เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . International Procurement & Purchasing Officer/Supervisor
1. เปรียบเทียบราคาแต่ละโรงงาน เพื่อขออนุมัติเปลี่ยน หรือเพิ่มผู้ขายรายใหม่ 2. ร่วมประชุมดำเนินงาน Project 3. จัดเก็บ บันทึกราคาต้นทุนที่ได้ และราคาที่นำเสนอแล้ว win เพื่อเป็นข้อมูลการทำเสนอราคาครั้ง...

Wisco Alliances Co., Ltd.
21 ต.ค. 59
2 . Sales
1. งานด้านการขายสินค้า และบริการ 2. ดูแล รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มร้านค้า และตัวแทนจำหน่าย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Wisco Alliances Co., Ltd.
เงินเดือน Salary. + Incentive + Gas + other Allowances
21 ต.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ