เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Technician
ตรวจวัด, ประเมิน, วิเคราะห์การผลิต

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์, ต่อรอง
24 ก.พ. 60
2 . Training Staff
1.Training record for OJT from each section, In-House Training, External Training. 2.Co-ordinate with each section about training system.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
24 ก.พ. 60
3 . PE Engineer
Machine design and making

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure, Depend on experience
24 ก.พ. 60
4 . QA/QC Engineer
1.Analyze defect from production process to find solution. 2.Customer cost charge and scrap cost. 3.Support oversea plant ACTI-India and MKAI-Indonesia. 4.Support customer activity such as TCC, QCC...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
5 (รองรับการผลิต)
เงินเดือน Company Structure
24 ก.พ. 60
5 . Japanese Interpreter Staff
- Translate Thai to Japanese for concern meeting. - Prepare document for support Japanese Manager or whom it may concern.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
24 ก.พ. 60
6 . QA Supervisor
Customer Satisfaction, Warranty Claim Action, Product Audit, Patrol, OI Internal and Customer Activity.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
24 ก.พ. 60
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ