เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Assistant Manager (Manager Level)
Control Assembly Process,Control Mapower and Improve Productive

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
11 เม.ย. 57
2 . Sales Assistant Manager (Manager Level)
- Create own action plan and execute successfully, Negotiate various topics with customer, - Establish and maintain effective business relationship, Train and lead team to become sales professional...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable, depend on experience and skill
11 เม.ย. 57
3 . Purchasing Assistant Manager (Manager Level)
- General Purchase - Localization - VA/VE - Cost reduction

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
11 เม.ย. 57
4 . Process Engineer (Welcome New Graduated)
Issue PFMEA, Control Plan, Prepare sample part support new model trial, Process capacity

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
11 เม.ย. 57
5 . IE Engineer
- Time Study - MTM - Improvement line balance - Standard operation / PLC program

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
11 เม.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ