เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย หน่วยรถ จังหวัดชลบุรีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบขายสินค้าและเก็บบัญชีสินค้า - ปฏิบัติงานขาย ส่งเสริมการขายตามนโยบายบริษัท - มีมอร์เตอร์ไซค์ไว้ใช้ในงานของบริษัทฯ

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + คอมมิชชั่น+น้ำมัน
24 พ.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ