เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานการนำเข้าส่งออก ประจำสาขาลำพูน (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)
• ดูแลการขายและหาลูกค้าใหม่ๆในเขตภาคเหนือ • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก และการรับ/จัดส่งสินค้า • ประสานงานด้านศุลกากร

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
16 ธ.ค. 57
2 . Senior Import-Export
• จัดทำใบขนนำเข้า – ส่งออก ในระบบ Paperless • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร • จัดระบบและระเบียบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 ธ.ค. 57
3 . Senior HR Officer
• Responsible for recruitment and selection • Operate the recruitment and selection process follow by the company's policy : • Design tools and techniques in identify the best candida...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 ธ.ค. 57
4 . Safety Officer / High Technical Safety Officer
• Responsible for developing, supervising, conducting the safety-health and environment activities and programs to be complied with the Company regulations and the Environmental Law . • Mon...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 ธ.ค. 57
5 . Shipping Staff (ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
- Coordinate for Import-Export shipment - Coordinate with customer - Follow up special requirement from customer. - Cooperate with internal department in company and Solve basic problem during oper...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
16 ธ.ค. 57
6 . Customs Clearance Assistant Manager (Suwarnabhumi Airport)
Responsibilities : • To direct, manage, control and solution facing problem about customs clearance. • To improve process for reduce cost to ensure that performance target are met • To provide a c...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
16 ธ.ค. 57
7 . Web Programmer
-Responsible for design/develop programing on web application. - System design and database support. - Take care company web site, company magazine , programming in-house and web application.

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
16 ธ.ค. 57
8 . Assistant Accounting Manager
• All accounting and finance functions including monthly closing, AR, AP, cash flow, taxation, reporting and forecasting • Closely maintains and monitors the fixed assets system • Daily monitoring...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
16 ธ.ค. 57
9 . Warehouse Supervisor/Assistant Manager/Manager (Location : Bangna-Trad K.M.39, Chachoengsao)
For Assistant Manager/Manager Overall responsible for planning starting from order taking until goods delivery service including ; • Responsible for warehouse & delivery operation • Manage and impr...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน n/g
16 ธ.ค. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ