เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Admin
- ควบคุม ดูแล แก้ปัญหา ระบบ server / network - ควบคุม ดูแล แก้ปัญหา Software/Hardware ของบริษัทฯ - ควบคุม ดูแล อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT - แนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้ user - งานอื่นๆตามที่ได้ร...

Wisco Alliances Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58

Wisco Alliances Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
3 . Sales/Telesales
1. งานด้านการขายสินค้า และบริการ 2. ดูแล รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มร้านค้า และตัวแทนจำหน่าย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Wisco Alliances Group Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน Salary. + Incentive + Gas + other Allowances
27 ก.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ