เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายเครดิตรับสมัครด่วน !
-นำเสนอและขายสินค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่รับผิดชอบ -หาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ -ขยายตลาด เพิ่มช่องทางหใม่ -จัดทำรายงานสภาวะตลาด,รายงานยอ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.ย. 60
2 . หัวหน้าบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.จัดทำรายงานและวิเคราะห์ เกี่ยกับต้นทุนการผลิต นำเสนอผู้บริหาร 3.จัดทำและตรวจสอบสต๊อกสินค้าคงเหลือ

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่ต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ดูแล และดำเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้าจากต่างประเทศทั้งหมด ตลอดจนเคลียร์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำเข้า(Import) ของวัตถุดิบ/สินค้าอย่างครบถ้วนและทันเวลาตามที่กำหน...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
20 ก.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกรับสมัครด่วน !
-ดูแล ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่าย -จัดทำและตรวจสอบบัญชีสต๊อกสินค้าในแต่ละเดือน -ตรวจนับสินค้า และวัตถุดิบตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -งานอื่่นๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
5 . Saleหน่วยรถรับสมัครด่วน !
-นำเสนอและขายสินค้า เพื่อสร้างยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่รับผิดชอบ -ดูแลประสานงานลูกค้าของบริษัท -หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ -ขยายตลาดเพิ่มช่องทางใหม่ -...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ