เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- หน้าที่การสื่อสารข้อมูลการตลาด - หน้าที่ในการวิเคราะห์ตลาด - การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสิ่งค้า - ประสานงานภายในบริษัทฯ

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 พ.ค. 59
2 . บัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
- จัดทำ และยื่นเสียภาษี - บัญชีต้นทุน - สรุปยอด ปิดงบ - ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
3 . บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. รวบรวม บันทึกและสรุปธุรกรรมทางการเงิน 2. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งระบบ 4. ปิดงบการเงินได้ 5. ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมองหมาย

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
4 . Sales ต่างจังหวัด (ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้, กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - เขตอีสาน, เขตเหนือ, เขตใต้

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่่ฝ่ายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้าจากต่างประเทศทั้งหมด - ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ดำเนินการเกีี่ยวกับเอกสารส่งออกทั้งหมดจนกว่าสินค้าจะถ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 พ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ