เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,ช่างวิศวกรรม
สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 038-921999 ต่อ 1854

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน NA..ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
28 ก.ค. 58
2 . พยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักรังสีเทคนิค รพ.กรุงเทพระยอง,รพ.ศรีระยอง
สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางตาม ตำแหน่งที่ระบุได้ - OPD - IPD - ICU - ER - ENT - HPC(ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์)

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ