เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Staff
1.Setting master of purchasing and Sales. 2.Checking purchasing price and sales price master and also cancel purchas order mistake. 3.Stock adjust provision, Inventory print TAG and checking TAG

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
2 มี.ค. 58
2 . Electric Maintenance Engineer / Technician (Press & Stamping process)
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (เครื่อง Press,Stamping) เชิงป้องกัน 2.ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร (เครื่อง Press, Stamping) ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
2 อัตรา
2 มี.ค. 58
3 . Die Maintenance Supervisor
Handle and Controller Die Repair

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
2 มี.ค. 58
4 . Logistics Staff (Export)
Shipment by Air and Sea

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure, Negotiation
2 มี.ค. 58
5 . Sales Staff
- Response all customer requirement. - Coordinate between customer and concern department inside organization.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation, Depend on experience
2 มี.ค. 58
6 . Japanese Interpreter Staff
- Translate Thai to Japanese for concern meeting. - Prepare document for support Japanese Manager or whom it may concern.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
2 มี.ค. 58
7 . Mold Maintenance Technician
- Repair Mold, Lazer welding , Fitting Mold.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
2 มี.ค. 58
8 . Die Maintenance Technician (Progressive Die)
ควบคุมเครื่องจักร / บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงรุก(แม่พิมพ์โลหะ)/การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลการผลิต

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiation, Depend on experience
2 มี.ค. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ