เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Manager
1.Responsible for management of QA section. 2.Keep quality and standard to meet target

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
26 ส.ค. 59
2 . Delivery Staff
• Handle overall warehouse picking, checking, packing and delivery activities. • Control warehouse stock movement through verifying all transaction documents. • Coaching, driving and develop the tea...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
26 ส.ค. 59
3 . QA Engineer
1.Analyze defect from production process to find solution. 2.Customer cost charge and scrap cost. 3.Support oversea plant ACTI-India and MKAI-Indonesia. 4.Support customer activity such as TCC, QCC...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
4 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
26 ส.ค. 59
4 . Purchasing Manager
- General Purchase - Localization - VA/VE - Cost reduction

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
5 . Japanese Interpreter Staff
- Translate Thai to Japanese for concern meeting. - Prepare document for support Japanese Manager or whom it may concern.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
26 ส.ค. 59
6 . QA Supervisor
Customer Claim Responsibility , Improve and Action Defect out flow to customer

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
26 ส.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ