เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Wisco Alliances Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
2 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร และสถานที่ 2. ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายใน 3. จัดทำรายงาน และจัดการดูแลเอกสารต่างๆในแผนก 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Wisco Alliances Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ