เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Supervisor สาขาจังหวัดอุดรธานีรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบควบคุมงานขายหน่วยรถ 2.ออกตลาดเพื่อตรวจสอบพนักงานขาย 3. ปฏิบัติงานควบคุมและดูแลทีมขาหน่วยรถ 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ***เริ่มงานเดือนมิถุนายน 2560

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมัน
29 พ.ค. 60
2 . พนักงานขาย Pre-Order /ขับรถ (หน่วยรถเงินสด สาขากรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
Pre Order รับสั่งสินค้าล่วงหน้า ส่งสินค้า (หน่วยรถเงินสด) ผู้ช่วยพนักงานขาย

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น (ค่าตอบแทนต่อเดือนรวมรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000)
29 พ.ค. 60
3 . Technical Officer
1. แนะนำ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท และแนะนำการนำไปใช้ 2. วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาจากการนำสินค้าไปใช้งาน 3. จัดทำเอกสารเพื่อการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และการขอหนังสือรับรองต่างๆ 4. จัดเตรียมเอกสาร ...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
29 พ.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ