เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามงาน / เลขานุการ ด่วน !!
1.ติดตามสถานะความคืบหน้าและรวบรวมปัญหาในการทำโครงการแต่ละโครงการของทุกๆ หน่วยงานและงานต่างๆ ที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 2.สรุปปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการและงานต่างๆ 3.จัดทำรายงานปัญหาอุป...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 มิ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ *** ด่วน ***
1. รับคำสั่งในด้านการออกแบบโครงสร้างกล่อง และลวดลายจากฝ่ายการตลาด 2. ประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อ พิมพ์สี ฝ่ายขาย และการตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำรายงาน และเอกสารการออกแบบ ต่างๆ เสนอผู้บังคับบ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
3 . นักเคมี - วิเคราะห์ , นักเคมี - เทคนิค
ตำแหน่ง นักเคมี - วิเคราะห์ 1.วิเคราะห์ ทดสอบทางเคมี / กายภาพ ของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์แก้ว 2.จัดทำ/ติดตามแผน/จัดทำรายงานผลตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์แก้ว 3.ติดต่อประสานงานสถาบันภายนอกเพื่อส่งวิเครา...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน !!
พนักงานการตลาด 1.ประสานงานกับแผนกออกแบบเพื่อการขายและการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย 2.ติดต่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อการขายและการตลาด 3.จัดการวางแผนการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. จัดซื้อพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายของบริษัทฯ 2. วางแผนการจัดซื้อพัสดุเพื่อความสอดคล้องกับการผลิต และการจำหน่ายของบริษัทฯ 3. ประสานงานกับฝ่ายข...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
6 . วิศวกรผลิต
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
7 . 1.พนักงานขายต่างประเทศ 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
ตำแหน่ง พนักงานขายต่างประเทศ 1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)
- ตอบรับความต้องการใช้สินค้า รวามกำหนดส่งมอบ จากฝ่ายขาย - จัดทำแผนการผลิต แผนการจัดส่ง ทั้งแก้วใส และแก้วพิมพ์สี - ติดตามกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ - ติดตามและผลักดันสินค้าในคงคลัง - แล...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
9 . พนักงานเขียนแบบ 2D 3D
1. ออกแบบ-เขียนแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ ตาม Ware Drawing Approved ด้วยโปรแกรม 2D และ 3D 2. เขียนแบบ Drawing ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรผลิต 3. ปรับปรุง Drawing ให้ตรงกับสภาพแม่พิมพ์ปัจจุบันเสมอ 4....

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
10 . วิศวกร (เตาหลอม)
วิศวกรเตาหลอม 1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. ตรวจสภาพเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผิดปกติ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อห...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 20 - 40 K (ตามความเหมาะสม)
30 มิ.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ