เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electric Maintenance Engineer / Technician (Press & Stamping process)
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (เครื่อง Press,Stamping) เชิงป้องกัน 2.ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร (เครื่อง Press, Stamping) ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
2 อัตรา
19 ธ.ค. 57
2 . QE Engineer
Test period inspection follow standard, Analyse claim, Support test form and Oversea branch (Indonesia) for part evaluation ad new model

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ธ.ค. 57
3 . Purchasing Manager
- General Purchase - Localization - VA/VE - Cost reduction

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ธ.ค. 57
4 . Safety Officer
1.Respossible for the operation and suggestion in safety, health and environment in accordance with rule and safety standard of company 2.Report safety and environment to government and customer

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
19 ธ.ค. 57
5 . Japanese Interpreter Staff
- Translate Thai to Japanese for concern meeting. - Prepare document for support Japanese Manager or whom it may concern.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
19 ธ.ค. 57
6 . EM Technician
Maintain breakdown and machine improvement for more productivity and preventive maintenance

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
19 ธ.ค. 57
7 . Die Maintenance Technician /Mold Technician
ควบคุมเครื่องจักร / บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงรุก(แม่พิมพ์โลหะ)/การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลการผลิต

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiation, Depend on experience
19 ธ.ค. 57
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ