เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร ประจำฝ่ายจัดซื้อ
- ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดซื้อ - วิเคราะห์ปัญหาในงานจัดซื้อ ปรุงพัฒนางาน - ติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
25 ก.ค. 60
2 . Section Sub Manager ประจำแผนกขาย (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก)
1. Sub section manager of Sales Department under Japanese Manager 2. Automotive parts sales activity into car makers and Tier1 makers in Thailand 3. Schedule control of development stage and mas pro...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน By the Company
24 ก.ค. 60
3 . วิศวกรประจำฝ่าย Sales (Asean Industry)
1. ปฏิบัติงานในฝ่าย Asean Industry 2. ติดต่อประสานงาน, Supportลูกค้าภายนอกรวมถึงตอบปัญหาต่าง ๆ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ 4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.ค. 60
4 . วิศวกร แผนกวิศวกรรมการผลิต (PE Engineer) ประจำโรงงานเกตเวย์
1. ปฏิบัติงานในแผนกวิศวกรรมการผลิต (PE) 2. ดูแลและปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม ออกแบบ และควบคุมกระบวนการผลิตใหม่ 3. วิเคราะปัญหาในงานด้านวิศวกรรม 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ 5. ป...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 60
5 . วิศวกร ประจำฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
- ปฏิบัติงานในฝ่ายประกันคุณภาพ - ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัทฯ
24 ก.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ