เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
- จัดทำ และยื่นเสียภาษี - บัญชีต้นทุน - สรุปยอด ปิดงบ - ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งเจรจาต่อรองกับผู้ขายในเรื่องของราคาให้เหมาะสม 2. ดำเนินการ การหาแหล่งผู้ขายรา...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- หน้าที่การสื่อสารข้อมูลการตลาด - หน้าที่ในการวิเคราะห์ตลาด - การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสิ่งค้า - ประสานงานภายในบริษัทฯ

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้าจากต่างประเทศทั้งหมด 2. ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดจนกว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าและบริ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 59
5 . Sales ต่างจังหวัด (ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้, กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - เขตอีสาน, เขตเหนือ, เขตใต้

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ