เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor Auto PartsUrgently Required !
1. ควบคุมการผลิตในแต่ละวันให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ประสานงานด้านการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 3. ดูแลพัฒนา ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางแก้ไขแก่หัวหน้างานระดับ Foreman 4. วิเคราะห์หาสาเหตุ และค...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน N/A
13 ธ.ค. 60
2 . Technician (Mold, PM, PE)
- P.M. Machine and mold follow plan. - Aluminium and fanuc control, Conveyor and fanuc tool. - Repair, Modify, Setting, Improvement machine, mold. - Support Job request. - Follow Energy conservati...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 Positions
เงินเดือน N/A
13 ธ.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ