เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Operation Air Import-Export Staff (เจ้าหน้าที่ Console)
• ประสานงานเรื่องเอกสารกับลูกค้าและสายการบิน (ใบขนสินค้า) • รับ D/O ในคลังสินค้า • จัดการขั้นตอนสินค้าขาออกในคลังสินค้า • แจ้ง Pre-Alert ให้ต่างประเทศ • ออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (AWB) • ส่ง E-Ma...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ