เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Die Design TechnicianUrgently Required !
ช่างออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ รวมทั้งมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการผลิตและเครื่องปั๊มทั่วไป

Siam Chuyo Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ