เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Trade Service Officerรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบขนนำเข้า – ส่งออก ในระบบ Paperless จัดเตรียมเอกสารเพื่อการนำเข้า-ส่งออก , ใบขนสินค้า / ใบตราส่งสินค้า / ใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร ...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน n/g
24 พ.ค. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ