เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electric Maintenance Engineer / Technician (Press & Stamping process)
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (เครื่อง Press,Stamping) เชิงป้องกัน 2.ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร (เครื่อง Press, Stamping) ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
2 อัตรา
27 เม.ย. 58
2 . Die Maintenance Supervisor
Handle and Controller Die Repair

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience, Negotiation
27 เม.ย. 58
3 . APQP Engineer
Control Production and Preparation of new model

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation, Depend on experience
27 เม.ย. 58
4 . Purchasing Manager
- General Purchase - Localization - VA/VE - Cost reduction

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
1 อัตรา
27 เม.ย. 58
5 . Japanese Interpreter Staff
- Translate Thai to Japanese for concern meeting. - Prepare document for support Japanese Manager or whom it may concern.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
27 เม.ย. 58
6 . Mold Maintenance Technician
- Repair Mold, Lazer welding , Fitting Mold.

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
27 เม.ย. 58
7 . Die Maintenance Technician (Progressive Die)
ควบคุมเครื่องจักร / บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงรุก(แม่พิมพ์โลหะ)/การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลการผลิต

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
10 อัตรา
เงินเดือน Negotiation, Depend on experience
27 เม.ย. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ