เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกเตาหลอมและผสมวัตถุดิบ
1.วางแผนการ การจัดเตรียมวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ และเชื้อเพลิงพลังงาน ตามกำลังการผลิต และคำสั่งผลิต 2.วางแผนการซ่อมบำรุงเตาหลอมตามอายุการใช้งาน 3.จัดเตรียมวัสดุทนไฟสำหรับการซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งานให้พ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
9 ธ.ค. 59
2 . ช่าง CNCรับสมัครด่วน !
1.สามารถกลึงงานตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้เป็นอย่างดี 2.สามารถ กัดงาน (Milling ) ตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้เป็นอย่างดี 3.สามารถใช้งานโปรแกรม และเขียนโปรแกรม G-Code ได้เป็นอย่างดี 4.ส...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1. ดำเนินกิจกรรมการสรรหาผู้สมัคร การคัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง 2. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง เช่น ควบคุมระยะเวลาทดลองงาน ระยะเวลาการทำงาน เพื่อการบรรจุเป็นพนักงานประจำ การแต่งตั้ง และการปรับ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
4 . พนักงานบัญชี (ประจำที่กรุงเทพฯ เขตสัมพันธวงศ์)
1. จัดทำบัญชีตามระบบมาตรฐานการบัญชี และปิดบัญชี 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยงานราชการ และสรรพากร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
5 . วิศวกรประกันคุณภาพ
1.ควบคุม และปรับปรุง กระบวนการประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมกระบวนการจัดทำมาตรฐานการทำงาน SOP (Standard Operation Procedure) และ WI (Work Instruction) ของทุกหน่วยงาน 3.ปรับปรุง ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
6 . Sales and Marketing Department Manager
1. Analyze market circumstances to formulate the marketing strategy, to forecast and plan sales plan which is optimal to domestic and international markets and conform to company’s policy and target. ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
9 ธ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับ ผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ราคาสินค้า คุณลักษณะ และเงื่อนไขต่างๆ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้า หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯมากที่สุด 3. จ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
8 . วิศวกรผลิต
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายในประเทศ
1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลลูกค้าในตลาดในประเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้มียอดขายต่อเนื่อง 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด อาทิ เช่น ระดับราคาตลาด ผลิตภัณฑ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
ตำแหน่ง พนักงานขายต่างประเทศ 1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ