เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Interpreter) ด่วน !!
- Translated into Japanese between employees and executive japan as Translation of the meeting - Translated into the production line, Translation of documents - Other tasks as assined

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน Based on organiational structure
16 ธ.ค. 57
2 . Senior Purchasing
- Perform work for Purchasing department - Document for Raw Material & Semi Finished good - Coordination within Internal - Coordination within External - Other tasks as assigned

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน Based on organizational structure
16 ธ.ค. 57
3 . Purchasing Section Manager
- Perform work for Purchasing Department - Developong price improvement target - To be achived the goal by using management skill for buyers (Progress Management , Follow-up skill, Making the measur...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน Based on organizational structure
16 ธ.ค. 57
4 . วิศวกรประจำฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance ) ประจำโรงงานเกตเวย์
1. ปฏิบัติงานในฝ่ายประกันคุณภาพ 2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานในกระบวนการด้านประกันคุณภาพในการพบความผิดปกติต่าง ๆ และนำมา Report และ Follow Up 3. Control คุณภาพภายในบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่ระบบการรับ ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ธ.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่ระดับ 3 (Staff 3) แผนก PE ประจำโรงงงานเกตเวย์
- ปฏิบัติงานในแผนกวิศวกรรมการผลิต (PE)ประจำโรงงานเกตเวย์ - ปฏิบัติงานด้านการออก PR , รับ Invoice , ควบคุมดูแล Stock , ควบคุมดูแล Spare Part , ควบคุมการสั่งซื้อ Tool - ควบคุมเอกสารภายในแผนก - สรุป ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ธ.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ