เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales/ Telesales
1. งานด้านการขายสินค้า และบริการ 2. ดูแล รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มร้านค้า และตัวแทนจำหน่าย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Wisco Alliances Group Co., Ltd.
เงินเดือน Salary. + Incentive + Gas + other Allowances
12 ก.พ. 59
2 . ธุรการบัญชี
- เปิดปิลขาย - จัดทำ ดูแล งานเอกสารแผนกบัญชี

Wisco Alliances Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.พ. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ