เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Purchasing
- Perform work for Purchasing department - Document for Raw Material & Semi Finished good - Coordination within Internal - Coordination within External - Other tasks as assigned

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน Based on organizational structure
30 มี.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. ปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมการผลิต 2. วางแผนการผลิตให้กับหน่วยงานผลิต 3. ปฏิบัติงานด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ 4. ติดต่อประสานงานกับ Supplier 5. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกบริษัทฯ 6. ติดต่อประสานงา...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มี.ค. 58
3 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Interpreter) ด่วน !!
- Translated into Japanese between employees and executive japan as Translation of the meeting - Translated into the production line, Translation of documents - Other tasks as assined

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน Based on organiational structure
30 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำโรงงงานเกตเวย์
- ปฏิบัติงานในแผนกวิศวกรรมการผลิต (PE)ประจำโรงงานเกตเวย์ - ปฏิบัติงานด้านการออก PR , รับ Invoice , ควบคุมดูแล Stock , ควบคุมดูแล Spare Part , ควบคุมการสั่งซื้อ Tool - ควบคุมเอกสารภายในแผนก - สรุป ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 2. ติดต่อภายในบริษัทฯ 3. ติดต่อภายนอกบริษัทฯ 4. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
30 มี.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ