เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย / พนักงานขับรถ (หน่วยรถเงินสด สาขากรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าที่บริษัทกำหนดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - นำเสนอขายสินค้า โปรโมชั่น ต่างๆ ให้กับลูกค้า - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้าเดิม รักษาฐานลูกค้าและเปิดร้านค้าใหม่ - จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+สวัสดิการต่างๆ+ประกันอุบัติเหตุ(รายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000.- บาท)
20 ก.ย. 60
2 . Sales Supervisor สาขาจังหวัดกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบควบคุมงานขายหน่วยรถ 2.ออกตลาดเพื่อตรวจสอบพนักงานขาย 3. ปฏิบัติงานควบคุมและดูแลทีมขาหน่วยรถ 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมัน
20 ก.ย. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ