เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Technician
ตรวจวัด, ประเมิน, วิเคราะห์การผลิต

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์, ต่อรอง
27 พ.ค. 60
2 . QC Manager
Management and responsible for IQC, Supplier Control, NC Suspection, Sorting/Rework Control, QI, Internal Activity, Customer Activity.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
27 พ.ค. 60
3 . EM Technician
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของเครื่อง Press, PM, Break Down Machine P-LAMS

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + เจรจาต่อรอง
27 พ.ค. 60
4 . PE Engineer
1.Mold review. 2.Mold schedule following and trial until mold mass production

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure, Depend on experience
27 พ.ค. 60
5 . QA/QC Engineer
1.Analyze defect from production process to find solution. 2.Customer cost charge and scrap cost. 3.Support oversea plant ACTI-India and MKAI-Indonesia. 4.Support customer activity such as TCC, QCC...

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
5 (รองรับการผลิต)
เงินเดือน Company Structure
27 พ.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ