เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Assistant Foreman
1.วัดชิ้นส่วนงานโดยใช้เครื่องมือ CMM, Vernier, Height Gauge หรือ เครื่องมือวัดอื่นๆ 2.วัดชิ้นส่วนงานตามที่แผนกต่างๆ ร้องขอ, ตรวจสอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
3 มิ.ย. 58
2 . Die Maintenance Supervisor
Handle and Controller Die Repair

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
3 มิ.ย. 58
3 . Purchasing Manager
- General Purchase - Localization - VA/VE - Cost reduction

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
3 มิ.ย. 58
4 . Safety Officer
1.Respossible for the operation and suggestion in safety, health and environment in accordance with rule and safety standard of company 2.Report safety and environment to government and customer

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
3 มิ.ย. 58
5 . Japanese Interpreter Staff
- Translate Thai to Japanese for concern meeting. - Prepare document for support Japanese Manager or whom it may concern.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
3 มิ.ย. 58
6 . Mold Maintenance Technician
- Repair Mold, Lazer welding , Fitting Mold.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
3 มิ.ย. 58
7 . EM Engineer / Technician
Maintain breakdown and machine improvement for more productivity and preventive maintenance

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
3 มิ.ย. 58
8 . Die Maintenance Technician (Progressive Die)
ควบคุมเครื่องจักร / บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงรุก(แม่พิมพ์โลหะ)/การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลการผลิต

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
10 อัตรา
เงินเดือน Negotiation, Depend on experience
3 มิ.ย. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ