เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1. ดำเนินเพื่อจัดเตรียมข้อมูล Time Attendance เพื่อการคำนวณค่าจ้างเงินเดือน 2. จัดทำรายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
2 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและติดตามงานระบบบำรุงรักษาของโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2.ควบคุมและรับผิดชอบแผนงานโครงการ (Project) และงานปรับปรุงภายในโรงงาน 3.วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 60
3 . วิศวกรคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดระดับคุณภาพ ของสินค้าที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิต 2.จัดทำข้อกำหนด และรายละเอียดที่ใช้ควบคุมคุณภาพและควบคุม ให้ดำเนินไปตามระดับคุณภาพที่ตั้งไว้ 3.ออกแบบ ตัว...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 60
4 . หัวหน้าแผนกเตาหลอมและผสมวัตถุดิบ
1.วางแผนการ การจัดเตรียมวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ และเชื้อเพลิงพลังงาน ตามกำลังการผลิต และคำสั่งผลิต 2.วางแผนการซ่อมบำรุงเตาหลอมตามอายุการใช้งาน 3.จัดเตรียมวัสดุทนไฟสำหรับการซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งานให้พ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 60
5 . วิศวกรประกันคุณภาพ ด่วน!!!
1.ควบคุม และปรับปรุง กระบวนการประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมกระบวนการจัดทำมาตรฐานการทำงาน SOP (Standard Operation Procedure) และ WI (Work Instruction) ของทุกหน่วยงาน 3.ปรับปรุง ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับ ผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ราคาสินค้า คุณลักษณะ และเงื่อนไขต่างๆ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้า หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯมากที่สุด 3. จ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
7 . วิศวกรผลิตรับสมัครด่วน !
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายในประเทศ
1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลลูกค้าในตลาดในประเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้มียอดขายต่อเนื่อง 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด อาทิ เช่น ระดับราคาตลาด ผลิตภัณฑ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
ตำแหน่ง พนักงานขายต่างประเทศ 1. หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขาย ในตลาดต่างประเทศ 3. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4. ดำเนินกิจกรร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
10 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1. ประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่ผู้ใช้งาน 2. ติดตั้งซอฟท์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 3. ช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
16 ม.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ