เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Injection Technician 4 อัตรา / Foreman 2 อัตรา
- ควบคุมของเสียเสียจากกระบวนการผลิต - ควบคุมอัตรากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการทำงานของเครื่อจักรให้มีประสิทธิภาพ

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
เงินเดือน โครงสร้างบริษัทฯ, เจราต่อรอง
25 พ.ค. 59
2 . Delivery Staff
• Handle overall warehouse picking, checking, packing and delivery activities. • Control warehouse stock movement through verifying all transaction documents. • Coaching, driving and develop the tea...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
25 พ.ค. 59
3 . Planning Manager
- Manage customer demans & plant capacity in both short & long time for maching with supply and demand. - Monitor and review Production Planning & Raw material functional performance to ensure the ...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 59
4 . Production Control / Material Control Staff
1. Plan production & material schedule to support customer demand and review production capacity 2. Monitor, control and ensure actual production output meet customer's delivery requirement. 3. Mana...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiable
25 พ.ค. 59
5 . PE Engineer
- Mold schedule trial & IPP follow up. - New mold preparation.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure, Depend on experience
25 พ.ค. 59
6 . Purchasing Supervisor/Senior Staff
Purchase new model, Responsible for preparation and process purchase oder local-import and design change control

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
25 พ.ค. 59
7 . QA Engineer
1.Analyze defect from production process to find solution. 2.Customer cost charge and scrap cost. 3.Support oversea plant ACTI-India and MKAI-Indonesia. 4.Support customer activity such as TCC, QCC...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
25 พ.ค. 59
8 . Accounting Staff
- Account payable and payment, review all invoices and checking, input data into system. - Receive billing from vendor. - Purchasing VAT monthly report and Por.Por30. - Witholding Tax

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
25 พ.ค. 59
9 . Japanese Interpreter Staff
- Translate Thai to Japanese for concern meeting. - Prepare document for support Japanese Manager or whom it may concern.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
25 พ.ค. 59
10 . Mold Maintenance Technician
- Repair Mold, Laser welding , Fitting Mold.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
25 พ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ