เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Supervisorรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบควบคุมงานขายพนักงานต่างจังหวัด 2.ออกตลาดเพื่อตรวจสอบพนักงานขาย 3. ปฏิบัติงานควบคุมและดูแลทีมขายต่างจังหวัด 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ***เริ่มงานเดือนตุลาคม 2559

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมัน
20 ต.ค. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ