูลและเอกสารเพื่อวัตถุประส่งค์ในการบันทึกข้อมูล Loan Applicat...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 60
32 . เจ้าหน้าที่การตลาดรถยนต์มือสอง (New Troop) เกษตร / สุขสวัสดิ์ / สมุทรปราการ
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
15 พ.ย. 60
33 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง สาขาตรัง/พัทลุง
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 60
34 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
15 พ.ย. 60
35 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (ประจำพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 พ.ย. 60
36 . บริหารการขายช่องทาง Outsource
รับผิดชอบเสนอแนวทางการปฎิบัติงานและมาตรฐานในการวัดคุณภาพงานขายช่องทาง Outsource ผลักดันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด จัดทำรายงานผลงานส่งหัวหน้างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 60
37 . พิธีการสินเชื่อธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ประสานงานให้บริการลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ •ตรวจสอบเอกสารสัญญาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ •ตรวจสอบสัญญาหลักประกัน บันทึกวงเงินสินเชื่อ ภาระหนี้ และข้อมูล...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
15 พ.ย. 60
38 . บริหารการจัดการ Lead
- บริหารการจัดการ Lead ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ให้กับทีมเทเล-สินเชื่อ ทีมเทเล-ประกัน เพื่อความคล่องตัวในการกระจายรายชื่อ พร้อมดึงกลับเข้าศูนย์กลาง เพื่อควบคุม Lead ให้เป็น...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 60
39 . บริหารบุคลากรเครือข่าย(สามารถทำงานวันเสาร์ได้ โดยมีวันหยุดหรือ O.T ชดเชย)
- บริหารจัดการให้พนักงานสาขา และ ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มี License ที่เกี่ยวข้องกับงาน - จัดการงานด้านบริการสาขา และ ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เช่น จัดทำการเบิกค่าล่วงเวลา,จัดทำแผนวันหยุดพักผ่...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน+โบนัส+ สวัสดิการ
14 พ.ย. 60
40 . จนท.พัฒนาธุรกิจ เมเจอร์ รัชโยธิน เซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัลบางนา ซีคอน ศรีฯ
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีโบนัสประจำปี
14 พ.ย. 60
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ