เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Import-Export Coordinator [ประจำลาดพร้าว 94]
1. Manage the import and export process and ensure compliance with Thai and foreign government laws 2. Oversee the completion of paperwork required for import and export process 3. Coordinate and pr...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000.- [Or up to experience]
4 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่่ฝ่ายต่างประเทศ ด่วนมาก !!
- ดำเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้าจากต่างประเทศทั้งหมด - ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ดำเนินการเกีี่ยวกับเอกสารส่งออกทั้งหมดจนกว่าสินค้าจะถ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
4 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อค ด่วนมาก !!
- กระทบยอดสินค้า กับคลังสินค้า - ตรวจสอบความถูกต้องสินค้า

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.พ. 59
4 . เลขานุการ ด่วนมาก !!
จดบันทึกและทำรายงานการประชุม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ก.พ. 59
5 . Sales ต่างจังหวัด (ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้, กรุงเทพ) ด่วนมาก !!
- ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - เขตอีสาน, เขตเหนือ, เขตใต้

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.พ. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ