เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ - รายงานผลการขับรถส่งสินค้า - ดูแล บำรุงรักษา และตรวจเข็คสถาพรถ

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
2 . พนักงานขายทางโทรศัพท์
1. เสนองานขายสินค้า และบริการทางโทรศัพท์ 2. เคลียร์ Spec. สินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ 3. ดูแลรับผิดชอบลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ประสานงาน ติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า และประสานงานกับ...

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ