เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales
1. ขายสินค้าอุตสาหกรรม โทรติดตามและวางแผนเข้าพบลูกค้ารายสำคัญ 2. ติดตามลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มร้านค้า และตัวแทนจำหน่าย 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 60
2 . Service Tachnician
ดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง วาล์วอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้าของบริษัท

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ