เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Section Sub Manager of Sales
- Section Manager of sales Department under Japanese Manager - Working at branch JTEKT Thailand - Sales for Machine tools & trarings. Auevnting knowledge pretemend

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน As company structure
16 ม.ค. 60
2 . วิศวกร New Asean
- ปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมการผลิต และงานด้านAsean - ดูแลควบคุมการการวางแผนการผลิต - ปรับปรุงและวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานด้านวางแผนการผลิต - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก - ติดต่อประสานงานกับหน่วย...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 60
3 . วิศวกร ประจำแผนกสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงานในแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - ปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ - ควบคุมและดูแลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. ปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมการผลิต 2. วางแผนการผลิตให้กับหน่วยงานผลิต 3. ปฏิบัติงานด้านวางแผนผลิตให้กับ Production 4. ติดตามการผลิตตามแผนที่วางไว้ 6. ติดต่อประสานงานกับ Supplier 7. ติดต่อประสานงาน...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ม.ค. 60
5 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Interpreter)รับสมัครด่วน !
- Translated into Japanese between employees and executive japan as Translation of the meeting - Translated into the production line, Translation of documents - Other tasks as assined

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน Based on organiational structure
14 ม.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ