เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกรับสมัครด่วน !
-ดูแลตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่าย และควบคุมการรับเข้า-เบิกจ่าย -ดูแลควบคุมสินค้าในสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน -จัดทำและตรวจสอบบัญชีสต๊อกสินค้าในแต่ละเดือน -นับจำนวนสินค้า และวัตถุดิบตามเว...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 60
2 . Marketing Coordinator (ประจำที่ ลาดพร้าว 94)
1.Implements marketing campaigns by analyzing sales forecasts; preparing marketing and advertising strategies, plans, and objectives; planning and organizing promotional presentations; updating calend...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 [or up to experience]
24 ก.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ปฎิบัติงานด้านการตลาด แผนการตลาด - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย - เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - ประเมินความสำเร็จของโครงการขายของบริษัทฯ และบริษัทคู่แข่ง - รวมในการร่างแ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
24 ก.ค. 60
4 . Sales ต่างจังหวัด (ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้, กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - เขตอีสาน, เขตเหนือ, เขตใต้

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
-รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย -วิเคราะห์สรรถนะของเครื่องจักร -ตรวจสอบข้อมูลดิบ -จัดทำแผนการผลิต -เสนอแผนการผลิตต่อผู้จัดการโรงงาน -แจกจ่ายแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ติดตาม ทบทวน แก้...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
21 ก.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ