เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Service Staff (สถานีที่ปฏิบัติงาน TPARK บางนา-ตราด กม.39)รับสมัครด่วน !
- รวบรวมเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลในการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูลที่ได้รับ - บันทึกข้อมูลงาน การนำเข้า-ส่งออกในระบบที่กำหนด - ติดต่อประสานงานเพื่อกา...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา (สถานีที่ปฏิบัติงาน TPARK บางนา-ตราด กม.39)
เงินเดือน n/g
13 ธ.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ