เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer & System Support
ด่วน!!

- Support Hardware & Software - แก้ไขแบบฟอร์ม และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ม.ค. 58
2 . Export Officer
1.จัดทำเอกสาร Import - Export 2.รับผิดชอบการตลาดและจำหน่วยสินค้าไปต่างประเทศ 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องการส่งสินค้า 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท 5. ติดต่อธนาคารเรื่องเอกสารส่งอ...

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
28 ม.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ