เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย / พนักงานขับรถ (หน่วยรถเงินสด สาขากรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าที่บริษัทกำหนดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - นำเสนอขายสินค้า โปรโมชั่น ต่างๆ ให้กับลูกค้า - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้าเดิม รักษาฐานลูกค้าและเปิดร้านค้าใหม่ - จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น (ค่าตอบแทนต่อเดือนรวมรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000)
24 ก.ค. 60
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (Assistant Sales Manager)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการดำเนินงานของพนักงานขาย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - หาโอกาสในการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น - บริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ