เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Admin
- ทำใบเสนอราคา - ประสานงานกับโรงงานและฝ่ายขาย - วางแผนการจัดเก็บ และจัดส่งสินค้า - ทำใบกำกับภาษี - ตรวจเช็คสต็อคสินค้า - ทำเอกสาร ISO 9001 - สามารถติดรถส่งของได้

บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด (สาขาที่ 1)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ไม่รวมโอที
21 ก.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ