เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส (ผอส.)
หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.จัดเตรียมเอกสาร และรายงานเกี่ยวกับพลังงาน ส่งกรมอนุรักษ์พลังงาน 2.จดบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน 3.วิเคราะห์ผลเสนอมาตราการประหยัดพลังงาน ฯลฯ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
2 . ฝึกอบรม (E Learning)
-จัดทำสื่อ PR ประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายเดือน, รายวิชา, Activities -ส่งเมล์ PR / แทรก LINK / Calendar / เว็บ HRD Online -จัดทำฟอร์ม+คำนวณผล สรุปแบบประเมิน / จัดทำ Slide สื่อการสอน -Live Streaming ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ต.ค. 60
3 . Programmer
• ดูแล และ support ระบบสารสนเทศภายในบริษัทแสนสิริ • เขียนโปรแกรมการใช้งาน วิเคราะห์ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กรณี In-house Development ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • ปรับปรุงพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับการทำงานทั้...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
19 ต.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-สวัสดิการ
- จัดทำสถิติการปฎิบัติงานครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ - งานด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล / งานประกันสังคม / เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ - ประสานงานการฝึกอบรม และจัดทำข้อมูลสรุปการอบรมของบุคลากรฯ ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างของโรงเรียน
19 ต.ค. 60
5 . ช่างเทคนิค ประจำคอนโด ::สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันอังคาร,พฤหัส10.00-15.00น.
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม เข้ากะ, ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน(วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ต.ค. 60
6 . วิศวกรประมาณราคา
1. ประเมินผลการตรวจถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน 2. สนใจศึกษามาตรการและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจ และองค์กรโดยรวม 3. เข้าใจธุรกิจ การดำเนินงาน การควบคุม ความเส...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ต.ค. 60
7 . พนักงานสายตรวจ
ควบคุ้ม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน รปภ. โซนชะอำ หัวหิน เขาตะเกียบ และเขาเต่า

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ต.ค. 60
8 . Business Development officer
- สรรหา วิเคราะห์ที่ดินและรูปแบบโครงการ เพื่อให้ผลตอบแทนต่อบริษัทสูงสุด - ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ความเป็นไปได้ของโครงการ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงส้รางของบริษัท
19 ต.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (อยุธยา)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
10 . Part - time ชั่วคราว 3 เดือน อโศก/พญาไท
รับทั้งหมด 3 ฝ่าย 1.ฝ่ายขาย (AM3) 1 อัตรา : ช่วยทีมขายจัดทำเอกสาร,ฝากเช็ค,แสกนเอกสารเข้าระบบ 2.ฝ่าย HR (ทีมสรรหา) 1 อัตรา : จัดแฟ้มเข้าใหม่,แสกนแฟ้มลาออก,จัดทำเอกสารอื่นๆภายในฝ่าย,รับผู้สมัคร/พนักงา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน 400 บาท/วัน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
19 ต.ค. 60
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการคอนโดมิเนียม ประจำโครงการพัทยา
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (ภาษาจีน)
- สื่อสารและประสานงานกับลูกบ้าน ที่สื่อสารภาษาจีน - ดูแลและบริการหลังการขาย อาทิ งานร้องเรียน งานแจ้งซ่อม อื่นๆ - ส่งมอบงานกับลูกบ้าน - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
13 . Chef De Partie ประจำ Escape Hua Hinรับสมัครด่วน !
ดูแลมาตรฐานด้านการปรุงอาหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์และขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
14 . Restaurant Manager ประจำ Escape Hua Hinรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งบริการและรสชาติของอาหาร - มีหน้าที่อบรมพนักงาน ดูแลพนักงานในส่วนของห้องอาหาร และการจัดเลี้ยง

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ต.ค. 60
15 . พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง)
ขับรถรับส่งพนักงาน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน 9,300 (ไม่รวมOT)
19 ต.ค. 60
16 . Customer Service กรอกใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-16.00 น.
- โทรออกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กับลูกค้า - ทำงาน 6 วัน (วันหยุดอาจไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์) **กรอกใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-16.00 น. ที่อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10**

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน 16,000-20,000
19 ต.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (นครราชสีมา)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ประสานงานเอกสาร รวบรวมเอกสารของฝ่ายขาย - ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ช่วย Support งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายของฝ่าย - ดูแล Sale gallery ที่ประจำอยู่ - พาลูกค้าชมห้องตัวอย่าง

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
19 ต.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (วงแหวนอ่อนนุช/รามอินทรา/พัฒนาการ)
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
19 ต.ค. 60
20 . พนักงานธุรการ ไม้ขาว/ในเมือง -สาขาภูเก็ต
- ดูแลและบริการหลังการขาย อาทิ งานร้องเรียน งานอื่นด้านเอกสาร

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
19 ต.ค. 60
21 . ผู้จัดการงานประกันคุณภาพ(QA),วิศวกรออกแบบ,วิศวกรติดตั้ง,Draftsman,โฟร์แมนติดตั้ง
ผู้จัดการงานประกันคุณภาพ (QA) 1. จัดทำ/ควบคุมเอกสารด้านคุณภาพ,วางแผน,ตรวจประเมินภายใน และกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ 2. ดูแล/ตรวจสอบระบบการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ วิศว...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
19 ต.ค. 60
22 . หัวหน้าช่าง/ช่างประจำอาคาร โซนสาทร/สีลม **สมัคร+สัมภาษณ์ ใกล้ BTS พญาไทรับสมัครด่วน !
ดูแลและซ่อมบำรุงระบบในอาคาร เช่น ไฟฟ้า แอร์ ดับเพลิง เป็นต้น **สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันอังคารและพฤหัส ที่ตึกสิริภิญโญ ชั้น10 (ใกล้BTSพญาไท)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ต.ค. 60
23 . ผู้จัดการอาคาร (อาคารสำนักงาน)
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - จัดเก็บค่าส่วนกลาง - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบของบริษัท
19 ต.ค. 60
24 . ผู้จัดการหมู่บ้าน (โซนพัฒนาการ บางนา ศรีนครินทร์)
-รับเรื่องแจ้งจากลูกค้า ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องของเอกสารภายในโครงการและประสานงานกับสำนักงานใหญ่ - ดูแลเอกสาร เข้า-ออก และระบบ Filing ให้เป็นระเบียบ - จัดพิมพ์งานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
25 . Receptionist ประจำโครงการธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
-Welcoming and providing service and information to visitors for the community. -Handle all inbound calls in both Thai and English language. -Assist with any administrative work in office. -Ensure ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน 15,000-17,000
19 ต.ค. 60
26 . พนักงานธุรการ (ตามแนว BTS/MRT) *สื่อสารภาษาอังกฤษได้*
- ประสานเอกสารภายในโครงการและระหว่างสำนักงานใหญ่ - ดูแลให้ความช่วยเหลือลูกบ้านที่พักอาศัยภายในโครงการ - รับเรื่องแจ้งปัญหาต่างๆ จากลูกบ้าน - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - จัดทำเอกสารทางการเงิน/บัญช...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ต.ค. 60
27 . ช่างหมู่บ้าน โซนบางนา(ใกล้เมกะบางนา) หรือ โซนกรุงเทพกรีฑารับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ และสระว่ายน้ำในโครงการที่รับผิดชอบ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ต.ค. 60
28 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมา เป็นที่ปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำงานระบบวิศวกรรมอาคารได้ 3.วางแผนควบคุมและการปฏิบัติหน้างานและการซ่อมบำรุงอาคาร 4.รา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
29 . ผู้จัดการอาคารโครงการในเมือง
- ดูแลระบบการบริหารอาคารชุด คอนโดในจังหวัดภุเก็ต มีความชำนาญในเรื่องกฎหมายอาคารชุด ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปีขึ้นไป - ปฏิบัติงาน 6 วัน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
19 ต.ค. 60
30 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) Junior Level
- ควบคุม ดูแล งานการตรวจสอบภายใน - ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในการให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ต.ค. 60
31 . วิศวกร
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป - ตรวจบ้าน และส่งมอบบ้านกับลูกค้า - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ต.ค. 60
32 . ผู้จัดการฝ่ายวิศกรรมและซ่อมบำรุงประจำอาคาร (อาคารสำนักงาน)
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคารสำนักงาน และงาน PM *ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์*

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ต.ค. 60
33 . ผู้จัดการอาคาร (BM) ไม้ขาว - สาขาภูเก็ต รับสมัครด่วน !
- ดูแลโครงการในภูเก็ตให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ทำงาน 6 วัน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ต.ค. 60
34 . เจ้าหน้าที่ขาย-ประจำโครงการ (กทม)
- นำเสนอและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการประสานงานขายกับลูกค้าและงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 60
35 . ช่างเทคนิคอาวุโส/ช่างเทคนิค ประจำคอนโด โซนสะพานควาย/พหลโยธิน/รัชดารับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม เข้ากะ, ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน(วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ต.ค. 60
36 . ผู้จัดการอาคาร-คอนโดมิเนียม(โซนสุขุมวิท)(สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 อัตรา (ประจำโครงการ แนวรถไฟฟ้า BTS)
19 ต.ค. 60
37 . เจ้าหน้าที่เทคนิคโฮมแคร์ - ประจำโครงการไม้ขาว (ภูเก็ต)
- รับผิดชอบในด้านงานแ้กไขแจ้งซ่อมบำรุง

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
38 . เจ้าหน้าที่ประสานงานหลังการขาย(สื่อสารภาษาจีน/อังกฤษ)
อำนาจและความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย แจ้งซ่อม แก้ไขหน้างานสำหรับลูกค้าชาวจีน 2. ติดต่อประสานงาน นัดหมาย ผู้รับเหมาและลูกบ้าน เพื่อประเมินการซ่อมแซม...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ต.ค. 60
39 . Call Center Officer (Part-Time 3 เดือน)
รับทั้งหมด 2 ฝ่าย 1.ฝ่ายขาย (AM1) 1 อัตรา : โทร Update Stock กับลูกค้าในฐานข้อมูลพร้อมนัดลูกค้าเพื่อถ่ายรูปห้องที่ฝากปล่อยเช่า/ขาย>นำรูปที่ได้จากช่างกล้องมาพิมพ์ลายน้ำและอัพโหลดลงเว็บไซต์ 2.ฝ่ายขาย ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน 400 บาท/วัน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
19 ต.ค. 60
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ