เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการประสานงานผลิตและซ่อมบำรุงUrgently Required !
- สรุปสถิติการผลิตประจำวันของแผนก วิเคราะห์สถิติการผลิตของแผนกที่ไม่ได้ตาม เป้าหมาย - ตรวจสอบจัดเก็บใบสั่งผลิตและเอกสารภายในแผนก - ตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบประจำเดือนของแผนก และวางแผนวัตถุดิบร่วมกับแผ...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานระบบขนส่ง (Coordinate Logistics System)Urgently Required !
- รับงานทางโทรศัพท์จากลูกค้าและบันทึกข้อมูลในระบบ Computer - วางแผนการรับงานของลูกค้าและวางแผนจัดส่งงานให้กับลูกค้า - ประสานงานกับพนักงานขับรถในการเข้าไปรับ - ส่งงานลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้าในการ...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
12 ธ.ค. 60
3 . พนักงานขาย (Sales)Urgently Required !
- ดูแลลูกค้ารายเก่า และขยายตลาดสู่ลูกค้ารายใหม่ๆ - เป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอสินค้า และให้บริการ - เป็นตัวแทนของลูกค้าในการติดตามงาน แก้ไขปัญหางานต่างๆ ให้ลูกค้า

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 60
4 . ช่างเทคนิคผลิต/พนักงานฝ่ายผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตงานให้ถูกต้องตรงตามใบสั่งผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน - ดำเนินการผลิตงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรประจำวัน...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ธ.ค. 60
5 . พนักงานขับรถUrgently Required !
- ขับรถรับ - ส่งสินค้าของบริษัทฯ - วางบิล เซ็นต์บิล และดูแลเอกสารของบริษัท - ดูแลความสะอาด และสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ธ.ค. 60
6 . ซ่อมบำรุง (Maintenance)Urgently Required !
- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมสร้างระบบ ลม, น้ำ, ไฟ และเครื่องจักรกลทั้งระบบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบเครื่องกล, ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
11 ธ.ค. 60
7 . พนักงานบุคคลและธุรการUrgently Required !
- สรรหาบุคลากร ปฐมนิเทศน์พนักงาน - จัดทำสถิติอัตรากำลังคน - จัดทำเอกสารประเมินผลทดลองงาน - จัดฝึกอบรมพนักงาน - ติดต่อสถานที่ราชการต่าง ๆ

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ธ.ค. 60
8 . ช่างพิมพ์ม้วน (ระบบโรตารี่)Urgently Required !
- พิมพ์งานตามใบสั่งผลิต และตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ - ควบคุมสต็อกวัตถุดิบ - บำรุงรักษาเครื่องจักร

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / และตามประสบการณ์
11 ธ.ค. 60
9 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor)Urgently Required !
- บริหารงานด้านการวางแผนการดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องจักร PM/BM และด้านสาธารณูปโภคต่างๆ - บริหารงานภายในแผนกตามนโยบายของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย - การพัฒนาและปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ธ.ค. 60
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ