เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Manager (1) / QC Assistant Manager (2)
Management and responsible for IQC, Supplier Control, NC Suspection, Sorting/Rework Control, QI, Internal Activity, Customer Activity.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
3 (ตำแหน่งใหม่)
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
8 ธ.ค. 59
2 . Die Maintenance Manager
Die Maintenance Production Process, Responsible for die problems, Manpower control, 5S, Kaizen

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
8 ธ.ค. 59
3 . Production Control / Material Control Staff
1. Plan production & material schedule to support customer demand and review production capacity 2. Monitor, control and ensure actual production output meet customer's delivery requirement. 3. Mana...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiable
8 ธ.ค. 59
4 . QA/QC Engineer
1.Analyze defect from production process to find solution. 2.Customer cost charge and scrap cost. 3.Support oversea plant ACTI-India and MKAI-Indonesia. 4.Support customer activity such as TCC, QCC...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
13 (รองรับการขยายการผลิต)
เงินเดือน Company Structure
8 ธ.ค. 59
5 . Japanese Interpreter Staff
- Translate Thai to Japanese for concern meeting. - Prepare document for support Japanese Manager or whom it may concern.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
8 ธ.ค. 59
6 . QA Supervisor
Customer Satisfaction, Warranty Claim Action, Product Audit, Patrol, OI Internal and Customer Activity.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
8 ธ.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ