เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Auto Parts Ass't Manager
- Develop efficiency of machining process. - Maintain M/C condition , PM and spare parts. - Arrange manpower and improve skill. - Strongly control operator follow WI. - PDCA problem solving. - Pr...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Nagotiable
28 เม.ย. 60
2 . Logistics Officer
1.เปิดใบเสนอราคมให้กับลูกค้า 2.ออกเอกสารใบกำกับภาษี ใบลด-เพิ่มหนี้ ส่งให้ลูกค้า และติดตามผล 3.ควบคุมระบบงานสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานสรุปยอดขายสินค้าประจำวัน และประจำเดือน 5.ติดตามการจัดส่งสินค้า...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ