เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Section Manager of Sales
- Section Manager of sales Department under Japanese Manager - Working at branch JTEKT Vietnam - Sales for Machine tools & trarings.Auevnting knowledge pretemend

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
1 Position
เงินเดือน As company structure
28 ก.ค. 58
2 . วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance )
1. ปฏิบัติงานในฝ่ายประกันคุณภาพ 2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานในกระบวนการด้านประกันคุณภาพในการพบความผิดปกติต่าง ๆ และนำมา Report และ Follow Up 3. Control คุณภาพภายในบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่ระบบการรับ ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ก.ค. 58
3 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Interpreter) ด่วน !!
- Translated into Japanese between employees and executive japan as Translation of the meeting - Translated into the production line, Translation of documents - Other tasks as assined

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน Based on organiational structure
28 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำโรงงานเกตเวย์
1. ปฏิบัติงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 3. การควบคุมสินค้าคงเหลือ 4. คำนวณสินค้าคงเหลือ 5. บันทึกทางด้านบัญชีต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง 6. วิเคราะห์รายการทางบัญชี 7. ปฏิ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
28 ก.ค. 58
5 . วิศวกร ประจำแผนก Testing & Analysis
- ปฏิบัตงานในฝ่ายTechnical Center - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ปฏิบัติงาน...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
28 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ