เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย หน่วยรถ จังหวัดร้อยเอ็ดรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบขายสินค้าและเก็บบัญชีสินค้า - ปฏิบัติงานขาย ส่งเสริมการขายตามนโยบายบริษัท

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท + เบี้ยเลี้ยง + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
27 ส.ค. 59
2 . R&D Officer
1. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่าง 2. ทดลอง ปรับปรุง หรือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้งาน(Application) 3. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการและ Kitchen Lab 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน พิจารณาเฉพาะผู้มีประสบการณ์การทำงานเท่านั้น
27 ส.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ