เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถหน่วยรถ
ด่วน!!

1. รับผิดชอบดูแลการขายสินค้า ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ 2. ดูแลหน่วย Van ในเขตที่รับผิดชอบส่งของให้กับร้านค้าที่สั่งซื้อสินค้ายอดขายและเปิดตลาดใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. สร้างช่องทางขายให...

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น(ค่าตอบแทนต่อเดือนรวมรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000)
22 ก.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ