เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Support officerด่วน!!
1. ประสานงานดำเนินงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. ประสานงานกับพนักงานขาย และลูกค้า ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร 3. จัดทำเอกสารทางด้านการตลาด 4. ดูแลลูกค้าที่รับผิดชอบ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
12 ต.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ