เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Officer (ประจำโรงงาน จังหวัดนครปฐม)
1. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่าง 2. ทดลอง ปรับปรุง หรือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้งาน(Application) 3. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการและ Kitchen Lab 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ