เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Urgently Required !
1. ขายสินค้า โทรติดตามและวางแผนเข้าพบลูกค้ารายสำคัญ 2. ติดตามลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มร้านค้า และตัวแทนจำหน่าย 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ธ.ค. 60
2 . Sales ExecutiveUrgently Required !
- งานด้านการขายสินค้า - ดูแล รักษาลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ส่วนขายโครงการ มีประสบการณ์งานขายโครงการอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป 2. ส่วนขาย Dealer มีประสบการณ์งานขาย...

Wisco Alliances Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ธ.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ