เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักรังสีเทคนิค
สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 038-921999 ต่อ 1854

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน NA..ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
2 . พยาบาลวิชาชีพ, รพ.กรุงเทพระยอง,รพ.ศรีระยอง
สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางตาม ตำแหน่งที่ระบุได้ - OPD ศูนย์ความงามราชาวดี,ศัลยกรรม,อายุรกรรม,พยาบาลส่งเสริมธุรกิจ - IPD หอผู้ป่วยใน,ห้องผ่าตัด ,ห้องคลอด - ICU หอผู้ป่วยหนัก - ER ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเ...

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ