เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Training OfficerUrgently Required !
1. สำรวจความต้องการหัวข้อฝึกอบรมประจำปี 2. จัดเตรียมข้อมู ทำแผนฝึกอบรมประจำเดือน และประจำปี 3. ประสานงานและดูแลงานฝึกอบรมในแผนและนอกแผน 4. บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 5. ติดตามการฝึก...

บริษัท ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
30 เม.ย. 59
2 . Die-cast ManagerUrgently Required !
- Planning ,Setting quality standard. - Control production schedule. - Supervise staff and subordinate. - Planning estimate time scale and cost. - Monitoring safety condition. - Coordinate ...

บริษัท ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
30 เม.ย. 59
3 . Auto Parts Engineer (CNC,Fanuc)Urgently Required !
1.Control CNC machine running achieve cycle time target and delivery target. 2.Control tool and m/c spare part. 3.Supervise technician to know new technique improve productivity. 4.Coordinate with ...

บริษัท ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
30 เม.ย. 59
4 . Die-cast EngineerUrgently Required !
1. Take care & Maintenance Die-cast machine 350 T run mass production achieve target. 2. Take care Aluminium melting furnace to obtained high quality casting i.e. doing flux operation. 3. Solve prob...

บริษัท ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Positions
เงินเดือน N/A
30 เม.ย. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ