เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย
- หาลูกค้า ติดต่อประสานงาน และความสามารถในการขายกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูก

TAWANA CONTAINER CO., LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
3 ส.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ