เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ปฏิบัติงานด้านการลาด แผนการตลาด 2.จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 4.ประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯและบริษัทคู่แข่ง 5.ร่วม...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
18 ต.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ของบริษัทฯ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย น่าใช้ เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ 2. ปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้า ให้มีความทันสมัย สวยงาม ให้รู้สึกว่าเป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพดีคงเด...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายรับสมัครด่วน !
1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและราคา รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และพนักงานขายของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่กำหนด และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวันส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 2. บันทึกข้อมูลการขายในร...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ต.ค. 59
4 . วิศวกรรมการผลิตรับสมัครด่วน !
-ประมาณการยอดการผลิต -วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ -ประเมินการยอดการผลิต -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องักร -ควบคุม ตรวจสอบเครื่องจักรในฝ่ายผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ต.ค. 59
5 . Sales ต่างจังหวัด (ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้, กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - เขตอีสาน, เขตเหนือ, เขตใต้

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ต.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ