เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แก้ว
1.วางแผน/สุ่มตรวจคุณภาพ/แจ้งปัญหาด้านคุณภาพ/ติดตามปัญหาด้านคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การผสมวัตถุดิบ การหลอมวัตถุดิบ คุณภาพการจัดเก็บสินค้า เพื่อควบคุมคุณภาพ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
2 . พนักงานขายในประเทศ
1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการต...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
3 . พนักงานขับรถธุรการ
1. เก็บเช็ค - วางบิล 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ, บริษัท เป็นต้น 3. ชำระค่าบริการต่าง ๆ รายเดือน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคคล (สรรหาบุคลากร)
1. ดำเนินการ สรรหา คัดเลืกผู้สมัครด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อการว่าจ้างบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ 2. ดำเนินการ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำลังพล การบรรจุเป็นพนักงานประจำ การแต่งตั้ง โอนย้าย ลาออ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
5 . พนักงานขายต่างประเทศ
1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ 5. ประ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
6 . วิศวกรแม่พิมพ์
1. ออกแบบ jig-fixture,เขียนโปรแกรมและการ setup เครื่องจักร 2. ควบคุม ดูแล การสร้างแม่พิมพ์ ตาม drawing 3. ควบคุม ดูแลการใช้งาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุง-เชิ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)
- ติดตามและรวบรวมความต้องการสินค้าของลูกค้า เพื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคงคลังเพื่อวางแผนผลิต - ประมาณการ การผลิตสินค้าเพิ่มเติมจากความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขาย - ประสานงานกับฝ่ายโรง...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
8 . IT Support
1. ประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่ผู้ใช้งาน 2. ติดตั้งซอฟท์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 3. ช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 ก.ค. 57
9 . พนักงานเขียนแบบ 2D 3D
1. ออกแบบ-เขียนแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ ตาม Ware Drawing Approved ด้วยโปรแกรม 2D และ 3D 2. เขียนแบบ Drawing ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรผลิต 3. ปรับปรุง Drawing ให้ตรงกับสภาพแม่พิมพ์ปัจจุบันเสมอ 4....

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
10 . วิศวกร (เตาหลอม)
วิศวกรเตาหลอม 1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. ตรวจสภาพเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผิดปกติ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อห...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 20 - 40 K (ตามความเหมาะสม)
24 ก.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ