เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Design Engineer
• To create the basic design parts in accordance to new model conceptual design by CATIA V5. • Collaborative with New Model Committee Team. • Be part of the team to design and develop product accord...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiable
25 ก.ค. 60
2 . HR Staff
1.Handle and Control Stationary, Uniform, Canteen Operator, First Aid Room, Company Trasportation. Repair all factory. 2.Support and Coordinate all company's activity, other job assigment.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company Sturcture
25 ก.ค. 60
3 . QC Manager
Management and responsible for IQC, Supplier Control, NC Suspection, Sorting/Rework Control, QI, Internal Activity, Customer Activity.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
25 ก.ค. 60
4 . Japanese Interpreter Staff
- Translate Thai to Japanese for concern meeting. - Prepare document for support Japanese Manager or whom it may concern.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
25 ก.ค. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ