เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Coordinator (ประจำที่ ลาดพร้าว 94)
1.Implements marketing campaigns by analyzing sales forecasts; preparing marketing and advertising strategies, plans, and objectives; planning and organizing promotional presentations; updating calend...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 [or up to experience]
25 พ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ปฎิบัติงานด้านการตลาด แผนการตลาด - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย - เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - ประเมินความสำเร็จของโครงการขายของบริษัทฯ และบริษัทคู่แข่ง - รวมในการร่างแ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
25 พ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
- ดำเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้าจากต่างประเทศทั้งหมด - ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารส่งออกทั้งหมดจนกว่าสินค้าจะถึ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
25 พ.ค. 60
4 . วิศวกรรมการผลิตรับสมัครด่วน !
-ประมาณการยอดการผลิต -วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ -ประเมินการยอดการผลิต -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องักร -ควบคุม ตรวจสอบเครื่องจักรในฝ่ายผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
5 . Sales ต่างจังหวัด (ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้, กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - เขตอีสาน, เขตเหนือ, เขตใต้

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ