เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่าย QC / R&D
- ควบคุมดูแลระบบการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน - วิจัยและพัฒนาสูตรการผลิต

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
10 ก.ย. 57
2 . วิศวกรฝ่ายผลิต ด่วนมาก!!!
ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพต้นทุน ประมาณ และเวลาการส่งมอบ วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ประจำที่ ลาดพร้าว 94 ) ด่วนมาก!!!
ประสานงานกับลูกค้า / พนักงานขาย / โรงงาน รับใบสั่งซื้อ , บันทึกใบสั่งขาย

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.ย. 57
4 . Modern Trade Sales Executive ( ประจำที่ ลาดพร้าว 94 )ด่วนมาก!!!
1. เสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายของบริษัทตามเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่า และติดตามงานหลังการขาย 3. วางแนวทางและกลยุทธในการขายและหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า 4. ดูแลคว...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.ย. 57
5 . Sales ต่างจังหวัด ด่วนมาก!!!
- ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง ด่วนมาก !!
ดูแลรับผิดชอบงานจัดส่ง ประสานงานคลัง / ผลิต

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 17,500 บาท
10 ก.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1.ตรวจสอบการรับชำระเงินจากลูกค้า,บันทึกบัญชี การรับเงินจากลูกค้า 2.จัดทำบิลลูกค้า พร้อมวางบิลให้เซลส์ 3.ในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายการของสมนาคุณลูกค้า 4.ตรวจสอบบิล ประสานงานกับเซลส์เรื่องบัญชีล...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน 10,000-17,500
9 ก.ย. 57

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
9 ก.ย. 57
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ