เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แก้ว
1.วางแผน/สุ่มตรวจคุณภาพ/แจ้งปัญหาด้านคุณภาพ/ติดตามปัญหาด้านคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การผสมวัตถุดิบ การหลอมวัตถุดิบ คุณภาพการจัดเก็บสินค้า เพื่อควบคุมคุณภาพ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57
2 . พนักงานขายในประเทศ
1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการต...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ดูแลสินค้าสำเร็จรูป ทั้งระบบการรับ-จ่าย ด้วยระบบ FIFO การจัดเก็บสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลังสินค้าให้ถูกต้อง 2. ดูแลและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม Order ของลูกค้า 3. ตรวจน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
11 เม.ย. 57
4 . พนักงานขายต่างประเทศ
1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ 5. ประ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57
5 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุม ดูแล พื้นที่คลังสินค้า และสินค้า ตามระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อควบคุม สินค้าคงคลังให้ถูกต้องและมีคุณภาพ 2. ควบคุม ดูแล การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57
6 . วิศวกรแม่พิมพ์
1. ออกแบบ jig-fixture,เขียนโปรแกรมและการ setup เครื่องจักร 2. ควบคุม ดูแล การสร้างแม่พิมพ์ ตาม drawing 3. ควบคุม ดูแลการใช้งาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุง-เชิ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57
7 . วิศวกร IE
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่าง ๆในโรงงาน 2. ศึกษา ปรับปรุงแผนผังโรงงาน กาจัดวางเครื่องมือเครื่องจักรและสายงานการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลสูงสุด 3. ตรวจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57
8 . IT Support
1. ประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่ผู้ใช้งาน 2. ติดตั้งซอฟท์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 3. ช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
11 เม.ย. 57
9 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเบ้า
1. วางแผน การจัดเตรียม จัดหา แม่พิมพ์ ตามแผนการผลิต 2. ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 3. วางแผนงาน การซ่อมบำรุง รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 4. พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารงาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 25 - 40 K (ตามความเหมาะสม)
11 เม.ย. 57
10 . ช่างไฟฟ้า
1. ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 2. ตรวจสอบ ทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือช่อมบำรุงต่างๆ ให้พร้อมใช้อยู่ เสมอ ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
11 เม.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ