เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Planning Staffรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมการผลิต 2. ติดตามการผลิตตามแผนที่วางไว้ 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกบริษัทฯ 4. ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ 5. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ย. 60
2 . Section Sub Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก)
1. Sub section manager of Sales Department under Japanese Manager 2. Automotive parts sales activity into car makers and Tier1 makers in Thailand 3. Schedule control of development stage and mas pro...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน By the Company
20 พ.ย. 60
3 . Technical Center Engineer (R&D)รับสมัครด่วน !
- Consider and study development idea Value Analysis-Value Engineer project (VAVE) - Devolopment product according customer concept and if need to adjust design matter, can be negotiate with Cus...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ย. 60
4 . Sales Engineer
1. ปฏิบัติงานในฝ่าย Asean Industry,Auto 1,Auto 2,After Marget 2. ติดต่อประสานงาน, Supportลูกค้าภายนอกรวมถึงตอบปัญหาต่าง ๆ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ 4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ท...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
Many rates
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ย. 60
5 . HR Manager
- Perform work for personnel Section - Developong price improvement target - To be achived the goal by using management skill for Recruit,Training,Payroll

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน Based on organizational structure
14 พ.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ