เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกร ด่วน มาก!!
*** สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 038-921999 ต่อ 1854

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
15 อัตรา
เงินเดือน NA. ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 เม.ย. 58
2 . พยาบาลวิชาชีพ
สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางตาม ตำแหน่งที่ระบุได้ - OPD - IPD - ICU - ER - ENT - HPC(ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์)

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
40 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ