เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Officer)
- ปฏิบัติงานในแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - ปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ - ควบคุมและดูแลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน - ว...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 57
2 . หัวหน้ากลุ่มงาน แผนก SEA Compliance (Supervisor/Group Leader)
1. ปฏิบัติงานในแผนก Compliance 2. ดูแลงานด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ กฏหมายท้องถิ่น รวมถึงงานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITหรือMIS)ที่มีผลต่อบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในกรอบกฏ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 เม.ย. 57
3 . พยาบาลประจำบริษัทฯ
1. ปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคลและธุรการ 2. ประสานงานด้านการรักษาพยาบาล 3. ให้การพยาบาลผู้ป่วย และจ่ายยาเบื้องต้น 4. ลงบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล 5. เบิก - จ่าย ค่ารักษาพยาบาล 6. ร่วมจัดทำประชาสัมพันธ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 เม.ย. 57
4 . วิศวกร ประจำฝ่าย Technical Center
- ปฏิบัตงานในฝ่ายTechnical Center - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ปฏิบัติงาน...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
14 เม.ย. 57
5 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Interpreter)
ปฏิบัติงานด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นระหว่างพนักงานคนไทยและพนักงานญี่ปุ่น / ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ / ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 เม.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ