เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales ต่างจังหวัด (ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กรุงเทพ) ด่วนมาก!!!
- ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - เขตอีสาน ,เขตเหนือ,เขตใต้

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่่ฝ่ายต่างประเทศ ด่วนมาก !!
- ดำเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้าจากต่างประเทศทั้งหมด - ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ดำเนินการเกีี่ยวกับเอกสารส่งออกทั้งหมดจนกว่าสินค้าจะถ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 ก.ค. 58
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ด่วนมาก !!
รับผิดชอบการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท สามารถพัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหาร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ลดต้นทุน และการส่งมอบที่สามารถแข่งขันได้ ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- ปฏิบัติงานด้านการตลาด แผนการตลาด - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย - เก็บวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลทางการตลาด - ประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯและบริษัทคู่แข่ง - ร่ว...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
5 . พนักงานขาย-เขตภาคเหนือ 1 ตำแหน่ง,ภาคใต้ 1 ตำแหน่ง(ประจำที่ ลาดพร้าว 94) ด่วนมาก!!!
ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตภาคเเหนือและภาคใต้ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนดูแลสินค้าในห้าง Modern Trade ที่รับผิดชอบ

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
6 . Marketing Supervisor (ประจำลาดพร้าว 94)
ด่วนมาก!!

Key Responsibility 1.Developing and executing marketing strategy to ensure the profit growth and expansion of company products. 2.Being in charge of managin and supervising all the marketing ,adver...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน Negotiabel [or up to experince]
1 ก.ค. 58
7 . เลขานุการ ด่วนมาก !!
จดบันทึกและทำรายงานการประชุม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ด่วนมาก !!
ประสานงานกับลูกค้า / พนักงานขาย / โรงงาน รับใบสั่งซื้อ , บันทึกใบสั่งขาย

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
9 . Modern Trade Sales Executive ( ประจำที่ ลาดพร้าว 94 )ด่วนมาก!!!
1. เสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายของบริษัทตามเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่า และติดตามงานหลังการขาย 3. วางแนวทางและกลยุทธในการขายและหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า 4. ดูแลคว...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !!
- งานPayroll - ติดต่อประสานงาน งานราชการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ