เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Executive ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
- รับผิดชอบการจัดกิจกรรมด้านการตลาด - ส่งเสริมการขายและการบริหารสื่อโฆษณา - ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าที่ดูแล - Update ข้อมูลของสินค้าและคู่แข่งต่างอย่างเสมอ - ประ...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
25 พ.ย. 58
2 . Sales Supervisor จังหวัดร้อยเอ็ด
ด่วนมาก !!

1.รับผิดชอบควบคุมงานขายพนักงานต่างจังหวัด 2.ออกตลาดเพื่อตรวจสอบ Van Sales 3. ปฏิบัติงานควบคุมและดูแลทีมขายจังหวัดร้อยเอ็ด 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ***เริ่มงานเดือนธันวาคม 2558

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมัน
25 พ.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ