เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sr.Foreman (QA/QC)
1. บริหารควบคุมด้านคุณภาพงานทุกลูกค้า 2. เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น 3. ร่วมวิเคราะห์ปัญหางาน เพื่อทำการแก้ไข 4. รวบรวมข้อมูลส่งให้ลูกค้า

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Nagotiable
19 ต.ค. 60
2 . Logistics Officer
1.เปิดใบเสนอราคมให้กับลูกค้า 2.ออกเอกสารใบกำกับภาษี ใบลด-เพิ่มหนี้ ส่งให้ลูกค้า และติดตามผล 3.ควบคุมระบบงานสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานสรุปยอดขายสินค้าประจำวัน และประจำเดือน 5.ติดตามการจัดส่งสินค้า...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 60
3 . Mold EngineerUrgently Required !
- Scheduling PM Mold. - Follow new mold & First article. - Check mold for support Diecast process running no loss time waiting mold repair. - Forecast monthly spare parts. - PDCA Solve problem occ...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Nagotiable
19 ต.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ