เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ด่วนมาก !!
รับผิดชอบการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท สามารถพัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหาร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ลดต้นทุน และการส่งมอบที่สามารถแข่งขันได้ ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
2 . พนักงานขายเขตภาคใต้ (ประจำที่ ลาดพร้าว 94) ด่วนมาก!!!
ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตภาคใต้ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนดูแลสินค้าในห้าง Modern Trade ที่รับผิดชอบ

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
-กระทบยอดสินค้าคงคลัง -ตรวจสอบความถูกต้อง

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Graphic Design) ด่วนมาก!!!
- ควบคุม ดูแล และดำเนินการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
5 . เลขานุการ ด่วนมาก !!
จดบันทึกและทำรายงานการประชุม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ด่วนมาก !!
ประสานงานกับลูกค้า / พนักงานขาย / โรงงาน รับใบสั่งซื้อ , บันทึกใบสั่งขาย

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
7 . Modern Trade Sales Executive ( ประจำที่ ลาดพร้าว 94 )ด่วนมาก!!!
1. เสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายของบริษัทตามเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่า และติดตามงานหลังการขาย 3. วางแนวทางและกลยุทธในการขายและหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า 4. ดูแลคว...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !!
- งานPayroll - ติดต่อประสานงาน งานราชการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ย. 58
9 . Sales ต่างจังหวัด (ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กรุงเทพ) ด่วนมาก!!!
- ติดต่อ-ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - เขตอีสาน ,เขตเหนือ,เขตใต้

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ