เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร และสถานที่ 2. ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายใน 3. จัดทำรายงาน และจัดการดูแลเอกสารต่างๆในแผนก 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Wisco Alliances Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
2 . Sales/ Telesales
1. งานด้านการขายสินค้า และบริการ 2. ดูแล รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มร้านค้า และตัวแทนจำหน่าย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Wisco Alliances Group Co., Ltd.
เงินเดือน Salary. + Incentive + Gas + other Allowances
29 เม.ย. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ