เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59
2 . Telesales
1. ขายสินค้าอุตสาหกรรม โทรติดตามและวางแผนเข้าพบลูกค้ารายสำคัญ 2. ติดตามลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มร้านค้า และตัวแทนจำหน่าย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน Salary. + Incentive + Gas + other Allowances
9 ธ.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ